Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Jozef Kunovský, Ľudovít Maroši, Darina Marošiová, Miroslava Banasová, Rudolf Papšo, Mária Papšová, Ivana Kunovská, Soňa Svarinská, Ján Svarinský, Mgr. Jozef Králik, Zoja Berhanová, Ing. Ľudovít Lovíšek, Zlatica Lovíšková, František Šťastný, Elena Šťastná, Tamara Zálešáková, Mária Chachulová, PhDr. Libuše Potzová, Ing. Eduard Justus, Mgr. Denisa Justusová Šumcová, Ján Somora, Martina Somorová, Ing. Ján Lovíšek, Igor Kutnár, Denisa Kutnárová, MUDr. Jozef Procházka, Viera Procházková, Jozef Adamčík, Ladislav Súľovský, Mgr. Margita Súľovská, Anton Sika, Daniela Siková, Jozef Bednár, Karol Pavlík, Viera Pavlíková, Ing. Miloš Scholz, Peter Šamaj, Julie Šamajová, Peter Jakúbek, Anna Jakúbeková, Anton Kušnierik, Ing. Branislav Jenčo, Ing. Ľubica Jenčová, Renáta Beličová, Ing. Jozef Maga, Mgr. Janka Magová, Mgr. Jana Šujanská, Boris Bohuš, Tatiana Bohušová, Anna Marcinková
Záložný dlžník: Ľudovít Maroši, Darina Marošiová, Miroslava Banasová, Rudolf Papšo, Mária Papšová, Ivana Kunovská, Soňa Svarinská, Ján Svarinský, Mgr. Jozef Králik, Zoja Berhanová, Ing. Ľudovít Lovíšek, Zlatica Lovíšková, František Šťastný, Elena Šťastná, Tamara Zálešáková, Mária Chachulová, PhDr. Libuše Potzová, Ing. Eduard Justus, Mgr. Denisa Justusová Šumcová, Ján Somora, Martina Somorová, Ing. Ján Lovíšek, Igor Kutnár, Denisa Kutnárová, MUDr. Jozef Procházka, Viera Procházková, Jozef Adamčík, Ladislav Súľovský, Mgr. Margita Súľovská, Anton Sika, Daniela Siková, Jozef Bednár, Karol Pavlík, Viera Pavlíková, Ing. Miloš Scholz, Peter Šamaj, Julie Šamajová, Peter Jakúbek, Anna Jakúbeková, Anton Kušnierik, Ing. Branislav Jenčo, Renáta Beličová, Ing. Jozef Maga, Mgr. Janka Magová, Mgr. Jana Šujanská, Boris Bohuš, Tatiana Bohušová, Anna Marcinková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 19988/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia