Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Michal Skalický, Ing. Rastislav Meľuch, JUDr. Bohumil Krist, Ing. Jozef Svetlík, Mária Svetlíková, Alena Steinhauserová, Martina Stokňová, Terézia Karolusová, Ing. Klaudia Vojtasová, Valéria Slobodová, Ľubomíra Dolinská, Ružena Guštafíková, Anna Karpátiová, Jana Leskovská, Mária Vlčková, RNDr. Juraj Masár, Eva Masárová, Jana Majorová, Anna Noruláková, Jana Noruláková, Ing. Valéria Pethöová, Alica Kumpanová, MUDr. Vladimír Javorka, Daniela Sucháčová, Marta Miklušičáková, Vladislav Krajíček, Emília Krajíčková, Renáta Tóthová, Ľubomír Tóth, Ing. Ernest Szabo, Margita Macháčková, Darina Šranková, RNDr. Irena Mašterová, Margita Farkašová, Helena Molnárová, Ing. Róbert Kováč, Ing. Klement Vitázek, Ing. Jiřina Vitázková, Terézia Röthová, Ing. Ivan Rybanský, Jordanka Nikolová Popová, Ing. Karol Pokorný, Viera Pokorná, Lýdia Kollárová, Mgr. Eva Ševčíková, Ing. Miroslav Ševčík, Jana Kadlecová, Magdaléna Puhalová, Magdaléna Pucherová, Eva Kalivodová, Ing. Mária Branišová, Jana Sobkuliaková, Helena Gregorovičová, Juraj Gregorovič, Vladimír Anjel, Eva Anjelová, Augusta Kováčová, Ján Janec, Jana Janecová, MUDr. Tatiana Letzová, Prof. Ing. Ján Letz CSc., MUDr. Ľubica Sobotová, Miroslava Selucká, Karolína Appelová, JUDr. Anna Zachová, Mikuláš Székely, Andrea Múčková, Bohuš Zach, Ing. Alexander Hledík, Ing.arch. Eva Hledíková, MUDr. Blanka Michalíková, Vladimír Jurkas, Adriana Jurkasová, Adriana Kelemenová, Lucia Kelemenová, Alena Hrádková, Imrich Kramer, MUDr. Sylvia Kramerová, PHMr. Libuša Šefčovičová, Peter Vajo, Mária Vajová, Mgr. Alica Štrbavá, Peter Nemčok, Kvetoslava Hybnerová, Rudolf Šteiner, Mária Šteinerová, Tomáš Hollý, Ing. Igor Medlen, Ivana Medlenová, Róbert Orbán, Daniela Rothová, Marta Prokopiusová, Anton Prokopius, Karol Fülöp, Angelika Majtánová, Eleonóra Belayová, Tibor Belay, Jana Fillová, Ľuba Bachanová, Vladimíra Uhríková, Ing. Roman Oršula, Margita Čunderlíková, Mária Piovárová, Štefan Raffay, Andrea Raffayová, Zuzana Chrenková, Ing. Milan Weismann, Oľga Osvaldová, Robert Vehner, Andrea Brodňanová, Andrej Šporer, Matúš Babka, Helena Kormuthová, Štefan Polák, Jolana Poláková, Roman Gajdoš, Lýdia Kukanová, Dana Talajková, MUDr. Eva Bojtárová PhD., Ing. Július Skach, Ing. Ivan Polášek, Ing.arch. Ingrid Vargová, Ing.arch. Ivo Varga, Soňa Barnokiová, Ing. Elena Eliašová, Ing. Michal Eliaš, EURO REAL INVEST, s.r.o., Gabriela Bugyíková, Lýdia Štrbová, PhDr. Karol Thiry, Ing. Marta Thiry, Ivan Majerčák, Gergana Majerčáková Dimitrova, Darina Kasalová, Mária Michaličková, Ing. Peter Kollár, Ing. Lenka Petreková, Valéria Zinbauerová, Eva Krištofiaková, Andrej Sondej, Mgr. Martina Sondej, Marta Štuhlová, Ing. Ľudmila Soókyová
Záložný dlžník: Michal Skalický, Ing. Rastislav Meľuch, JUDr. Bohumil Krist, Ing. Jozef Svetlík, Mária Svetlíková, Alena Steinhauserová, Martina Stokňová, Terézia Karolusová, Ing. Klaudia Vojtasová, Valéria Slobodová, Ľubomíra Dolinská, Ružena Guštafíková, Anna Karpátiová, Jana Leskovská, Mária Vlčková, RNDr. Juraj Masár, Eva Masárová, Jana Majorová, Anna Noruláková, Jana Noruláková, Ing. Valéria Pethöová, Alica Kumpanová, MUDr. Vladimír Javorka, Daniela Sucháčová, Marta Miklušičáková, Vladislav Krajíček, Emília Krajíčková, Renáta Tóthová, Ľubomír Tóth, Ing. Ernest Szabo, Margita Macháčková, Darina Šranková, RNDr. Irena Mašterová, Margita Farkašová, Helena Molnárová, Ing. Róbert Kováč, Ing. Klement Vitázek, Ing. Jiřina Vitázková, Terézia Röthová, Ing. Ivan Rybanský, Jordanka Nikolová Popová, Ing. Karol Pokorný, Viera Pokorná, Lýdia Kollárová, Mgr. Eva Ševčíková, Ing. Miroslav Ševčík, Jana Kadlecová, Magdaléna Puhalová, Magdaléna Pucherová, Eva Kalivodová, Ing. Mária Branišová, Jana Sobkuliaková, Helena Gregorovičová, Juraj Gregorovič, Vladimír Anjel, Eva Anjelová, Augusta Kováčová, Ján Janec, Jana Janecová, MUDr. Tatiana Letzová, Prof. Ing. Ján Letz CSc., MUDr. Ľubica Sobotová, Miroslava Selucká, Karolína Appelová, JUDr. Anna Zachová, Mikuláš Székely, Andrea Múčková, Ing. Alexander Hledík, Ing.arch. Eva Hledíková, MUDr. Blanka Michalíková, Vladimír Jurkas, Adriana Jurkasová, Adriana Kelemenová, Lucia Kelemenová, Alena Hrádková, Imrich Kramer, MUDr. Sylvia Kramerová, PHMr. Libuša Šefčovičová, Peter Vajo, Mária Vajová, Mgr. Alica Štrbavá, Peter Nemčok, Kvetoslava Hybnerová, Rudolf Šteiner, Mária Šteinerová, Tomáš Hollý, Ing. Igor Medlen, Ivana Medlenová, Róbert Orbán, Daniela Rothová, Marta Prokopiusová, Anton Prokopius, Karol Fülöp, Angelika Majtánová, Eleonóra Belayová, Tibor Belay, Jana Fillová, Ľuba Bachanová, Vladimíra Uhríková, Ing. Roman Oršula, Margita Čunderlíková, Mária Piovárová, Štefan Raffay, Andrea Raffayová, Zuzana Chrenková, Ing. Milan Weismann, Oľga Osvaldová, Robert Vehner, Andrea Brodňanová, Andrej Šporer, Matúš Babka, Helena Kormuthová, Štefan Polák, Jolana Poláková, Roman Gajdoš, Lýdia Kukanová, Dana Talajková, MUDr. Eva Bojtárová PhD., Ing. Július Skach, Ing. Ivan Polášek, Ing.arch. Ingrid Vargová, Ing.arch. Ivo Varga, Soňa Barnokiová, Ing. Elena Eliašová, Ing. Michal Eliaš, EURO REAL INVEST, s.r.o., Gabriela Bugyíková, Lýdia Štrbová, PhDr. Karol Thiry, Ing. Marta Thiry, Ivan Majerčák, Gergana Majerčáková Dimitrova, Darina Kasalová, Mária Michaličková, Ing. Peter Kollár, Ing. Lenka Petreková, Valéria Zinbauerová, Eva Krištofiaková, Andrej Sondej, Mgr. Martina Sondej, Marta Štuhlová, Ing. Ľudmila Soókyová
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 22364/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia