Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2020 podľa krajov
16172
4,27%
+1966
15159
4,85%
+1299
17366
5,27%
+1646
21451
5,60%
+1892
23184
6,04%
+1690
35403
9,56%
+1900
48824
10,93%
+1776
41600
9,77%
+2510
219159
7,20%
+14679
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Norbert Ráthy, Zuzana Ráthyová, Štefan Petrík, Vladimír Šofa, Vladimír Čema, Mario Rodák, Marek Matuš, Henrieta Palenčárová, Zuzana Timková, Vladimír Holenda, Ing. Ján Auxt, Jana Auxtová, Ján Olej, Ingrid Olejová, Peter Goldberger, Miroslav Janočko, Beáta Janočková, Ing. Ráchel Vargová, Katarína Dittelová, Pavel Hanák, Helena Hanáková, Peter Csorba, Hedviga Csorbová, Marcela Hanušovská, Ing. Marián Skalský, Mgr. Anna Skalská, Vladimír Lehotský, Ing. Erika Lehotská, Jaroslav Durdan, Ing. Viliam Illes, Viera Illesová, Martin Barčiš, Jana Barčišová, Milan Barčiš, Ing. Rastislav Batromij, Ing. Michal Koščo, Gabriela Koščová, Tibor Mroč, Katarína Mročová, Marián Kovalčík, Valéria Šimůnková, Ľudovít Briňarský, Soňa Briňarská, Mária Oroszová, Ing. Marián Hollý, Mária Hollá, Dušan Turčianský, RNDr. Kristína Turčianská, Ing. Miloš Barlog, Ing. Peter Szabó, Katarína Szabóová, Ondrej Liker, Marta Likerová, Jozef Mečár, Alžbeta Mečárová, Norbert Žák, Miriam Žáková, Ing. Milan Korál, Helena Korálová, Vojtech Ulap, Vladimír Pjaták, Jana Pjatáková, Miroslava Pristášová, Karol Gmitter, Pavlína Gmitterová, Valéria Buchancová, Aurélia Henzélyová, Roman Michalík, Tomáš Boba, Terézia Bobová, Ing. Milena Miklušová, Irena Gubová, Mária Balcová, Anton Zajac, Katarína Zajacová, Helena Štarková, Ing. Božena Peregudová, Dušan Sentpétery, Lenka Kašperová, Ján Teliščák, Mária Teliščáková, Mária Witkovská, Ján Hruška, Ing. Slavomír Michalov, Marián Hura, Lenka Hurová, Alžbeta Bolčáková, Helena Kolesárová, Ing. Pavol Homola, Eleonóra Homolová, Radoslav Antoš, Ladislav Rusnák, Eva Rusnáková, Vladimír Choma, Gabriela Chomová, Jana Tomková, Milan Vaško, Elena Vašková, Mária Jacečková, Mgr. Mária Kreutzová, Ing. Štefan Kuiš, Ing. Alžbeta Sándorová, Pavel Keštefrán, Oľga Keštefránová, Silvia Zlatnická, Rudolf Gigler, Anna Giglerová, Agáta Kuišová, Dagmar Brťková, Tatiana Kuciková, Ing. Ján Helcmanovský, Mária Helcmanovská, Lenka Helcmanovská, Milan Berko
Záložný dlžník: Norbert Ráthy, Zuzana Ráthyová, Štefan Petrík, Vladimír Šofa, Vladimír Čema, Mario Rodák, Marek Matuš, Henrieta Palenčárová, Zuzana Timková, Vladimír Holenda, Ing. Ján Auxt, Jana Auxtová, Ján Olej, Ingrid Olejová, Peter Goldberger, Miroslav Janočko, Beáta Janočková, Ing. Ráchel Vargová, Katarína Dittelová, Pavel Hanák, Helena Hanáková, Peter Csorba, Hedviga Csorbová, Marcela Hanušovská, Ing. Marián Skalský, Mgr. Anna Skalská, Vladimír Lehotský, Ing. Erika Lehotská, Jaroslav Durdan, Ing. Viliam Illes, Viera Illesová, Martin Barčiš, Jana Barčišová, Milan Barčiš, Ing. Rastislav Batromij, Ing. Michal Koščo, Gabriela Koščová, Tibor Mroč, Katarína Mročová, Marián Kovalčík, Valéria Šimůnková, Ľudovít Briňarský, Soňa Briňarská, Mária Oroszová, Ing. Marián Hollý, Mária Hollá, Dušan Turčianský, RNDr. Kristína Turčianská, Ing. Miloš Barlog, Ing. Peter Szabó, Katarína Szabóová, Ondrej Liker, Marta Likerová, Jozef Mečár, Alžbeta Mečárová, Norbert Žák, Miriam Žáková, Ing. Milan Korál, Helena Korálová, Vojtech Ulap, Vladimír Pjaták, Jana Pjatáková, Miroslava Pristášová, Karol Gmitter, Pavlína Gmitterová, Valéria Buchancová, Aurélia Henzélyová, Roman Michalík, Tomáš Boba, Terézia Bobová, Ing. Milena Miklušová, Irena Gubová, Mária Balcová, Anton Zajac, Katarína Zajacová, Helena Štarková, Ing. Božena Peregudová, Dušan Sentpétery, Lenka Kašperová, Ján Teliščák, Mária Teliščáková, Mária Witkovská, Ján Hruška, Ing. Slavomír Michalov, Marián Hura, Lenka Hurová, Alžbeta Bolčáková, Helena Kolesárová, Ing. Pavol Homola, Eleonóra Homolová, Radoslav Antoš, Ladislav Rusnák, Eva Rusnáková, Vladimír Choma, Gabriela Chomová, Jana Tomková, Milan Vaško, Elena Vašková, Mária Jacečková, Mgr. Mária Kreutzová, Ing. Štefan Kuiš, Ing. Alžbeta Sándorová, Pavel Keštefrán, Oľga Keštefránová, Silvia Zlatnická, Rudolf Gigler, Anna Giglerová, Agáta Kuišová, Dagmar Brťková, Tatiana Kuciková, Ing. Ján Helcmanovský, Mária Helcmanovská, Lenka Helcmanovská, Milan Berko
Veriteľ: Dexia banka Slovensko a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 20208/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia