Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: PaedDr. Magdaléna Dobrucká, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Rozália Šípošová, Anna Móžiová, Ing. Andrej Grach, Magdaléna Gabovičová, Peter Svoboda, Iveta Pódová, Zuzana Krásnohorská, Pavol Antalek, Rizieri Rimorini, Peter Zapletal, Eva Zapletalová, Mária Potočná, Magdaléna Kolečániová, Alexandra Kolečániová, Renáta Balogová, Tomáš Vrečič, Jaroslav Tarkoš, Iveta Tarkošová, Božena Lattová, Miroslava Šuláková, Peter Dimitrov, Alexander Egyhazy, Beata Egyhazy, Iveta Dragunová, Fridrich Ludas, Viera Ludasová, Vlasta Kuzmová, Martina Gašparičová, Viliam Kolarič, Antonia Kolaričová, Ján Dospel, Eva Dospelová, Edita Remáková, Ferdinand Šafárik, Mária Šafáriková, Dana Paprčková, Peter Valkovič, Mária Tekulová, Lenka Nepšinská, Michal Bartek, Peter Kraslan, Zuzana Kraslanová, Natália Deáková, Kristián Deák, Ján Krátky, Kvetoslava Záhradníková, Gabriela Lacová, Jana Jurčová, Monika Jurčová, Ivan Vöroš, Klaudia Vörošová, Zlatica Dittrichová, Ivan Zemko, Jarmila Zemková, Pavol Ondreas, Gabriela Ondreasová, Daniela Pernisová, Svetozár Motaj, Katarína Motajová, Peter Ulahel, Monika Ulahelová, Marek Sabo, Mária Sabová, Jana Novotná, Ján Pinďura, Helena Pinďurová
Záložný dlžník: PaedDr. Magdaléna Dobrucká, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Rozália Šípošová, Anna Móžiová, Ing. Andrej Grach, Magdaléna Gabovičová, Peter Svoboda, Iveta Pódová, Zuzana Krásnohorská, Pavol Antalek, Rizieri Rimorini, Peter Zapletal, Eva Zapletalová, Mária Potočná, Alexandra Kolečániová, Renáta Balogová, Tomáš Vrečič, Jaroslav Tarkoš, Iveta Tarkošová, Božena Lattová, Miroslava Šuláková, Peter Dimitrov, Alexander Egyhazy, Beata Egyhazy, Iveta Dragunová, Fridrich Ludas, Viera Ludasová, Vlasta Kuzmová, Martina Gašparičová, Viliam Kolarič, Antonia Kolaričová, Ján Dospel, Eva Dospelová, Edita Remáková, Ferdinand Šafárik, Mária Šafáriková, Dana Paprčková, Peter Valkovič, Mária Tekulová, Lenka Nepšinská, Michal Bartek, Peter Kraslan, Zuzana Kraslanová, Natália Deáková, Kristián Deák, Ján Krátky, Kvetoslava Záhradníková, Gabriela Lacová, Jana Jurčová, Monika Jurčová, Ivan Vöroš, Klaudia Vörošová, Zlatica Dittrichová, Ivan Zemko, Jarmila Zemková, Pavol Ondreas, Gabriela Ondreasová, Daniela Pernisová, Svetozár Motaj, Katarína Motajová, Peter Ulahel, Monika Ulahelová, Marek Sabo, Mária Sabová, Jana Novotná, Ján Pinďura, Helena Pinďurová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 18143/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia