Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2021 podľa krajov
16027
4,38%
-160
13061
4,16%
+144
14009
4,28%
+169
18436
4,80%
+473
20193
5,32%
+289
32137
9,01%
+410
45574
10,75%
+301
40788
9,98%
+272
200225
6,76%
+1898
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Alena Zalužická, Tomáš Hocman, Ladislav Teleha, Kamila Telehová, želmíra Kováčová, Mária Tomovčíková, Ing. Ján Duriš, Miriam Durišová, Eugen Nyistor, Anna Nyistorová, Róbert Pajtaš, Martina Michalková, Maroš Soročina, Jana Skočná, Jiří Skočný, Božena Skočná, Dušan Šaro, Júlia Šarová, Miroslav Kováč, Peter Havrila, Ing. Jana Romanová, Lenka Ebringerová, RNDr. Lýdia Olexová, Mgr. Ján Olexa, Martin Zvalčák, Michal Šulič, Karolína Šuličová, Marián Natafaluši, Anna Natafalušiová, Anna Margová, Martina Činčárová, Martina Koverová, Dušan Ondo, Alžbeta Ondová, Anna Plišková, Eduard Pliško, Imrich Vetrecin, Alžbeta Vetrecinová, Róbert Ujheľský, Marcela Ujheľská, Vladimír Mihalik, Helena Mihaliková, Marián Jankovík, Jarmila Jankovíková, Marta Voleková, Ján Hudák, Anna Hudáková, Ľubomír Torjay, Eva Torjayová, JUDr. Valentína Pivovarníková, Ing. Marek Dobranský, Ingrid Dobranská, Rastislav Bašista, Anna Kolesárová, Emil Kolesár, Branko Chmurovič, Zlatica Chmurovičová, Miroslav Kočan, Mária Kočanová, MUDr. Mária Fryková, Jozef Kočan, Mária Kočanová, Martina Muchová, Juraj Mucha, Mária Potocká, František Potocký, Katarína Kukráková, Helena Dzuracká, MUDr. Myrón Malý, MUDr. Eva Malá, Emília Berešová, Rastislav Repka, Andrea Repková, Anna Demjanovičová, Ľubomír Moško, Ing. Jana Mošková, Milan Mišovčík, Marta Mišovčíková, František Chochola, Milan Kišik, Marta Kišiková, Ladislav Gamrač, Anna Gamračová, Mária Majvitorová, Marián Urban, Štefan Papinčák, Martina Revesová, Rudolf Cifrák, Valentína Cifráková, Mgr. Ján Dobranský, Mgr. Mária Dobranská, Mária Juhásová, Mgr. Erika Dudášová, Jaromír Išky, Irena Smolejová, Michal Smolej, Milada Jevočinová, Oľga Findrová, Katarína Kudelásová, Gabriel Fedorčák, Oľga Fedorčáková, Beáta Jurková Ing., František Kolesár, Ján Sobčák, Marianna Sobčáková, Miroslava Hrabovská, Ján Hrabovský, Marek Zelizňák
Záložný dlžník: Alena Zalužická, Tomáš Hocman, Ladislav Teleha, Kamila Telehová, želmíra Kováčová, Mária Tomovčíková, Ing. Ján Duriš, Miriam Durišová, Eugen Nyistor, Anna Nyistorová, Róbert Pajtaš, Martina Michalková, Maroš Soročina, Jana Skočná, Jiří Skočný, Božena Skočná, Dušan Šaro, Júlia Šarová, Miroslav Kováč, Peter Havrila, Ing. Jana Romanová, Lenka Ebringerová, RNDr. Lýdia Olexová, Mgr. Ján Olexa, Martin Zvalčák, Michal Šulič, Karolína Šuličová, Marián Natafaluši, Anna Natafalušiová, Anna Margová, Martina Činčárová, Martina Koverová, Dušan Ondo, Alžbeta Ondová, Anna Plišková, Eduard Pliško, Imrich Vetrecin, Alžbeta Vetrecinová, Róbert Ujheľský, Marcela Ujheľská, Vladimír Mihalik, Helena Mihaliková, Marián Jankovík, Jarmila Jankovíková, Marta Voleková, Ján Hudák, Anna Hudáková, Ľubomír Torjay, Eva Torjayová, JUDr. Valentína Pivovarníková, Ing. Marek Dobranský, Ingrid Dobranská, Rastislav Bašista, Anna Kolesárová, Emil Kolesár, Branko Chmurovič, Zlatica Chmurovičová, Miroslav Kočan, Mária Kočanová, MUDr. Mária Fryková, Jozef Kočan, Mária Kočanová, Martina Muchová, Juraj Mucha, Mária Potocká, František Potocký, Katarína Kukráková, Helena Dzuracká, MUDr. Myrón Malý, MUDr. Eva Malá, Emília Berešová, Rastislav Repka, Andrea Repková, Anna Demjanovičová, Ľubomír Moško, Ing. Jana Mošková, Milan Mišovčík, Marta Mišovčíková, František Chochola, Milan Kišik, Marta Kišiková, Ladislav Gamrač, Anna Gamračová, Mária Majvitorová, Marián Urban, Štefan Papinčák, Martina Revesová, Rudolf Cifrák, Valentína Cifráková, Mgr. Ján Dobranský, Mgr. Mária Dobranská, Mária Juhásová, Mgr. Erika Dudášová, Jaromír Išky, Irena Smolejová, Michal Smolej, Milada Jevočinová, Oľga Findrová, Katarína Kudelásová, Gabriel Fedorčák, Oľga Fedorčáková, Beáta Jurková Ing., František Kolesár, Ján Sobčák, Marianna Sobčáková, Miroslava Hrabovská, Ján Hrabovský, Marek Zelizňák
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 22553/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia