Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Vilma Kovačiková, Miroslav Štefanko, Magdaléna Štefanková, Ing. Ladislav Šištík, Daniela Šištíková, Štefan Galčík, Mária Galčíková, Milan Húdek, Jaroslava Húdeková, Mgr. Miroslav Leštach, Pharm Anna Leštachová, Vladimír Tkáčik, Jana Tkáčiková, Jozef Martinka, Helena Martinková, Jana Siková, Dana Stanová, Marián Smolka, Jozefína Smolková, Emil Kolek, Ľudmila Koleková, Jozef Štrichel, Anna Štrichelová, Ing. Jozef Figur, Ľudmila Figurová, Peter Sýkora, Mgr. Marta Sýkorová, Ján Krasňan, Bc. Mária Krasňanová, František Szénássy, Ľudmila Szénássyová, Ing. Ivo Piech, Alena Piechová, Jozef Teplan, Helena Teplanová, Eduard Pavlík, Mgr. Mária Pavlíková, Ing. Jozef Zeman, Jozef Galbavý, Mária Galbavá, Terézia Križanová, Pavol Zvak, Mária Zvaková, Ing. Peter Tanuška, Marta Wolf
Záložný dlžník: Vilma Kovačiková, Miroslav Štefanko, Magdaléna Štefanková, Ing. Ladislav Šištík, Daniela Šištíková, Štefan Galčík, Mária Galčíková, Milan Húdek, Jaroslava Húdeková, Mgr. Miroslav Leštach, Pharm Anna Leštachová, Vladimír Tkáčik, Jana Tkáčiková, Jozef Martinka, Helena Martinková, Jana Siková, Dana Stanová, Marián Smolka, Jozefína Smolková, Emil Kolek, Ľudmila Koleková, Jozef Štrichel, Anna Štrichelová, Ing. Jozef Figur, Ľudmila Figurová, Peter Sýkora, Mgr. Marta Sýkorová, Ján Krasňan, Bc. Mária Krasňanová, František Szénássy, Ľudmila Szénássyová, Ing. Ivo Piech, Alena Piechová, Jozef Teplan, Helena Teplanová, Eduard Pavlík, Mgr. Mária Pavlíková, Ing. Jozef Zeman, Jozef Galbavý, Mária Galbavá, Terézia Križanová, Pavol Zvak, Mária Zvaková, Ing. Peter Tanuška, Marta Wolf
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 19992/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia