Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: WANES s.r.o.
Veriteľ: Československá obchodní banka, a.s. so sídlom 115 20 Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, IČO 00001350, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel B XXXVI, vložka 46 vo veci organizačnej zložky zapísanej v Obchodnom registri O
Výpis zo spisu záložného práva č. 21869/2006

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia