Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 29.2.2024 podľa krajov
12342
2,39%
-242
11226
2,69%
-229
11533
2,74%
-355
14658
2,85%
-203
16283
3,07%
-256
28895
5,47%
-403
41640
6,27%
-461
33748
5,16%
-359
170325
3,92%
-2508
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Peter Hlučil, Pavol Topolský, Bc. Mária Kolek, Miroslav Kolarik, Anton Tardik, Anna Tardiková, Kamil Kaniščák, Ľudovít Durdiak, Nataša Durdiaková, Peter Pelikan, Erika Pelikanová, Emília Jedináková, Jana Mikóczyová, Milan Hutník, Edita Hutníková, Dana Suchá, Marcel Frankovič, Martin Krchnák, Jana Krchnáková, Ondrej Krchnák, Tomáš Krchnák, Milan Pastorek, Alena Pastoreková, Erika Krammerová, Eva Sopková, Karol Szaraz, Mária Szarazová, Ingrid Hakszerová, Štefan Hanák, Ján Ševčík, Mária Ševčíková, Alojz Baláž, Zuzana Chvalovská, Jarmila Čapčeková, Eva Pirošková, Ján Putík, Katarína Kudryová, Marián Strelec, Dávid Sekely, Ing. Daniel Kobetič, Jozef Sýkora, MUDr. Monika Sýkorová, Elena Vreštiaková, Hana Chrastková, Pavol Konopeus, Nadežda Konopeusová, Eva Janečkova, Jan Vittek, Renáta Klubalová, Anton Jankech, Ing. Anna Ondrejkova, Peter Buch, Danka Schickhoferová, Ing. Ján Budaj, Ján Budaj, Ing. Peter Balko, Dezider Horváth, Ing. Maria Hronska, Peter Zöld, Miloslav Priehradný, Dana Priehradná, Ing. Daniela Lenoráková, Marian Mišovič, Zdenka Mišovičová, Jozef Pócs, Jela Bartkova, Peter Kožich, Margita Kožichová, Samuel Chocholič, RNDr. Alen Imamovič, Jozef Holasek, Ľudmila Holaseková, Klaudia Beňová, Jozef Karovič, Emília Karovičová, Ing. Ivan Horvath, Dušan Pecek, Zlata Dudová, Ing. Rastislav Búry, Ružena Nováková, Jozef Herceg, Ing. Anton Mach, Irena Machová, Alena Mihaliková, Andrej Kuchar, Andrea Kucharová, Marian Čenger, Eva Čengerová, Marián Lichner, RNDr. Mária Štefaňáková, Martin Kuruc, Monika Hubová, Milan Bajus, Miriam Danková, Jana Martišová, Mária Boháčová, Jozef Pištek, Zuzana Pišteková, Jaroslav Jurica, Ing. Viera Fabianova, Anna Kočanová, Petra Hlubinová, Adriána Tüchler, Rastislav Jakubička, Eugen Rejta, Norbert Mikuš, Martina Černek-Zacharová, Jana Somorová, Gabriela Pacesova, Anton Laca, Klára Lacová, Štefan Kahuň, Ján Luchava, Latif Saliu, Lydia Saliu, Jozef Viola, Michal Arpáš, Alena Arpášová, Andrea Némethová, Janka Klasova, Slavomír Piar, Terézia Fehérová, Emil Polák, Jana Poláková, Ing. Imrich Števuška CSc., Ladislav Bize, Andrea Paštrnáková, Jana Paštrnáková, Jozef Paštrnák, Ing. Oto Begán, Marta Begánová, Janka Račková, Anna Gratzerova, Peter Švitko, Andrea Švitková, Alena Dinžíková, Kamila Rimešova, Peter Polák, Jana Poláková, Alexandra Bohušová, Anna Prelovská, Peter Rolník, Valeria Singhoferova, Eva Dahmane, Eva Singhoferova, Štefan Motolík, Blažena Motolíková, Ing. Pavol Polaček, Adriana Langová, Petra Langová, Mgr. Jana Gážiová, Lydia Brlikova, Zuzana Petrášová, Maroš Holec, Eva Kálmanová, Dalibor Kálmán, Ľudmila Paulenova, Pavol Bartuš, Petra Kočišová, Júlia Ličková, Helena Holickova, Ing. Marta Zahumenska, Mgr. Martina Pavličková, Radoslav Maľa, Ján Matuška, Alžbeta Matušková, Peter Macháč, Jozef Zámečník, Jana Zámečníková, Branko Formánek, Daniela Marková, Zuzana Somorová, Peter Bučko, Slovenská pošta, a.s., Richard Míka, AWG, s.r.o., Ivan Lenorák
Záložný dlžník: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Peter Hlučil, Pavol Topolský, Bc. Mária Kolek, Miroslav Kolarik, Anton Tardik, Anna Tardiková, Kamil Kaniščák, Ľudovít Durdiak, Nataša Durdiaková, Peter Pelikan, Erika Pelikanová, Emília Jedináková, Jana Mikóczyová, Milan Hutník, Edita Hutníková, Dana Suchá, Marcel Frankovič, Martin Krchnák, Jana Krchnáková, Ondrej Krchnák, Tomáš Krchnák, Milan Pastorek, Alena Pastoreková, Erika Krammerová, Eva Sopková, Karol Szaraz, Mária Szarazová, Ingrid Hakszerová, Štefan Hanák, Ján Ševčík, Mária Ševčíková, Alojz Baláž, Zuzana Chvalovská, Jarmila Čapčeková, Eva Pirošková, Ján Putík, Katarína Kudryová, Marián Strelec, Dávid Sekely, Ing. Daniel Kobetič, Jozef Sýkora, MUDr. Monika Sýkorová, Elena Vreštiaková, Hana Chrastková, Pavol Konopeus, Nadežda Konopeusová, Eva Janečkova, Jan Vittek, Renáta Klubalová, Anton Jankech, Ing. Anna Ondrejkova, Peter Buch, Danka Schickhoferová, Ing. Ján Budaj, Ján Budaj, Ing. Peter Balko, Dezider Horváth, Ing. Maria Hronska, Peter Zöld, Miloslav Priehradný, Dana Priehradná, Ing. Daniela Lenoráková, Marian Mišovič, Zdenka Mišovičová, Jozef Pócs, Jela Bartkova, Peter Kožich, Margita Kožichová, Samuel Chocholič, RNDr. Alen Imamovič, Jozef Holasek, Ľudmila Holaseková, Klaudia Beňová, Jozef Karovič, Emília Karovičová, Ing. Ivan Horvath, Dušan Pecek, Zlata Dudová, Ing. Rastislav Búry, Ružena Nováková, Jozef Herceg, Ing. Anton Mach, Irena Machová, Alena Mihaliková, Andrej Kuchar, Andrea Kucharová, Marian Čenger, Eva Čengerová, Marián Lichner, RNDr. Mária Štefaňáková, Martin Kuruc, Monika Hubová, Milan Bajus, Miriam Danková, Jana Martišová, Mária Boháčová, Jozef Pištek, Zuzana Pišteková, Jaroslav Jurica, Ing. Viera Fabianova, Anna Kočanová, Petra Hlubinová, Adriána Tüchler, Rastislav Jakubička, Eugen Rejta, Norbert Mikuš, Martina Černek-Zacharová, Jana Somorová, Gabriela Pacesova, Anton Laca, Klára Lacová, Štefan Kahuň, Ján Luchava, Latif Saliu, Lydia Saliu, Jozef Viola, Michal Arpáš, Alena Arpášová, Andrea Némethová, Janka Klasova, Slavomír Piar, Terézia Fehérová, Emil Polák, Jana Poláková, Ing. Imrich Števuška CSc., Ladislav Bize, Andrea Paštrnáková, Jana Paštrnáková, Jozef Paštrnák, Ing. Oto Begán, Marta Begánová, Janka Račková, Anna Gratzerova, Peter Švitko, Andrea Švitková, Alena Dinžíková, Kamila Rimešova, Peter Polák, Jana Poláková, Alexandra Bohušová, Anna Prelovská, Peter Rolník, Valeria Singhoferova, Eva Dahmane, Eva Singhoferova, Štefan Motolík, Blažena Motolíková, Ing. Pavol Polaček, Adriana Langová, Petra Langová, Mgr. Jana Gážiová, Lydia Brlikova, Zuzana Petrášová, Maroš Holec, Eva Kálmanová, Dalibor Kálmán, Ľudmila Paulenova, Pavol Bartuš, Petra Kočišová, Júlia Ličková, Helena Holickova, Ing. Marta Zahumenska, Mgr. Martina Pavličková, Radoslav Maľa, Ján Matuška, Alžbeta Matušková, Peter Macháč, Jozef Zámečník, Jana Zámečníková, Branko Formánek, Daniela Marková, Zuzana Somorová, Peter Bučko, Slovenská pošta, a.s., Richard Míka, AWG, s.r.o., Ivan Lenorák
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 18642/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia