Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 29.2.2024 podľa krajov
12342
2,39%
-242
11226
2,69%
-229
11533
2,74%
-355
14658
2,85%
-203
16283
3,07%
-256
28895
5,47%
-403
41640
6,27%
-461
33748
5,16%
-359
170325
3,92%
-2508
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Mesto Komárno, Igor Kováč, CREDIT - CENTER, s.r.o., Martin Karkuš, Silvia Karkušová, Michal Varga, Mariana Vargová, Lambert Czetmayer, Ing. Róbert Czetmayer, Pavol Széplaki, Gizela Széplaki, Ing. Zita Jávorková, MUDr. Katarína Kanozsay, Eva Gregušová, Ladislav Kovács, Mária Kovács, Juliana Vyšná, Štefan Šipčiak, Júlia Šipčiaková, Vojtech Molnár, Judita Koczkásová, Róbert Fábik, Gabriela Szabóová, Helena Lebová, MUDr. Andrej Baštrnák, Ing. Imrich Tárnok, Gejza Kováč, Mária Kováčová, Mihály Mácza, Sarolta Vas, Miklós Mácza, František Egri, Irena Lengyelová, Béla Zsemlye, Katalin Zsemlye, Ladislav Borka, Judit Borková, Margita Števková, Jozef Klučka, Serena Klučková, Viera Kuruczová, Gabriel Szénási, Gizela Marušinecová, Ing. Denisa Kováčová, Mária Hegedűsová, Ján Gerencséri, Alžbeta Belokostolská, Ing. Ján Paulik, Hedviga Pauliková, Silvia Mišovičová, Ján Nemec, Gabriela Vidová, Mgr. Andrea Nunhardtová, František Czafik, Anna Czafiková, Zuzana Tóthová, Mária Kanozsayová, Ľubomír Bohoš, Margita Vojteková, Júlia Kányai, Peter Keszegh, Anna Kuruczová, Kristína Kuruczová, Richard Kurucz, Helena Laszková, Ing. Zsuzsanna Csiba, Zsuzsanna Mészáros, Mária Salmová, Ľudvík Slavík, Terézia Klepáčková, Mária Csémiová, Zuzana Csepyová, Terézia Petőczová, Alexej Sárai, Erika Sáraiová, Imrich Botló, Angelika Botlóová, Emma Petőczová, Ernest Kurdi, Eva Kurdiová, František Gecziger, Gabriela Geczingerová, Ladislav Kurcsík, Anton Salma, Marta Kuruczová, Júlia Kováčová, Imrich Takács, Edita Takácsová, Klára Horváthová, MUDr. František Kiss, Ján Vajkai, Zuzana Vajkaiová, Renáta Mészárosová, Radovan Antal, Mária Lászlóová, Martina Palušíková, Sandra Molnárová, Richard Takács, Erika Takácsová, Eleonóra Nagyová, Eugen Lajos, Helena Lajosová, Gabriela Zacharová, František Lovas, Lívia Lovasová, Ľudovít Élesztős, Imrich Fazekas, Koloman Horváth, Július Mlinkovič, Zuzana Mlinkovičová, Ján Tarics, Agneša Krnácsová, Anna Madarászová, MUDr. Judita Sebőová, Arpád Sebő, Ing. František Tóth, Eva Stanková, Viera Lebidová, Katarína Molnárová, Róbert Darida, Peter Vrábel, Ing. Marek Szász, Richard Satko, MVDr. Marián Satko, Mária Satková
Záložný dlžník: Mesto Komárno, Igor Kováč, CREDIT - CENTER, s.r.o., Martin Karkuš, Silvia Karkušová, Michal Varga, Mariana Vargová, Lambert Czetmayer, Ing. Róbert Czetmayer, Pavol Széplaki, Gizela Széplaki, Ing. Zita Jávorková, MUDr. Katarína Kanozsay, Eva Gregušová, Ladislav Kovács, Mária Kovács, Juliana Vyšná, Štefan Šipčiak, Júlia Šipčiaková, Vojtech Molnár, Judita Koczkásová, Róbert Fábik, Gabriela Szabóová, Helena Lebová, MUDr. Andrej Baštrnák, Ing. Imrich Tárnok, Gejza Kováč, Mária Kováčová, Mihály Mácza, Sarolta Vas, Miklós Mácza, František Egri, Irena Lengyelová, Béla Zsemlye, Katalin Zsemlye, Ladislav Borka, Judit Borková, Margita Števková, Jozef Klučka, Serena Klučková, Viera Kuruczová, Gabriel Szénási, Gizela Marušinecová, Ing. Denisa Kováčová, Mária Hegedűsová, Ján Gerencséri, Alžbeta Belokostolská, Ing. Ján Paulik, Hedviga Pauliková, Silvia Mišovičová, Ján Nemec, Gabriela Vidová, Mgr. Andrea Nunhardtová, František Czafik, Anna Czafiková, Zuzana Tóthová, Mária Kanozsayová, Ľubomír Bohoš, Margita Vojteková, Júlia Kányai, Peter Keszegh, Anna Kuruczová, Kristína Kuruczová, Richard Kurucz, Helena Laszková, Ing. Zsuzsanna Csiba, Zsuzsanna Mészáros, Mária Salmová, Ľudvík Slavík, Terézia Klepáčková, Mária Csémiová, Zuzana Csepyová, Terézia Petőczová, Alexej Sárai, Erika Sáraiová, Imrich Botló, Angelika Botlóová, Emma Petőczová, Ernest Kurdi, Eva Kurdiová, František Gecziger, Gabriela Geczingerová, Ladislav Kurcsík, Anton Salma, Marta Kuruczová, Júlia Kováčová, Imrich Takács, Edita Takácsová, Klára Horváthová, MUDr. František Kiss, Ján Vajkai, Zuzana Vajkaiová, Renáta Mészárosová, Radovan Antal, Mária Lászlóová, Martina Palušíková, Sandra Molnárová, Richard Takács, Erika Takácsová, Eleonóra Nagyová, Eugen Lajos, Helena Lajosová, Gabriela Zacharová, František Lovas, Lívia Lovasová, Ľudovít Élesztős, Imrich Fazekas, Koloman Horváth, Július Mlinkovič, Zuzana Mlinkovičová, Ján Tarics, Agneša Krnácsová, Anna Madarászová, MUDr. Judita Sebőová, Arpád Sebő, Ing. František Tóth, Eva Stanková, Viera Lebidová, Katarína Molnárová, Róbert Darida, Peter Vrábel, Ing. Marek Szász, Richard Satko, MVDr. Marián Satko, Mária Satková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 2067/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia