Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2024 podľa krajov
12088
2,98%
+169
10532
3,64%
-63
11034
3,80%
+79
14448
4,13%
+90
15616
4,29%
+18
28157
8,85%
-128
40720
10,29%
-294
32825
8,84%
-280
165420
5,94%
-409
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Ing. Oldrich Petráš, Kristína Tarjanyiová, Ing. Peter Rozboril, Iveta Durkošová, Juraj Hapl, Marián Hallon, Dagmar Hallonová, Peter Kanda, Drahomíra Hudecová, Karol Struhár, Anna Struhárová, Zuzana Petríková, Mgr. Ján Bachratý, Mgr. Zuzana Bachratá, MUDr. Martina Malá, Ing. Danka Čertíková, Albín Barok, Mária Baroková, Anna Známová, Stanislava Štecherová, Ivana Smolová, Ing. Daniel Kramár, Dr. Mgr. Ivana Kollárová, Ing. Igor Švorc, Natália Švorcová, Soňa Danielová, Jarolím Vaník, Ing. Milan Jurík, Ing. Tatiana Štěrbová, Peter Nagy, Darina Nagyová, Marta Kratochvíľová, Anna Mikušová, MUDr. Gabriel Mikus, Ján Galáni, Eva Galániová, Dušan Galovič, Tomáš Sári, Ing. Patrícia Sáriová, Ján Šteňo, Ján Biľo, prom. ped. Anna Holló, Mgr. Katarína Závadová CSc., Richard Petruš, RNDr. Julian Zelman, Helena Zelmanová, Zoltán Adamko, Alena Adamková, Doc. RNDr. Florian Vámoš CSc., Drahoslava Vámošová, Katarína Malinová, Štefan Rydzi, Emília Rydza, Ing. Sylvia Jurinová, Jana Lichtnegerová, Darina Ružovičová, Amira Lagerová, Ivan Ondrejkovič, Jozef Haľko, František Červeňanský, Anna Červeňanská, Ing. Peter Domanický, Ing. Jarmila Domanická, Anton Zimmer, Anna Zimmerová, JUDr. Ľudovít Šajgal, Marta Zelenková, Terézia Brachňáková, JUDr. Dagmar Šikutová, RNDr. Slavomíra Garajová, MUDr. Oľga Wirghová, Mgr. Martin Strapko, Jaroslav Žihlavský, Ing. Ján Moško, The Living s.r.o., RNDr. Brigita Lučanská, Ing. Pavol Krajčík, Ing. Anna Krajčíková, František Sándor, Mgr. Blanka Hošeková, Ing. Petronela Strýčková, Alžbeta Pavlíková, Hermína Horváthová, Boris Baumgartner, Juraj Džuppa, Petra Džuppová, Katarína Hodysová, Ing. Alexej Spevák, Miroslav Nemec, Ing. Michaela Korvasová, Klára Stachovičová, Ing. Milan Adamovič, Ing. Pavol Macko, JUDr. Zuzana Macková, Františka Martinkovičová, Martin Motaj, Renáta Motajová, Anna Pavlovová, Silvia Blaťáková, Richard Vicen, Dagmar Vicenová, Ing. Ivan Vrabec, Dr. Tatiana Duby, RNDr. Dr.Sc. Tibor Katriňák, Ladislava Tarkuličová, Ivan Stehel, Agnesa Füleová, Etela Chamillová, Ján Chamilla, Martin Čeppan, Ing. Michal Karaba, Mária Karabová, Ing. Marián Rovný, Ing. Oľga Murínová, Oľga Mičudová, Ing. Andrea Mičudová, Mgr. Danica Trančíková, Mgr. Peter Mičuda, RNDr. Vladimír Huťka, Helena Huťková, Panayot Ivanov Kirov, Margarita Simeonova Kirova, PhDr. Blanka Šulavíková CSc., MVDr. Július Fillo, RNDr. Gabriela Fillová, Ing. Zoltán Oroš, Irena Orošová, JUDr. Juliana Orossová, Prof. RNDr. Július Šubík DrSc., RNDr. Valéria Šubíková PhD., RNDr. Štefan Leitmann, Doc. Ing. Anton Kamenský, Elena Kamenská, Aideen Louise O´Reilly, Ing. Elena Mrázková, PaedDr. Magdaléna Hegerová, Doc. MUDr. Milan Nikš CSc., Ing. Stanislav Kačani CSc., Ing. Soňa Medvecká, Ing. Martin Medvecký, Helena Handzová, Lýdia Blanarovičová, Miroslav Sloboda, Dušan Čatloš, Jarmila Čatlošová, Jana Palková, Marta Ferenczyová, Ing. Matúš Turan, Ing. Mária Jančušková, Vlasta Kuzmová, Ing. Jozef Baumgartner, RNDr. Helena Baumgartnerová CSc., Ján Barton, Terézia Bartonová, Ružena Katerincová, Miroslav Kunštek, Marta Vanková, Ing. Aristid Ducko, PhMr. Júlia Ducková, Ing. Ladislav Koller, Boris Pecháň, Ing. Ľudmila Pecháňová
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Ing. Oldrich Petráš, Kristína Tarjanyiová, Ing. Peter Rozboril, Iveta Durkošová, Juraj Hapl, Marián Hallon, Dagmar Hallonová, Peter Kanda, Drahomíra Hudecová, Karol Struhár, Anna Struhárová, Zuzana Petríková, Mgr. Ján Bachratý, Mgr. Zuzana Bachratá, MUDr. Martina Malá, Ing. Danka Čertíková, Albín Barok, Mária Baroková, Anna Známová, Stanislava Štecherová, Ivana Smolová, Ing. Daniel Kramár, Dr. Mgr. Ivana Kollárová, Ing. Igor Švorc, Natália Švorcová, Soňa Danielová, Jarolím Vaník, Ing. Milan Jurík, Ing. Tatiana Štěrbová, Peter Nagy, Darina Nagyová, Marta Kratochvíľová, Anna Mikušová, MUDr. Gabriel Mikus, Ján Galáni, Eva Galániová, Dušan Galovič, Tomáš Sári, Ing. Patrícia Sáriová, Ján Šteňo, Ján Biľo, prom. ped. Anna Holló, Mgr. Katarína Závadová CSc., Richard Petruš, RNDr. Julian Zelman, Helena Zelmanová, Zoltán Adamko, Alena Adamková, Doc. RNDr. Florian Vámoš CSc., Drahoslava Vámošová, Katarína Malinová, Štefan Rydzi, Emília Rydza, Ing. Sylvia Jurinová, Jana Lichtnegerová, Darina Ružovičová, Amira Lagerová, Ivan Ondrejkovič, Jozef Haľko, František Červeňanský, Anna Červeňanská, Ing. Peter Domanický, Ing. Jarmila Domanická, Anton Zimmer, Anna Zimmerová, JUDr. Ľudovít Šajgal, Marta Zelenková, Terézia Brachňáková, JUDr. Dagmar Šikutová, RNDr. Slavomíra Garajová, MUDr. Oľga Wirghová, Mgr. Martin Strapko, Jaroslav Žihlavský, Ing. Ján Moško, The Living s.r.o., RNDr. Brigita Lučanská, Ing. Pavol Krajčík, Ing. Anna Krajčíková, František Sándor, Mgr. Blanka Hošeková, Ing. Petronela Strýčková, Alžbeta Pavlíková, Hermína Horváthová, Boris Baumgartner, Juraj Džuppa, Petra Džuppová, Katarína Hodysová, Ing. Alexej Spevák, Miroslav Nemec, Ing. Michaela Korvasová, Klára Stachovičová, Ing. Milan Adamovič, Ing. Pavol Macko, JUDr. Zuzana Macková, Františka Martinkovičová, Martin Motaj, Renáta Motajová, Anna Pavlovová, Silvia Blaťáková, Richard Vicen, Dagmar Vicenová, Ing. Ivan Vrabec, Dr. Tatiana Duby, RNDr. Dr.Sc. Tibor Katriňák, Ladislava Tarkuličová, Ivan Stehel, Agnesa Füleová, Etela Chamillová, Ján Chamilla, Martin Čeppan, Ing. Michal Karaba, Mária Karabová, Ing. Marián Rovný, Ing. Oľga Murínová, Oľga Mičudová, Ing. Andrea Mičudová, Mgr. Danica Trančíková, Mgr. Peter Mičuda, RNDr. Vladimír Huťka, Helena Huťková, Panayot Ivanov Kirov, Margarita Simeonova Kirova, PhDr. Blanka Šulavíková CSc., MVDr. Július Fillo, RNDr. Gabriela Fillová, Ing. Zoltán Oroš, Irena Orošová, JUDr. Juliana Orossová, Prof. RNDr. Július Šubík DrSc., RNDr. Valéria Šubíková PhD., RNDr. Štefan Leitmann, Doc. Ing. Anton Kamenský, Elena Kamenská, Aideen Louise O´Reilly, Ing. Elena Mrázková, PaedDr. Magdaléna Hegerová, Doc. MUDr. Milan Nikš CSc., Ing. Stanislav Kačani CSc., Ing. Soňa Medvecká, Ing. Martin Medvecký, Helena Handzová, Lýdia Blanarovičová, Miroslav Sloboda, Dušan Čatloš, Jarmila Čatlošová, Jana Palková, Marta Ferenczyová, Ing. Matúš Turan, Ing. Mária Jančušková, Vlasta Kuzmová, Ing. Jozef Baumgartner, RNDr. Helena Baumgartnerová CSc., Ján Barton, Terézia Bartonová, Ružena Katerincová, Miroslav Kunštek, Marta Vanková, Ing. Aristid Ducko, PhMr. Júlia Ducková, Ing. Ladislav Koller, Boris Pecháň, Ing. Ľudmila Pecháňová
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 1891/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia