Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Ladislav Šmitala, Mária Méresová, Ľuba Zemanovičová, Vladimír Filipovič, Peter Kerecseny, Ľuba Handzová, Peter Moravčík, Lucia Moravčíková, Eva Čapkovičová, Mária Pavelková, Judita Batelková, Pavol Budinský, Ľubica Budinská, Ing. Anna Škutová, Mária Ficeková, Peter Popovič, Ing. Milan Búci PhD., Eleonóra Laginová, Ing. Júlia Krnáčová, Alžbeta Mikulášová, Daniela Tóthová, Ing. Kamila Rubaninská, Ing. Andrea Fabriciová, Iveta Nestarcová, Gabriela Mosnáková, Mgr. Petra Rebrová, Adolf Karácsony, Stanislav Petruš, Ing. Zuzana Ďurišová, Jozef Chovanec, Marta Odlerová, Viera Chovancová, Ivana Palušová, Anna Zelenáková, Ing. Milan Škultéty, Ivan Beňo, Veronika Daňová, Kristína Záhorová, Petra Roziaková, Robert Kotes, Ján Moravský, Veronika Blažová, Ing. Viera Tomková, Edita Šmitalová, Juraj Paluš, Rastislav Šprla, Roman Šnajnar, Oľga Šnajnarová, Marta Belajová, Ing. Peter Styk, Peter Bernáth, Zuzana Biľová, Viktor Zorňaň, Danica Zorňaňová, Vladislav Rusnák, Katarína Rusnáková, Juraj Váňo, Jana Váňová, Ing. Jana Belková, Ing. Ján Belko, MUDr. Zdenka Lehotská, Dušan Jaššo, Dana Jaššová, Viera Janechová, Ing. Peter Tichý, Ing. Martina Tichá, Darina Dubajová, Ing. Stanislav Kráľovič, Margita Kráľovičová, Ľubica Gáliková, Mgr. Emília Neštiaková, Vojtech Neštiak, Johana Nehnevajová, Mgr. Art. Jana Némethová, Ing. Tibor Lojka, Eva Lojková, Marian Špálek, Juliana Špáleková, Ing. Ján Holík, Mgr. Silvia Čatajská, Miroslav Bystroň, Štefan Gajdoš, Anna Bystroňová, Lea Gajdošová, Gabriela Kebísková, Ing. Viera Nemčeková, Jolana Danielová, Jozef Horváth, Stanislav Brunovský, Darina Brunovská, Ing. Dana Töröková, Jozef Janech, Miroslav Král, Soňa Králová, Jana Kováčová, Martin Kováč, Eva Revúcka, Ing. Roman Revúcky
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Ladislav Šmitala, Mária Méresová, Ľuba Zemanovičová, Vladimír Filipovič, Peter Kerecseny, Ľuba Handzová, Peter Moravčík, Lucia Moravčíková, Eva Čapkovičová, Mária Pavelková, Judita Batelková, Pavol Budinský, Ľubica Budinská, Ing. Anna Škutová, Mária Ficeková, Peter Popovič, Ing. Milan Búci PhD., Eleonóra Laginová, Ing. Júlia Krnáčová, Alžbeta Mikulášová, Daniela Tóthová, Ing. Kamila Rubaninská, Ing. Andrea Fabriciová, Iveta Nestarcová, Gabriela Mosnáková, Mgr. Petra Rebrová, Adolf Karácsony, Stanislav Petruš, Ing. Zuzana Ďurišová, Jozef Chovanec, Marta Odlerová, Viera Chovancová, Ivana Palušová, Anna Zelenáková, Ing. Milan Škultéty, Ivan Beňo, Veronika Daňová, Kristína Záhorová, Petra Roziaková, Robert Kotes, Ján Moravský, Veronika Blažová, Ing. Viera Tomková, Edita Šmitalová, Juraj Paluš, Rastislav Šprla, Roman Šnajnar, Oľga Šnajnarová, Marta Belajová, Ing. Peter Styk, Peter Bernáth, Zuzana Biľová, Viktor Zorňaň, Danica Zorňaňová, Vladislav Rusnák, Katarína Rusnáková, Juraj Váňo, Jana Váňová, Ing. Jana Belková, Ing. Ján Belko, MUDr. Zdenka Lehotská, Dušan Jaššo, Dana Jaššová, Viera Janechová, Ing. Peter Tichý, Ing. Martina Tichá, Darina Dubajová, Ing. Stanislav Kráľovič, Margita Kráľovičová, Ľubica Gáliková, Mgr. Emília Neštiaková, Vojtech Neštiak, Johana Nehnevajová, Mgr. Art. Jana Némethová, Ing. Tibor Lojka, Eva Lojková, Marian Špálek, Juliana Špáleková, Ing. Ján Holík, Mgr. Silvia Čatajská, Miroslav Bystroň, Štefan Gajdoš, Anna Bystroňová, Lea Gajdošová, Gabriela Kebísková, Ing. Viera Nemčeková, Jolana Danielová, Jozef Horváth, Stanislav Brunovský, Darina Brunovská, Ing. Dana Töröková, Jozef Janech, Miroslav Král, Soňa Králová, Jana Kováčová, Martin Kováč, Eva Revúcka, Ing. Roman Revúcky
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 18315/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia