Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Peter Zalubel, Anna Zalubelová, JUDr. Jozef Mazánik, Ing. Daniel Bukov, Mgr. Renáta Kopčanová, Mgr. Eva Hubinská, Rastislav Kolářsky, Ing. Martin Lauko, Ing. Miroslav Ševčík, Mgr. Erika Ševčíková, Ing. Peter Kováč, Ing. Ľubica Kováčová, Martin Gerendáš, Marcela Rakúsová, Ing. Ľubomír Ragan, Ing. Iveta Raganová, MUDr. Jaroslav Sumbal, Helena Sumbalová, Ivana Janská, Ing. Anton Šafárik, Helena Šafáriková, Viliam Ďurkovič, Jozef Selecký, Diana Selecká, Mgr. Miroslava Makovníková Mosná, MUDr. Elena Piatriková, Roman Varga, Ing. Nikola Vargová, Štefan Belanský, Anna Belanská, Ján Kulich, Irena Kmeťová, Michal Bančanský, Viera Bančanská, Ivan Majerský, Mgr. Lenka Majerská, Ivana Slobodová, Ján Foletár, RNDr. Danica Staneková CSc., Janka Krecháčová, JUDr. Miroslav Krecháč, Mgr. Zuzana Selecká, Igor Rybár, Vlasta Rybárová, Milan Bederka, Zlatica Bederková, Miroslav Čatár, Ing. Darina Čatárová, Mgr. Jozef Oklamčák, Ing. Anna Oklamčáková, Agneša Kitanovičová, Ing. Peter Ottis, PhDr. Katarína Ottisová, Ing. Alexander Ivan, Dagmar Ivanová, Peter Gašparik, Dorota Gašpariková, Ing. Jozef Formanek, Mgr. Valéria Formanková, Roman Šinkovič, Peter Horňák, Božena Horňáková, Ľubomír Považanec, Henrieta Považancová, Rudolf Angermayer
Záložný dlžník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Peter Zalubel, Anna Zalubelová, JUDr. Jozef Mazánik, Ing. Daniel Bukov, Mgr. Renáta Kopčanová, Mgr. Eva Hubinská, Rastislav Kolářsky, Ing. Martin Lauko, Ing. Miroslav Ševčík, Mgr. Erika Ševčíková, Ing. Peter Kováč, Ing. Ľubica Kováčová, Martin Gerendáš, Marcela Rakúsová, Ing. Ľubomír Ragan, Ing. Iveta Raganová, MUDr. Jaroslav Sumbal, Helena Sumbalová, Ivana Janská, Ing. Anton Šafárik, Helena Šafáriková, Viliam Ďurkovič, Jozef Selecký, Diana Selecká, Mgr. Miroslava Makovníková Mosná, MUDr. Elena Piatriková, Roman Varga, Ing. Nikola Vargová, Štefan Belanský, Anna Belanská, Ján Kulich, Irena Kmeťová, Michal Bančanský, Viera Bančanská, Ivan Majerský, Mgr. Lenka Majerská, Ivana Slobodová, Ján Foletár, RNDr. Danica Staneková CSc., Janka Krecháčová, JUDr. Miroslav Krecháč, Mgr. Zuzana Selecká, Igor Rybár, Vlasta Rybárová, Milan Bederka, Zlatica Bederková, Miroslav Čatár, Ing. Darina Čatárová, Mgr. Jozef Oklamčák, Ing. Anna Oklamčáková, Agneša Kitanovičová, Ing. Peter Ottis, PhDr. Katarína Ottisová, Ing. Alexander Ivan, Dagmar Ivanová, Peter Gašparik, Dorota Gašpariková, Ing. Jozef Formanek, Mgr. Valéria Formanková, Roman Šinkovič, Peter Horňák, Božena Horňáková, Ľubomír Považanec, Henrieta Považancová, Rudolf Angermayer
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 18371/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia