Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Marta Daruová, Martin Kuruc, Vlastníci bytov bytového domu súp.č. 533/21 na ul. Námestie oceliarov 21, Košice, Šaca v zastúpení: Bytex Slovensko, s.r.o., Dušan Hudák, Slávka Smolejová, Igor Jacko, Ján Hanispal, Milan Jankura, Anetta Smiková, Stanislav Szepesi, Ján Holub, Ladislav Pastorek, Juraj Mišenko, Iveta Pavlenková, Miroslav Matia, Viliam Gromus, Jozef Jaššo, Jaroslav Kapák, Július Voronič, Miroslav Vargovčík, Marián Andrejovský, Dávid Fecko, Pavol Cigánek, Jozef Černák, Daniel Dráb, Viliam Kateržábek, Rastislav Kosturko, Monika Čakyová, Marián Mačej, Tomáš Fecko, Jarmila Marcinová, Milan Murcko, Martin Kacsó, Janett Liptáková, Gabriel Galeštok, Juraj Bačovčin, Dušan Minarik, Roman Samko, Ján Jelínek, Gabriel Subovics, Miroslav Graf, Žaneta Vyravcová, Jozef Pribula, Igor Tóth, Peter Mondok, Eva Schubertová
Záložný dlžník: Marta Daruová, Martin Kuruc, Vlastníci bytov bytového domu súp.č. 533/21 na ul. Námestie oceliarov 21, Košice, Šaca v zastúpení: Bytex Slovensko, s.r.o., Dušan Hudák, Slávka Smolejová, Igor Jacko, Ján Hanispal, Milan Jankura, Anetta Smiková, Stanislav Szepesi, Ján Holub, Ladislav Pastorek, Juraj Mišenko, Iveta Pavlenková, Miroslav Matia, Viliam Gromus, Jozef Jaššo, Jaroslav Kapák, Július Voronič, Miroslav Vargovčík, Marián Andrejovský, Dávid Fecko, Pavol Cigánek, Jozef Černák, Daniel Dráb, Viliam Kateržábek, Rastislav Kosturko, Monika Čakyová, Marián Mačej, Tomáš Fecko, Jarmila Marcinová, Milan Murcko, Martin Kacsó, Janett Liptáková, Gabriel Galeštok, Juraj Bačovčin, Dušan Minarik, Roman Samko, Ján Jelínek, Gabriel Subovics, Miroslav Graf, Žaneta Vyravcová, Jozef Pribula, Igor Tóth, Peter Mondok, Eva Schubertová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 20434/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia