Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2021 podľa krajov
16187
4,42%
-658
12917
4,08%
-512
13840
4,18%
-438
17963
4,62%
-474
19904
5,21%
-496
31727
8,83%
-302
45273
10,60%
-581
40516
9,81%
-831
198327
6,64%
-4292
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Tomáš Koribaňa
Záložný dlžník: ENERGIO-PTS spol. s r.o.
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 19761/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia