Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Zoltán Papp, Peter Lajcha, Martina Lajchová, František Donát, Štefánia Donátová, Ing. Ladislav Dudás, Viktória Šibová, Jana Pavleová, Dušan Rafaj, Mária Rafajová, Gabriela Klementová, Miroslav Klein, Ján Lupták, Alžbeta Buchová, Mgr. Marián Kulich, Anna Čillíková, Ing. Jana Blaščáková, Jaroslav Čillík, Helena Slezáková, Ing. Mikuláš Kulcsár, Ing. Martina Kulcsárová, Ján Vanek, Terézia Košťálová, Karol Čajkovský, Mária Crespová, Fridrich Lovecký, Peter Lovecký, Anna Polakovicova, Pavel Palka, Mária Palková, Miroslav Tibenský, Darina Tibenská, Viktor Gallovič, Antónia Gallovičová, Pavol Cséfalvay, Elena Tomčíková, Richard Rigler, Ingrid Riglerová, Ing. Andrea Vítková, Anežka Gajdošová, Eva Belovičová, Rut Bojnáková, Marek Balog, Ľudovít Sendrei, Blanka Sendreiová, Vojtech Pupkay, Terézia Pupkayová, Oľga Ficková, Vladislav Zóna, Milan Molnár, Zuzana Molnárová, Richard Mikulec, Eva Kročilová, Pavel Molek, Oľga Moleková, Ľuboš Šikula, Renáta Vizváryová, Ing. Tomáš Fodor, Ing. Eva Pilková, Ing. Michal Bodnár, Michal Hrtko, Jozef Vaginger, Anna Vagingerová, Marína Kunská
Záložný dlžník: Zoltán Papp, Peter Lajcha, Martina Lajchová, František Donát, Štefánia Donátová, Ing. Ladislav Dudás, Viktória Šibová, Jana Pavleová, Dušan Rafaj, Mária Rafajová, Gabriela Klementová, Miroslav Klein, Ján Lupták, Alžbeta Buchová, Mgr. Marián Kulich, Anna Čillíková, Ing. Jana Blaščáková, Jaroslav Čillík, Helena Slezáková, Ing. Mikuláš Kulcsár, Ing. Martina Kulcsárová, Ján Vanek, Terézia Košťálová, Karol Čajkovský, Mária Crespová, Fridrich Lovecký, Peter Lovecký, Anna Polakovicova, Pavel Palka, Mária Palková, Miroslav Tibenský, Darina Tibenská, Viktor Gallovič, Antónia Gallovičová, Pavol Cséfalvay, Elena Tomčíková, Richard Rigler, Ingrid Riglerová, Ing. Andrea Vítková, Anežka Gajdošová, Eva Belovičová, Rut Bojnáková, Marek Balog, Ľudovít Sendrei, Blanka Sendreiová, Vojtech Pupkay, Terézia Pupkayová, Oľga Ficková, Vladislav Zóna, Milan Molnár, Zuzana Molnárová, Richard Mikulec, Eva Kročilová, Pavel Molek, Oľga Moleková, Ľuboš Šikula, Renáta Vizváryová, Ing. Tomáš Fodor, Ing. Eva Pilková, Ing. Michal Bodnár, Michal Hrtko, Jozef Vaginger, Anna Vagingerová, Marína Kunská
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 18938/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia