Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2020 podľa krajov
17467
4,66%
-335
15801
5,09%
-373
17642
5,38%
-902
21239
5,55%
-1118
23985
6,35%
-200
35594
9,57%
-841
48842
11,08%
-815
43823
10,35%
-540
224393
7,43%
-5124
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Branislav Cino, Ing. Dušan Súlovec, Ľubica Súlovcová, Ing. Helena Beňová, Jozef Fila, Iveta Filová, Ing. Ivan Šaling, Ing. Mária Šalingová, JUDr. Ján Oravec, Lýdia Oravcová, Ing. Soňa Bušová, Lukáš Hnidák, Gabriel Hnidák, Ing. Juraj Matula, Miriam Matulová, Anton Uliáš, Zdenka Uliašová, Ing. Jozef Chladný, Oľga Chladná, Ing. Ľubomír Záhradník, PhDr. Marta Záhradníková, Peter Špekoňa, Mária Novosadová, Adrian Mórocz, Michaela Časnochová, Daniel Šalkovič, Tatiana Šalkovičová, Ladislav Sípos, Marta Síposová, JUDr. Mária Belánová, Daniela Lisá, Hedviga Suchá, Helena Kozáková, Ing. Richard Žižka, Rudolf Šmirjak, Anna Kohútová, Jarmila Nováková, Štefan Bokol, Katarína Bokolová, Ing. Juraj Štefanov, Henrieta Štefanová, Ing. Jaroslav Kohn, Ing. Peter Malík, Michaela Geisbacherová, Zdeněk Augustin, Henrieta Tittlová, Ľuboš Siman, Margita Simanová, Herman Gross, Ing. Ivana Vajová, Filip Guliš, Ing. Branislav Lovecký, Helena Lovecká, Ing. Ladislav Lukovics, Alena Lukovicsová, Ján Gemel, Milena Gemelová, MUDr. Lýdia Heľpianska, Oľga Veselková, Ing. Vladimír Kalivoda, JUDr. Anna Kalivodová, Mária Žitnayová, Eva Baranovičová, Antónia Brázdilová, RNDr. Ľubomíra Bártová, Ing. Janka Mišková, Ing. Katarína Junásová, Eva Zdražilová, Miroslav Knápek, Milada Knápeková, Anton Smilka, Eva Smilková, Ing. Daniela Skladanová, Jana Tomanová, Anna Labajová, Zoltán Reinold, Soňa Reinoldová, Rajmund Mendel, Jiřina Mendelová, Oľga Lukáčová, JUDr. Mária Kloknerová, Gustáv Hupka, Františka Hupková, MVDr. Gabriela Virgalová, Ing. Gabriela Gašparetzová, Anna Rácová, MUDr. Elena Činčurová, Jozefa Kostecká, Igor Bondarenko, Evgenia Bondarenková, Alfred Glatzer, Lórant Jakubec, Margita Jakubcová, Roderik Fiala, Ivana Fialová, Ing. Katarína Spišáková, Helena Gálová, Dominika Nagyová, Milada Rusňáková, Eva Zámečníková, Mgr. Jarmila Kubalová, Eva Eisenreichová, Ing. Martin Török, Alžbeta Malíková, Ing. Ján Voskár, Vladimír Ružička, Jana Ružičková, Mária Nemčeková, Ľudovít Kalnay, PhDr. Darina Krajčíková, Anna Valachovičová, Božena Kuklová, Ing. Boris Procik, Ing. Katarína Baxová, Ján Širy, MUDr. Elena Kováčová, Ernest Ziegler, Kornélia Zieglerová, Martina Cínová, Silvia Lenghartová, Ing. Andrea Brichtová, Mgr. Radovan Katrlík, Ing. Ladislav Mokrý, Ing. Peter Lukáč, Viliam Kovaľ, Iveta Kovaľová, Richard Bartoš
Záložný dlžník: Branislav Cino, Ing. Dušan Súlovec, Ľubica Súlovcová, Ing. Helena Beňová, Jozef Fila, Iveta Filová, Ing. Ivan Šaling, Ing. Mária Šalingová, JUDr. Ján Oravec, Lýdia Oravcová, Ing. Soňa Bušová, Lukáš Hnidák, Gabriel Hnidák, Ing. Juraj Matula, Miriam Matulová, Anton Uliáš, Zdenka Uliašová, Ing. Jozef Chladný, Oľga Chladná, Ing. Ľubomír Záhradník, PhDr. Marta Záhradníková, Peter Špekoňa, Mária Novosadová, Adrian Mórocz, Michaela Časnochová, Daniel Šalkovič, Tatiana Šalkovičová, Ladislav Sípos, Marta Síposová, JUDr. Mária Belánová, Daniela Lisá, Hedviga Suchá, Helena Kozáková, Ing. Richard Žižka, Rudolf Šmirjak, Anna Kohútová, Jarmila Nováková, Štefan Bokol, Katarína Bokolová, Ing. Juraj Štefanov, Henrieta Štefanová, Ing. Jaroslav Kohn, Ing. Peter Malík, Michaela Geisbacherová, Zdeněk Augustin, Henrieta Tittlová, Ľuboš Siman, Margita Simanová, Herman Gross, Ing. Ivana Vajová, Filip Guliš, Ing. Branislav Lovecký, Helena Lovecká, Ing. Ladislav Lukovics, Alena Lukovicsová, Ján Gemel, Milena Gemelová, MUDr. Lýdia Heľpianska, Oľga Veselková, Ing. Vladimír Kalivoda, JUDr. Anna Kalivodová, Mária Žitnayová, Eva Baranovičová, Antónia Brázdilová, RNDr. Ľubomíra Bártová, Ing. Janka Mišková, Ing. Katarína Junásová, Eva Zdražilová, Miroslav Knápek, Milada Knápeková, Anton Smilka, Eva Smilková, Ing. Daniela Skladanová, Jana Tomanová, Anna Labajová, Zoltán Reinold, Soňa Reinoldová, Rajmund Mendel, Jiřina Mendelová, Oľga Lukáčová, JUDr. Mária Kloknerová, Gustáv Hupka, Františka Hupková, MVDr. Gabriela Virgalová, Ing. Gabriela Gašparetzová, Anna Rácová, MUDr. Elena Činčurová, Jozefa Kostecká, Igor Bondarenko, Evgenia Bondarenková, Alfred Glatzer, Lórant Jakubec, Margita Jakubcová, Roderik Fiala, Ivana Fialová, Ing. Katarína Spišáková, Helena Gálová, Dominika Nagyová, Milada Rusňáková, Eva Zámečníková, Mgr. Jarmila Kubalová, Eva Eisenreichová, Ing. Martin Török, Alžbeta Malíková, Ing. Ján Voskár, Vladimír Ružička, Jana Ružičková, Mária Nemčeková, Ľudovít Kalnay, PhDr. Darina Krajčíková, Anna Valachovičová, Božena Kuklová, Ing. Boris Procik, Ing. Katarína Baxová, Ján Širy, MUDr. Elena Kováčová, Ernest Ziegler, Kornélia Zieglerová, Martina Cínová, Silvia Lenghartová, Ing. Andrea Brichtová, Mgr. Radovan Katrlík, Ing. Ladislav Mokrý, Ing. Peter Lukáč, Viliam Kovaľ, Iveta Kovaľová, Richard Bartoš
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 18511/2008

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia