Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2020 podľa krajov
17478
4,65%
+139
15716
5,05%
+48
17310
5,27%
-164
20480
5,36%
+26
23892
6,30%
+36
35577
9,57%
+310
48766
11,06%
+174
43757
10,33%
+65
222976
7,38%
+734
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Jozef Kunovský, Ľudovít Maroši, Darina Marošiová, Miroslava Banasová, Rudolf Papšo, Mária Papšová, Ivana Kunovská, Soňa Svarinská, Ján Svarinský, Mgr. Jozef Králik, Zoja Berhanová, Ing. Ľudovít Lovíšek, Zlatica Lovíšková, František Šťastný, Elena Šťastná, Tamara Zálešáková, Mária Chachulová, PhDr. Libuše Potzová, Ing. Eduard Justus, Mgr. Denisa Justusová Šumcová, Ján Somora, Martina Somorová, Ing. Ján Lovíšek, Igor Kutnár, Denisa Kutnárová, MUDr. Jozef Procházka, Viera Procházková, Jozef Adamčík, Ladislav Súľovský, Mgr. Margita Súľovská, Anton Sika, Daniela Siková, Jozef Bednár, Karol Pavlík, Viera Pavlíková, Ing. Miloš Scholz, Peter Šamaj, Julie Šamajová, Peter Jakúbek, Anna Jakúbeková, Anton Kušnierik, Ing. Branislav Jenčo, Ing. Ľubica Jenčová, Renáta Beličová, Ing. Jozef Maga, Mgr. Janka Magová, Mgr. Jana Šujanská, Boris Bohuš, Tatiana Bohušová, Anna Marcinková
Záložný dlžník: Ľudovít Maroši, Darina Marošiová, Miroslava Banasová, Rudolf Papšo, Mária Papšová, Ivana Kunovská, Soňa Svarinská, Ján Svarinský, Mgr. Jozef Králik, Zoja Berhanová, Ing. Ľudovít Lovíšek, Zlatica Lovíšková, František Šťastný, Elena Šťastná, Tamara Zálešáková, Mária Chachulová, PhDr. Libuše Potzová, Ing. Eduard Justus, Mgr. Denisa Justusová Šumcová, Ján Somora, Martina Somorová, Ing. Ján Lovíšek, Igor Kutnár, Denisa Kutnárová, MUDr. Jozef Procházka, Viera Procházková, Jozef Adamčík, Ladislav Súľovský, Mgr. Margita Súľovská, Anton Sika, Daniela Siková, Jozef Bednár, Karol Pavlík, Viera Pavlíková, Ing. Miloš Scholz, Peter Šamaj, Julie Šamajová, Peter Jakúbek, Anna Jakúbeková, Anton Kušnierik, Ing. Branislav Jenčo, Renáta Beličová, Ing. Jozef Maga, Mgr. Janka Magová, Mgr. Jana Šujanská, Boris Bohuš, Tatiana Bohušová, Anna Marcinková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 19988/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia