Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: TOMA, s.r.o.
Záložný dlžník: Jozef Vystavil, Emília Vystavilová, Janka Kuterová, Mária Selecká, Eva Dierová, Milan Molek, Mária Moleková, Gejza Grman, Marta Grmanová, Jozef Režo, Eva Režová, Ján Kopec, Gabriela Kopcová, Juraj Paluš, Andrea Palušová, Janka Adamcová, Miroslav Královič, Marek Cifra, Helena Cifrová, Vladimír Korenčík, Renáta Korenčíková, Martin Streďanský, Jozef Fuchs, Terézia Fuchsová, Alena Halmová, Tivadár Štefkovič, Jarmila Štefkovičová, Oľga Baloghová, Štefan Michalík, Mária Michalíková, Peter Kováč, Vojtech Tarina, Anna Tarinová, Milan Moricz, Ema Moriczová, Alfonz Ďuriška, Gabriela Ďurišková, Alfonz Frišták, Janka Frištáková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 20836/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia