Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Jana Sandtnerová, Jaroslav Behúň, Katarína Mandlová, Michal Hricko, Juliana Hricková, Roman Hozenštok, Lýdia Gronová, Ing. Peter Svitáč, Mgr. Ľubica Svitáčová, Miroslava Svitáčová, Ing. Vlastimil Daníček, Ing. Stanislav Piškitel, Helena Piškitelová, Marián Fechter, Viera Fechterová, Ing. Martin Vöröš, Lenka Polakovičová, Ing. Vladimír Groch, Mgr. Gabriela Grochová, Mgr. Ľubomíra Žiaková, Ernest Kuba, Ivica Kubová, Ladislav Galbavý, Margita Galbavá, Rudolf Grošaft, Anna Grošaftová, Peter Vrana, Emília Vranová, Ľudmila Behúňová, Ingrid Králová, MUDr. Júlia Ozogányová, Ing. Paula Puškárová, Hana Janáková, Jozef Abrahám, Priska Abrahámová, Helena Chalamová, Ing. Peter Škovránek, Eva Škovránková, Ing. Pavol Pitoňák, Nataša Pitoňáková, Tibor Smatušík, Lenka Horváthová, Karin Pakošová, Ing. Adam Čovela, Ing. Veronika Štiglicová, Emil Šiška, Eva Šišková, Igor Krasňanský, Edita Kranl, Ing. Ľubomír Zemanec, Viera Zemanecová, Ing. Jozef Michalík, Anna Michalíková, Daniel Bobovský, Martina Bobovská, Ing.arch. Mikuláš Bašo, Ing.arch. Mária Bašová, Oľga Poláková, František Bohunický, Beáta Bohunická, Edita Marčanová, Marta Pavčanová, Juliana Kováčová, Ing. Dušan Capko, PhDr. Alžbeta Capková, Jindrich Gron, Soňa Gronová, Marián Hergott, Dušan Hergott, Vladimír Hergott, Marian Hergott, Jarmila Gašparíková, Jana Rösselová, Marian Bolcek, Ing. Martin Riška, Valentína Rišková, Rastislav Strečanský, Ingrida Strečanská, Jaroslav Uharček, Blažena Uharčeková, Mgr. Zuzana Komendová, Milan Adamčík, Dana Adamčíková
Záložný dlžník: Jana Sandtnerová, Jaroslav Behúň, Katarína Mandlová, Michal Hricko, Juliana Hricková, Roman Hozenštok, Lýdia Gronová, Ing. Peter Svitáč, Mgr. Ľubica Svitáčová, Miroslava Svitáčová, Ing. Vlastimil Daníček, Ing. Stanislav Piškitel, Helena Piškitelová, Marián Fechter, Viera Fechterová, Ing. Martin Vöröš, Lenka Polakovičová, Ing. Vladimír Groch, Mgr. Gabriela Grochová, Mgr. Ľubomíra Žiaková, Ernest Kuba, Ivica Kubová, Ladislav Galbavý, Margita Galbavá, Rudolf Grošaft, Anna Grošaftová, Peter Vrana, Emília Vranová, Ľudmila Behúňová, Ingrid Králová, MUDr. Júlia Ozogányová, Ing. Paula Puškárová, Hana Janáková, Jozef Abrahám, Priska Abrahámová, Helena Chalamová, Ing. Peter Škovránek, Eva Škovránková, Ing. Pavol Pitoňák, Nataša Pitoňáková, Tibor Smatušík, Lenka Horváthová, Karin Pakošová, Ing. Adam Čovela, Ing. Veronika Štiglicová, Emil Šiška, Eva Šišková, Igor Krasňanský, Edita Kranl, Ing. Ľubomír Zemanec, Viera Zemanecová, Ing. Jozef Michalík, Anna Michalíková, Daniel Bobovský, Martina Bobovská, Ing.arch. Mikuláš Bašo, Ing.arch. Mária Bašová, Oľga Poláková, František Bohunický, Beáta Bohunická, Edita Marčanová, Marta Pavčanová, Juliana Kováčová, Ing. Dušan Capko, PhDr. Alžbeta Capková, Jindrich Gron, Soňa Gronová, Marián Hergott, Dušan Hergott, Vladimír Hergott, Marian Hergott, Jarmila Gašparíková, Jana Rösselová, Marian Bolcek, Ing. Martin Riška, Valentína Rišková, Rastislav Strečanský, Ingrida Strečanská, Jaroslav Uharček, Blažena Uharčeková, Mgr. Zuzana Komendová, Milan Adamčík, Dana Adamčíková
Veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 21163/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia