Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Edita Halešová, Michaela Jančovičová, Ing. Juraj Černohorský, Ing. Anna Černohorská, Ing. Jozef Pešta, Ivana Peštová, Ivan Maršo, Daniela Maršová, Rastislav Vlha, Ľuboš Horský, Zuzana Horská, Jarolím Vícen, Ingrid Vícenová, Jarolím Vícen, Danuše Vícenová, Margita Horváthová, Peter Šafárik, Eva Šafáriková, Jozef Haleš, Ing. Erich Píš, Ivana Mlčúchová, Štefan Lipták, Mgr. Ľubomíra Liptáková, Peter Vizmüller, Ingrid Vizmüllerová, MUDr. Peter Šumec, RNDr. Tatiana Šumcová, Henrieta Remišová, Ing. Roman Hargaš, Helena Hargašová, Zoltán Varjassy, Alena Varjassyová, Attila Meszáros, Slavomíra Meszárosová, Michal Mičinský, Zuzana Šándorová, Ing. Jozef Cesnek, Katarína Cesneková, František Tomovič, Dana Tomovičová, Ing. Viera Hauerová, Martin Tichý, Ľubica Tichá, Marián Kumorovitz, Ivana Nathanielová, Ivan Jančovič, Ing. Karol Klučarik, Katarína Klučiariková, Peter Kovács, Eleonora Kovácsová, Ing. Pavol Horváth, Ing. Branislav Dubnička, Ing. Gabriela Fojtíková, Viliam Daráš, Eva Darášová, Miloš Fabo, Gabriela Fabová, Bc. Jaroslav Andel, Petra Nevrlová, Ing. Ľuboš Bohát, Ing. Mária Bohátová, Ľubomír Šmíd, Marcela Šmídová, Dušan Husár, Kvetoslava Husárová, Tibor Čula, Terézia Čulová, Lucia Hatasová, Margita Svobodová, Ing. Zdeno Kučerák, Mgr. Peter Sklovský, Emília Sklovská, Milan Hanzel, Anna Hanzelová, RNDr. Otto Michalička, RNDr. Viera Michaličková, Mgr. Rastislav Podpera, Ing. Ladislav Magdolen, Simona Dosoudilová, Ing. Anna Tomovčíková, Ing. Peter Prochádzka, Zuzana Prochádzková, Ondrej Záhorčák, Anna Záhorčáková, Ing. Dušan Javorček, Ing. Jana Javorčeková, Eva Raplíková, Tibor Cibira, Mária Cibirová, Monika Šrámková, Mária Mlyneková, Zuzana Eremiašová, Gabriela De Rossi, Ing. Ingrid Holomáňová, Kvetoslava Kleinová, Ing. Pavel Drábik, Mgr. Milada Drábiková, Jozef Paulovič, Júlia Paulovičová, RNDr. Emília Mišíková Elexová, Ing. Peter Červeňanský, Ing. Zita Červeňanská, Ladislav Klobušovský, Rudolf Poláčik, Jana Poláčiková, RNDr. Branislav Majerník, Mgr. Monika Majerníkova, Eva Rábska, Rastislav Dubnička, Jaroslava Fuseková, Monika Komorníkova, Kvetoslava Sabová, Ing. Alena Požgayová, Jana Chmarová, Stanislav Bystrian, Helena Bystrianová, Stanislav Bystrian, Juraj Tvrzický, Anna Tvrzická, Ing. Ivan Janek, Soňa Janeková, Štefan Valent, Martina Valentová, Miroslava Beňová, Ľubomíra Adlerová, Katarína Melišová, Vlasta Beladičová, Miroslav Plevčík, Helena Plevčíková, Ľubomír Hulman, Nadežda Hulmanová, Ing. Jozef Škandera, Beáta Škanderová, Kristína Pikusová, Jaroslav Jasenec, Jana Jasenecová, Vladimír Jajcay, Verona Jajcayová, Juraj Kubovics, Mária Kubovicsová, Ing. Ľubica Horváthová
Záložný dlžník: Edita Halešová, Michaela Jančovičová, Ing. Juraj Černohorský, Ing. Anna Černohorská, Ing. Jozef Pešta, Ivana Peštová, Ivan Maršo, Daniela Maršová, Rastislav Vlha, Ľuboš Horský, Zuzana Horská, Jarolím Vícen, Ingrid Vícenová, Jarolím Vícen, Danuše Vícenová, Margita Horváthová, Peter Šafárik, Eva Šafáriková, Jozef Haleš, Ing. Erich Píš, Ivana Mlčúchová, Štefan Lipták, Mgr. Ľubomíra Liptáková, Peter Vizmüller, Ingrid Vizmüllerová, MUDr. Peter Šumec, RNDr. Tatiana Šumcová, Henrieta Remišová, Ing. Roman Hargaš, Helena Hargašová, Zoltán Varjassy, Alena Varjassyová, Attila Meszáros, Slavomíra Meszárosová, Michal Mičinský, Zuzana Šándorová, Ing. Jozef Cesnek, Katarína Cesneková, František Tomovič, Dana Tomovičová, Ing. Viera Hauerová, Martin Tichý, Ľubica Tichá, Marián Kumorovitz, Ivana Nathanielová, Ivan Jančovič, Ing. Karol Klučarik, Katarína Klučiariková, Peter Kovács, Eleonora Kovácsová, Ing. Pavol Horváth, Ing. Branislav Dubnička, Ing. Gabriela Fojtíková, Viliam Daráš, Eva Darášová, Miloš Fabo, Gabriela Fabová, Bc. Jaroslav Andel, Petra Nevrlová, Ing. Ľuboš Bohát, Ing. Mária Bohátová, Ľubomír Šmíd, Marcela Šmídová, Dušan Husár, Kvetoslava Husárová, Tibor Čula, Terézia Čulová, Lucia Hatasová, Margita Svobodová, Ing. Zdeno Kučerák, Mgr. Peter Sklovský, Emília Sklovská, Milan Hanzel, Anna Hanzelová, RNDr. Otto Michalička, RNDr. Viera Michaličková, Mgr. Rastislav Podpera, Ing. Ladislav Magdolen, Simona Dosoudilová, Ing. Anna Tomovčíková, Ing. Peter Prochádzka, Zuzana Prochádzková, Ondrej Záhorčák, Anna Záhorčáková, Ing. Dušan Javorček, Ing. Jana Javorčeková, Eva Raplíková, Tibor Cibira, Mária Cibirová, Monika Šrámková, Mária Mlyneková, Zuzana Eremiašová, Gabriela De Rossi, Ing. Ingrid Holomáňová, Kvetoslava Kleinová, Ing. Pavel Drábik, Mgr. Milada Drábiková, Jozef Paulovič, Júlia Paulovičová, RNDr. Emília Mišíková Elexová, Ing. Peter Červeňanský, Ing. Zita Červeňanská, Ladislav Klobušovský, Rudolf Poláčik, Jana Poláčiková, RNDr. Branislav Majerník, Mgr. Monika Majerníkova, Eva Rábska, Rastislav Dubnička, Jaroslava Fuseková, Monika Komorníkova, Kvetoslava Sabová, Ing. Alena Požgayová, Jana Chmarová, Stanislav Bystrian, Helena Bystrianová, Stanislav Bystrian, Juraj Tvrzický, Anna Tvrzická, Ing. Ivan Janek, Soňa Janeková, Štefan Valent, Martina Valentová, Miroslava Beňová, Ľubomíra Adlerová, Katarína Melišová, Vlasta Beladičová, Miroslav Plevčík, Helena Plevčíková, Ľubomír Hulman, Nadežda Hulmanová, Ing. Jozef Škandera, Beáta Škanderová, Kristína Pikusová, Jaroslav Jasenec, Jana Jasenecová, Vladimír Jajcay, Verona Jajcayová, Juraj Kubovics, Mária Kubovicsová, Ing. Ľubica Horváthová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 18599/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia