Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2024 podľa krajov
12745
3,15%
+657
10731
3,71%
+199
11257
3,88%
+223
14352
4,11%
-96
16162
4,44%
+546
27667
8,70%
-490
40481
10,23%
-239
32699
8,81%
-126
166094
5,97%
+674
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Mesto Komárno, Miroslava Krajmerová, Erika Eidlitz-Beke, Jolana Annusová, Monika Annusová, Ladislav Szép, Dorota Szépová, Eva Janáková, Štefan Janák, Mikuláš Lebocz, Zuzana Leboczová, Eva Holubová, Lýdia Brnová, Pavel Struhár, RNDr. Helena Struhárová, Roland Lukács, Mgr. Viola Kissová, Peter Marko, Veronika Marková, Mária Adamčová, Ing. Vojtech Kiss CSc., Jozef Szelid, Erika Szelidová, Csaba Ibos, Alžbeta Horváthová, Peter Szeles, Mária Gulišová, Ing. Tibor Guliš, Marián Guliš, Mária Šošková, Ján Nagy, Mária Nagyová, Melánia Vargha, Csaba Kalocsányi, Tatiana Kalocsányiová, László Nagy, Irena Moncmanová, Igor Hrabovszký, Jana Žadániová, Mária Szalayová, Ondrej Mészáros, Katarína Bortoliniová, Anna Rečková, Ondrej Molnár, Marta Molnárová, Ing. Ladislav Šimko, Mária Šimková, Štefan Kyselica, Kinga Kyselicová, Radoslav Krajmer, Oľga Krajmerová, Jozef Szigeti, Šarolta Szigeti, Alžbeta Petrová, Jaroslava Holicsová, Vladimír Šodor, Milena Fuseková, Ján Paksi, Peter Bedecs, Miroslava Balážová, Melinda Kašparová, Imrich Tóth, Eva Tóthová, Eva Filkászová, JUDr. Iveta Lazarová
Záložný dlžník: Mesto Komárno, Miroslava Krajmerová, Erika Eidlitz-Beke, Jolana Annusová, Monika Annusová, Ladislav Szép, Dorota Szépová, Eva Janáková, Štefan Janák, Mikuláš Lebocz, Zuzana Leboczová, Eva Holubová, Lýdia Brnová, Pavel Struhár, RNDr. Helena Struhárová, Roland Lukács, Mgr. Viola Kissová, Peter Marko, Veronika Marková, Mária Adamčová, Ing. Vojtech Kiss CSc., Jozef Szelid, Erika Szelidová, Csaba Ibos, Alžbeta Horváthová, Peter Szeles, Mária Gulišová, Ing. Tibor Guliš, Marián Guliš, Mária Šošková, Ján Nagy, Mária Nagyová, Melánia Vargha, Csaba Kalocsányi, Tatiana Kalocsányiová, László Nagy, Irena Moncmanová, Igor Hrabovszký, Jana Žadániová, Mária Szalayová, Ondrej Mészáros, Katarína Bortoliniová, Anna Rečková, Ondrej Molnár, Marta Molnárová, Ing. Ladislav Šimko, Mária Šimková, Štefan Kyselica, Kinga Kyselicová, Radoslav Krajmer, Oľga Krajmerová, Jozef Szigeti, Šarolta Szigeti, Alžbeta Petrová, Jaroslava Holicsová, Vladimír Šodor, Milena Fuseková, Ján Paksi, Peter Bedecs, Miroslava Balážová, Melinda Kašparová, Imrich Tóth, Eva Tóthová, Eva Filkászová, JUDr. Iveta Lazarová
Veriteľ: Sberbank Slovensko, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 2135/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia