Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Anna Prelecová, Ľudovít Čenteš, Eva Čentešová, Ing. Jozef Semančík, Juliana Semančíková, Karin Štefancová, František Zábojník, Danka Zábojníková, Ing. Marcela Bezáková, Mária Mjartanová, Mgr. Eva Jurčová, Margita Vraneková, Roman Sovič, Ing. Lýdia Sovičová, RNDr. Ľudmila Kindlová, Magdaléna Panigayová, Alexandra Farkašová, Milan Farkaš, Doc.RNDr. Viera Uherčíková CSc., Ing. Jaroslav Adamát, Silvia Adamátová, Ladislav Bacigál, Mária Bacigálová, PhDr. Miroslav Grešík, Martina Jedličková, Helena Tóthová, Pavol Tóth, Jozef Prelec, Ing. Emil Uváček, Alica Uváčková, Martina Benková, Andrej Čermák, Lýdia Gargalovičová, Ing. Ladislav Gargalovič, Zuzana Lackovičová, PhDr. Imrich Vašečka, Mgr. Lucyna Vašečková, Anežka Kastenová, Jozef Kastena, Mgr. Darina Nantlová, Ján Nantl, Emil Vladár, Jaroslava Žilinská, Marek Žilinský, Ing. Ľubomíra Gambošová, Ing. Jaroslav Gažík, MUDr. Mária Gažíková, Ing. Jana Taptičová, Marián Kmeťko, Ján Rummel, Margita Rummelová, Ing. Daniel Šalamún, Ing. Katarína Šalamúnová, Ľudmila Šlosarová, Ing. Izidor Šlosar, Jozef Drozd, Mária Drozdová, Tibor Pravický, Valéria Pravická, Elena Malíčková, Peter Tasáry, Božena Tasáryová, RNDr. Vojtech Gajdoš, RNDr. Mária Gajdošová, Jozef Bugaj, Hilda Bugajová, Dušan Vojtaššák, Mária Vojtaššáková, Zdenka Špáleková, Jozef Špálek, Ľuboslav Podhájsky, Mária Podhájska, Ing. Blažena Valová, Ing. Miroslav Valo, Mária Bončová, Oskar Bončo, Dana Čapková
Záložný dlžník: Anna Prelecová, Ľudovít Čenteš, Eva Čentešová, Ing. Jozef Semančík, Juliana Semančíková, Karin Štefancová, František Zábojník, Danka Zábojníková, Ing. Marcela Bezáková, Mária Mjartanová, Mgr. Eva Jurčová, Margita Vraneková, Roman Sovič, Ing. Lýdia Sovičová, RNDr. Ľudmila Kindlová, Magdaléna Panigayová, Alexandra Farkašová, Milan Farkaš, Doc.RNDr. Viera Uherčíková CSc., Ing. Jaroslav Adamát, Silvia Adamátová, Ladislav Bacigál, Mária Bacigálová, PhDr. Miroslav Grešík, Martina Jedličková, Helena Tóthová, Pavol Tóth, Jozef Prelec, Ing. Emil Uváček, Alica Uváčková, Martina Benková, Andrej Čermák, Lýdia Gargalovičová, Ing. Ladislav Gargalovič, Zuzana Lackovičová, PhDr. Imrich Vašečka, Mgr. Lucyna Vašečková, Anežka Kastenová, Jozef Kastena, Mgr. Darina Nantlová, Ján Nantl, Emil Vladár, Jaroslava Žilinská, Marek Žilinský, Ing. Ľubomíra Gambošová, Ing. Jaroslav Gažík, MUDr. Mária Gažíková, Ing. Jana Taptičová, Marián Kmeťko, Ján Rummel, Margita Rummelová, Ing. Daniel Šalamún, Ing. Katarína Šalamúnová, Ľudmila Šlosarová, Ing. Izidor Šlosar, Jozef Drozd, Mária Drozdová, Tibor Pravický, Valéria Pravická, Elena Malíčková, Peter Tasáry, Božena Tasáryová, RNDr. Vojtech Gajdoš, RNDr. Mária Gajdošová, Jozef Bugaj, Hilda Bugajová, Dušan Vojtaššák, Mária Vojtaššáková, Zdenka Špáleková, Jozef Špálek, Ľuboslav Podhájsky, Mária Podhájska, Ing. Blažena Valová, Ing. Miroslav Valo, Mária Bončová, Oskar Bončo, Dana Čapková
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 21711/2007

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia