Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Viera Luptáková, Mgr. Alena Barkyová, Miroslav Kulošťák, Katarína Kulošťáková, Ing. Alena Sumegová, Ing. František Mrkva, Mária Mrkvová, Katarína Žilincová, Pavol Šiška, Zlata Šišková, Jozef Raffaj, Ján Adamus, RNDr. Tamara Adamusová, Ján Sás, Eva Sásová, Katarína Oberhauserová, Katarína Hučalová, Oľga Melušová, Ing. Jana Petrová, Margita Oriešková, Ľubica Kováčiková, Dušan Škumát, Anna Škumátová, Michal Bahna, Martina Bahnová, Juraj Apolen, Viera Apolenová, Henrik Serek, Mgr. Ivan Šula, Marta Šulová, Juraj Števánka, Janka Števánková, Zdeno Fucek, Daniela Fuceková, Ing. Ján Medvecký, Viera Medvecká, Igor Glonek, Jana Gloneková, Štefánia Papíková, Miroslav Reguly, Katarína Regulyová, Gustav Pikulík, Eva Pikulíková, Vladimír Adamčík, Monika Adamčíková, Štefan Dibdiak, Mária Dibdiaková, Štefan Klimčík, Valéria Klimčíková, Ľubomír Boka, Ľubica Boková, Ján Hurák, Mária Huráková
Záložný dlžník: Viera Luptáková, Mgr. Alena Barkyová, Miroslav Kulošťák, Katarína Kulošťáková, Ing. Alena Sumegová, Ing. František Mrkva, Mária Mrkvová, Katarína Žilincová, Pavol Šiška, Zlata Šišková, Jozef Raffaj, Ján Adamus, RNDr. Tamara Adamusová, Ján Sás, Eva Sásová, Katarína Oberhauserová, Katarína Hučalová, Oľga Melušová, Ing. Jana Petrová, Margita Oriešková, Ľubica Kováčiková, Dušan Škumát, Anna Škumátová, Michal Bahna, Martina Bahnová, Juraj Apolen, Viera Apolenová, Henrik Serek, Mgr. Ivan Šula, Marta Šulová, Juraj Števánka, Janka Števánková, Zdeno Fucek, Daniela Fuceková, Ing. Ján Medvecký, Viera Medvecká, Igor Glonek, Štefánia Papíková, Miroslav Reguly, Katarína Regulyová, Gustav Pikulík, Eva Pikulíková, Vladimír Adamčík, Monika Adamčíková, Štefan Dibdiak, Mária Dibdiaková, Štefan Klimčík, Valéria Klimčíková, Ľubomír Boka, Ľubica Boková, Ján Hurák, Mária Huráková
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 18283/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia