Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Rozália Šindelářová, Milan Filipovič, Simona Simonová, Agáta Hovanová, Radoslav Bisták, Lýdia Jakičová, Božena Višňovská, Lucia Dršková, Prof.PhDr. Peter Kuklica CSc., Agnesa Kuklicová, Juraj Herceg, Zdena Hercegová, Ing. Anna Krippelová, Ing. Anna Hudecová, Ing. Jaroslav Kulich, Anna Kulichová, Ivan Šimkovič, Mária Šimkovičová, Dušan Moravec, Viera Moravcová, Martin Páleník, Martina Páleníková, Vladimír Veselič, Ing. Anna Furdová, Ing. Andrej Absolon, Peter Hlaváč, Zuzana Hlaváčová, Jozef Trutz, Ľudmila Trutzová, Ing. Branislav Adamovič, Mária Adamovičová, Róbert Vlašič, Elena Podracká, Ing. Margita Mlynčárová, Ing. Ladislav Pápay, Mária Pápayová, Daniela Mikulovičová, Ing. Dušan Abrhám, Ing. Ján Smitka, Margita Abrhámová, Mgr. Daniela Smitková, PhDr. Alexander Varga, Katarína Vargová, Katarína Vališová, PharmDr. Katarína Štyndlová, Dušan Bendík, Alžbeta Bendíková, JUDr. Veronika Hudecová, Ľubomír Ožvoldík, Marta Ožvoldíková, Michal Bukva, Karol Bukva, Agneša Bogdalíková, Manuela Bukvová, Richard Bukva, Františka Horváthová, Ľuben Urbánek, Róbert Cibula, Martina Cibulová, Karol Špacel, Emília Špaclová, Mária Mareková, Ing. Milan Obuch, Milada Obuchová, Andrej Földes, Priska Földesová, Peter Porubský, Tatiana Porubská, Magdaléna Malinová, Ivan Košík, Soňa Košíková, Ing. Magdalena Vraštiaková, Ján Vraštiak, Irena Zelinová, Dušan Baranec, Slavomíra Barancová, Ing. Eva Barancová, Ing. Jozef Baranec, Ing. Milan Mateička, Zuzana Mateičková, Silvia Procházková, Mgr. Anton Procházka, František Csanda, Miroslav Škorník, Agáta Škorníková, Ing. Ivan Klčo, Mária Klčová, Stanislav Zamborský, Akad.Arch. Zlata Zamborská, Milan Weis, Mária Weisová, Ing. Jozef Mikulecký, Ing. Jana Mikulecká, Jozef Thuma, Zuzana Thumová, RNDr. Alžbeta Hudáková CSc., Ing. Marián Lipták, Soňa Pasternáková, RNDr. Sofia Balgavá, RNDr. Pavol Balgavý, Viola Liptovská, Viliam Liptovský, Oľga Filová, Ing. Martin Butko, RNDr. Ivana Butková, Michal Stríženec, Terézia Strížencová, Milan Tvrdoň, Michal Tvrdoň, Valéria Maršalková, Igor Maršalka, Ing. Dagmar Hubačová, Emília Matečná, Ing. Stanislav Matečný, Marta Švajdová, PhDr. Štefan Švajda, Iveta Švajdová, Marcela Javorková, Ing. Mária Lásková, Marek Baxa, Silvia Baxová, Ing. Vladimír Krno, Ľubica Krnová, PhDr. Ivan Horváth, Valéria Horváthová, František Chmelíček, Marta Chmelíčková, Božena Nikolová, Ľudovít Pažický, Hana Pažická, Vojtech Svoboda, Alena Svobodová, Karol Kočíšek, Mária Kočíšková, Roman Dluhý, Andrea Dluhá, Vladimír Mihálik, Tatiana Miháliková, Dušan Jurek, Anna Jurková, Štefan Bolebruch, Ing. Lada Déčiová, Ľubomír Déči, Pavol Topor, Iveta Heizerová, Anna Toporová, Mária Csandová, František Csanda, Darina Teökeová, Milan Ganyicz, Magdaléna Ganyicz, RNDr. Marianna Žačková, Darina Austová, Radomír Takáč, Pavol Parkáni, Jana Parkániová, Ing. Jozef Bajmoczi, Viera Bajmocziová, Ante Jakič, Ing Kristián Varga
Záložný dlžník: Rozália Šindelářová, Milan Filipovič, Simona Simonová, Agáta Hovanová, Radoslav Bisták, Lýdia Jakičová, Božena Višňovská, Lucia Dršková, Prof.PhDr. Peter Kuklica CSc., Agnesa Kuklicová, Juraj Herceg, Zdena Hercegová, Ing. Anna Krippelová, Ing. Anna Hudecová, Ing. Jaroslav Kulich, Anna Kulichová, Ivan Šimkovič, Mária Šimkovičová, Dušan Moravec, Viera Moravcová, Martin Páleník, Martina Páleníková, Vladimír Veselič, Ing. Anna Furdová, Ing. Andrej Absolon, Peter Hlaváč, Zuzana Hlaváčová, Jozef Trutz, Ľudmila Trutzová, Ing. Branislav Adamovič, Mária Adamovičová, Róbert Vlašič, Elena Podracká, Ing. Margita Mlynčárová, Ing. Ladislav Pápay, Mária Pápayová, Daniela Mikulovičová, Ing. Dušan Abrhám, Ing. Ján Smitka, Margita Abrhámová, Mgr. Daniela Smitková, PhDr. Alexander Varga, Katarína Vargová, Katarína Vališová, PharmDr. Katarína Štyndlová, Dušan Bendík, Alžbeta Bendíková, JUDr. Veronika Hudecová, Ľubomír Ožvoldík, Marta Ožvoldíková, Michal Bukva, Karol Bukva, Agneša Bogdalíková, Manuela Bukvová, Richard Bukva, Františka Horváthová, Ľuben Urbánek, Róbert Cibula, Martina Cibulová, Karol Špacel, Emília Špaclová, Mária Mareková, Ing. Milan Obuch, Milada Obuchová, Andrej Földes, Priska Földesová, Peter Porubský, Tatiana Porubská, Magdaléna Malinová, Ivan Košík, Soňa Košíková, Ing. Magdalena Vraštiaková, Ján Vraštiak, Irena Zelinová, Dušan Baranec, Slavomíra Barancová, Ing. Eva Barancová, Ing. Jozef Baranec, Ing. Milan Mateička, Zuzana Mateičková, Silvia Procházková, Mgr. Anton Procházka, František Csanda, Miroslav Škorník, Agáta Škorníková, Ing. Ivan Klčo, Mária Klčová, Stanislav Zamborský, Akad.Arch. Zlata Zamborská, Milan Weis, Mária Weisová, Ing. Jozef Mikulecký, Ing. Jana Mikulecká, Jozef Thuma, Zuzana Thumová, RNDr. Alžbeta Hudáková CSc., Ing. Marián Lipták, Soňa Pasternáková, RNDr. Sofia Balgavá, RNDr. Pavol Balgavý, Viola Liptovská, Viliam Liptovský, Oľga Filová, Ing. Martin Butko, RNDr. Ivana Butková, Michal Stríženec, Terézia Strížencová, Milan Tvrdoň, Michal Tvrdoň, Valéria Maršalková, Igor Maršalka, Ing. Dagmar Hubačová, Emília Matečná, Ing. Stanislav Matečný, Marta Švajdová, PhDr. Štefan Švajda, Iveta Švajdová, Marcela Javorková, Ing. Mária Lásková, Marek Baxa, Silvia Baxová, Ing. Vladimír Krno, Ľubica Krnová, PhDr. Ivan Horváth, Valéria Horváthová, František Chmelíček, Marta Chmelíčková, Božena Nikolová, Ľudovít Pažický, Hana Pažická, Vojtech Svoboda, Alena Svobodová, Karol Kočíšek, Mária Kočíšková, Roman Dluhý, Andrea Dluhá, Vladimír Mihálik, Tatiana Miháliková, Dušan Jurek, Anna Jurková, Štefan Bolebruch, Ing. Lada Déčiová, Ľubomír Déči, Pavol Topor, Iveta Heizerová, Anna Toporová, Mária Csandová, František Csanda, Darina Teökeová, Milan Ganyicz, Magdaléna Ganyicz, RNDr. Marianna Žačková, Darina Austová, Radomír Takáč, Pavol Parkáni, Jana Parkániová, Ing. Jozef Bajmoczi, Viera Bajmocziová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 23821/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia