Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Roman Perička, RNDr. Boris Rudolf, RNDr. Zuzana Rudolfová, Ing. Peter Toscano, Ing. Ľubica Toscano, Dr. Nicola Perucconi, Ing. Lucia Perucconi Boháčová, Elena Arvaiová, Ing. Ferdinand Turanský, JUDr. Oľga Turanská, Veronika Štalmašková, PhDr. Eugénia Šnircová CSc., PharmDr. Martin Otrubčiak, Erika Habiňáková, Ing. Karol Novotný-Mlynarčík, Eva Kučmová, Peter Mamojka, Jarmila Batthyanyová, Ing. Mária Búranová, Michaela Kinzelová, Barbora Kinzelová, Eva Kinzelová, František Kukay, Anna Okapcová, akad. soch. Bedrich Hoffstädter, Eduard Klein, Dagmar Seckar, Viera Vojtková-Kubandová, Mgr.Bc. Stanislav Šmondrk, Rudolf Perička, Róbert Šveda, Anna Doleželová, MUDr. Mário Miklosi, Mgr. Marián Kmeť, Ján Máliš, Ing. Darina Beťková, Mgr. Eva Parová, Helena Šedíková, Ján Horák, Mgr. Peter Gál, Ján Šafarik, Emília Šafariková, Slavomír Klikušovský, Ing. Roman Bucala, Andrej Palko, Mgr. Richard Rischer, Mgr. Katarína Rischerová, Katarína Borková, Milan Baluch, MUDr. Nora Rumaihová, Merkantil spol. s r.o., PRINT TRADE s.r.o., Dušan Malý, Annamária Šimonová, Agnesa Korgová, Ing. Jarmila Miklošová
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Roman Perička, RNDr. Boris Rudolf, RNDr. Zuzana Rudolfová, Ing. Peter Toscano, Ing. Ľubica Toscano, Dr. Nicola Perucconi, Ing. Lucia Perucconi Boháčová, Elena Arvaiová, Ing. Ferdinand Turanský, JUDr. Oľga Turanská, Veronika Štalmašková, PhDr. Eugénia Šnircová CSc., PharmDr. Martin Otrubčiak, Erika Habiňáková, Ing. Karol Novotný-Mlynarčík, Eva Kučmová, Peter Mamojka, Jarmila Batthyanyová, Ing. Mária Búranová, Michaela Kinzelová, Barbora Kinzelová, Eva Kinzelová, František Kukay, Anna Okapcová, akad. soch. Bedrich Hoffstädter, Eduard Klein, Dagmar Seckar, Viera Vojtková-Kubandová, Mgr.Bc. Stanislav Šmondrk, Rudolf Perička, Róbert Šveda, Anna Doleželová, MUDr. Mário Miklosi, Mgr. Marián Kmeť, Ján Máliš, Ing. Darina Beťková, Mgr. Eva Parová, Helena Šedíková, Ján Horák, Mgr. Peter Gál, Ján Šafarik, Emília Šafariková, Slavomír Klikušovský, Ing. Roman Bucala, Andrej Palko, Mgr. Richard Rischer, Mgr. Katarína Rischerová, Katarína Borková, Milan Baluch, MUDr. Nora Rumaihová, Merkantil spol. s r.o., PRINT TRADE s.r.o., Dušan Malý, Annamária Šimonová, Agnesa Korgová, Ing. Jarmila Miklošová
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 21876/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia