Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Anna Brixová, Stavebné bytové družstvo I, Košice, EX CREDIT, a.s., Ing. Marcel Kuzma, Ján Pošta, Erika Masariková, MUDr. Jela Adamčová, Ing. Zuzana Puškášová, Vojtech Vaszily, Eva Vaszilyová, JUDr. Ľubomír Blaho, RNDr. Anna Blahová, PhDr. Lýdia Urbančíková, Veronika Ružičková, Jaroslav Nárožný, Anna Nárožná, RNDr. Vladimíra Hanzelová, František Suchanský, Peter Suchanský, Mgr. Stanislav Šprinc, Katarína Hegedüšová, Eva Vernerová, JUDr. Mária Takáčová, Michaela Petrovičová, Jozef Ogurčák, Zuzana Ogurčáková, Ing. Miroslav Matej, Irena Harmaňošová, Lucia Prchalová, PhDr. Ing. Jozef Lokša, PaedDr. Irena Lokšová, Elena Kurrayová, Michal Mato, Mária Matová, Eva Urbanová, Ing. Bedřich Borsík, Edita Ondrejová, Anna Drančáková, Dorota Marianová, Oľga Hricišonová, RNDr. Katarína Šiviková, Marty Chrabačka, Eva Sakaliová, Doc. MUDr. Andrej Bőőr CSc., Roman Furajtar, MVDr. Karola Kuchárová, Ing. Eva Kontšeková, Viliam Kontšek, Lucia Holodová, Lenka Zacharová, Mgr. Edita Lengyelová, Paul Robert Mansbridge, Žofia Fortunová, Dr. Ivan Zador, Andrej Kurjan, Gizela Paulovičová, Lucia Dingová, Tamara Djordjevič, Eva Morháčová, Edita Gundová, Kristína Sakálová, Gabriel Sakál, Alžbeta Kováčová, Mária Žigraiová, PhDr. Ľudovít Beleš, MUDr. Katarína Belešová, Beáta Frischová, Zlatica Skriňáková, Katarína Fejerčáková, Ing. Alexander Žatkovič, JUDr. Mária Jurčová, JUD. Oto Jurčo, Ján Pustai, Mária Pustaiová, Ľudmila Mazuchová, Júlia Vavreková, Vladimír Ďuriš, Zuzana Kimáková, Marek Leukanič, Ján Žaludko, Ivana Szelényiová, Irena Lukáčová, Ing. Rastislav Kaščák, Ing. Zuzana Kaščáková, Erika Fábianová, Peter Samaš, Ing. Peter Toronský, Margita Gajdošová, Ferdinand Gábor, Alena Kimáková
Záložný dlžník: Anna Brixová, Stavebné bytové družstvo I, Košice, EX CREDIT, a.s., Ing. Marcel Kuzma, Ján Pošta, Erika Masariková, MUDr. Jela Adamčová, Ing. Zuzana Puškášová, Vojtech Vaszily, Eva Vaszilyová, JUDr. Ľubomír Blaho, RNDr. Anna Blahová, PhDr. Lýdia Urbančíková, Veronika Ružičková, Jaroslav Nárožný, Anna Nárožná, RNDr. Vladimíra Hanzelová, František Suchanský, Peter Suchanský, Mgr. Stanislav Šprinc, Katarína Hegedüšová, Eva Vernerová, JUDr. Mária Takáčová, Michaela Petrovičová, Jozef Ogurčák, Zuzana Ogurčáková, Ing. Miroslav Matej, Irena Harmaňošová, Lucia Prchalová, PhDr. Ing. Jozef Lokša, PaedDr. Irena Lokšová, Elena Kurrayová, Michal Mato, Mária Matová, Eva Urbanová, Ing. Bedřich Borsík, Edita Ondrejová, Anna Drančáková, Dorota Marianová, Oľga Hricišonová, RNDr. Katarína Šiviková, Marty Chrabačka, Eva Sakaliová, Doc. MUDr. Andrej Bőőr CSc., Roman Furajtar, MVDr. Karola Kuchárová, Ing. Eva Kontšeková, Viliam Kontšek, Lucia Holodová, Lenka Zacharová, Mgr. Edita Lengyelová, Paul Robert Mansbridge, Žofia Fortunová, Dr. Ivan Zador, Andrej Kurjan, Gizela Paulovičová, Lucia Dingová, Tamara Djordjevič, Eva Morháčová, Edita Gundová, Kristína Sakálová, Gabriel Sakál, Alžbeta Kováčová, Mária Žigraiová, PhDr. Ľudovít Beleš, MUDr. Katarína Belešová, Beáta Frischová, Zlatica Skriňáková, Katarína Fejerčáková, Ing. Alexander Žatkovič, JUDr. Mária Jurčová, JUD. Oto Jurčo, Ján Pustai, Mária Pustaiová, Ľudmila Mazuchová, Júlia Vavreková, Vladimír Ďuriš, Zuzana Kimáková, Marek Leukanič, Ján Žaludko, Ivana Szelényiová, Irena Lukáčová, Ing. Rastislav Kaščák, Ing. Zuzana Kaščáková, Erika Fábianová, Peter Samaš, Ing. Peter Toronský, Margita Gajdošová, Ferdinand Gábor, Alena Kimáková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 23337/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia