Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Daniela Bartková PhD., Albína Szabová, Ján Benko, Mária Benková, Karol Majancsik, Daniel Fitz, Iveta Fitzová, Ing. Dušan Andráš, Jana Figurová, Ján Šveda, Ján Lahvička, Helena Lahvičková, Ing. Imrich Kačmáry, Anna Kačmáryová, JUDr. Ivan Čurilla, Valentína Čurillová, Radoslav Boňko, Martina Šandallová, RNDr. Andrea Polačková, Viera Krupková, MUDr. Michal Baník, Adriana Vaňová, MUDr. Peter Lenčéš, Katarína Lenčéšová, Štefan Juhás, Margita Juhásová, Monika Shalabi, Soňa Cairns, Ildiko Milkovičová, Anna Kopilčáková, František Klein, Mária Kleinová, Marcela Šinková, František Perháč, Karol Brič, Peter Jamrich, Mária Jamrichová, Peter Boháč, Renáta Boháčová, Ing. Marián Mesároš, Mária Mesárošová, Ján Hruška, Tibor Barczi, Mária Barcziová, Irena Ragančoková, Ing. Dávid Kucirka, Július Kisel, Oľga Kováčová, PaedDr. Gabriela Kočišová, Anna Forinová, Juraj Gregorovič, Magdaléna Gregorovičová, Štafan Tóth, Ing. Martin Bratko, Ján Matyi, Terézia Matyiová, Jaroslav Olejár, Slávka Olejárová, Karin Kotradyová, Michal Soroka, Mária Soroková
Záložný dlžník: Ing. Daniela Bartková PhD., Albína Szabová, Ján Benko, Mária Benková, Karol Majancsik, Daniel Fitz, Iveta Fitzová, Ing. Dušan Andráš, Jana Figurová, Ján Šveda, Ján Lahvička, Helena Lahvičková, Ing. Imrich Kačmáry, Anna Kačmáryová, JUDr. Ivan Čurilla, Valentína Čurillová, Radoslav Boňko, Martina Šandallová, RNDr. Andrea Polačková, Viera Krupková, Adriana Vaňová, MUDr. Peter Lenčéš, Katarína Lenčéšová, Štefan Juhás, Margita Juhásová, Monika Shalabi, Soňa Cairns, Ildiko Milkovičová, Anna Kopilčáková, František Klein, Mária Kleinová, Marcela Šinková, František Perháč, Karol Brič, Peter Jamrich, Mária Jamrichová, Peter Boháč, Renáta Boháčová, Ing. Marián Mesároš, Mária Mesárošová, Ján Hruška, Tibor Barczi, Mária Barcziová, Irena Ragančoková, Ing. Dávid Kucirka, Július Kisel, Oľga Kováčová, PaedDr. Gabriela Kočišová, Anna Forinová, Juraj Gregorovič, Magdaléna Gregorovičová, Štafan Tóth, Ing. Martin Bratko, Ján Matyi, Terézia Matyiová, Jaroslav Olejár, Slávka Olejárová, Karin Kotradyová, Michal Soroka, Mária Soroková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 21162/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia