Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Boris Minárik, RNDr. Igor Janov, RNDr. Vlasta Janová, Ivan Zuzák, Vladimír Gazárek, Anna Gazáreková, Ľubomír Mäsiar, Soňa Mäsiarová, Mária Zuzáková, Ing. Ján Bílý, PhDr. Klára Bílá, Rastislav Šmátrala, Ing. Oliver Karlík, Ing. Darina Šurmanová, Ing. Sidónia Karlíková, RNDr. Ľudmila Kováčiková, Ing. Ctibor Hlinka, Ing. Ivana Hlinková, RNDr. Jarmila Mináriková, Ing. Peter Škutil, MUDr. Eva Škutilová, Mgr. Ladislav Ballek, Anna Balleková, Ing. Jozef Baran, Baranová Jiřina, Dr. CSc. Anton Gajdoš, Marta Gajdošová, Ing. Peter Tóth, Ing. Ingrid Tóthová, Ervín Vrba, Janka Vrbová, Mgr. Karol Pecze, PhDr. Eleonóra Peczeová, Viktor Karel, Ing. Jozef Adamkov, Mária Adamková, Ing. Miroslav Vanko, Darina Vanková, RNDr., CSc. Kamil Strelka, PhDr., CSc. Katarína Strelková, Ing. Štefan Lesňák, Eva Lesňáková, Jaroslav Šnajnar, Erika Šnajnarová, Ing. František Gbelský, Ing. Radoslava Gbelská, PhDr. Margita Petrovičová, Andrej Seifried, MUDr. Branimír Brozman, Olga Tesařová, Ing. Miroslav Jablonský, Ing. Dragica Jablonská, Peter Jedinák, Viera Jedináková, Mgr. Martin Valentovič, Michal Králik, Ing. Katarína Csomorová, Ing. Peter Lisý, Ing. Katarína Seifriedová
Záložný dlžník: Ing. Boris Minárik, RNDr. Igor Janov, RNDr. Vlasta Janová, Ivan Zuzák, Vladimír Gazárek, Anna Gazáreková, Ľubomír Mäsiar, Soňa Mäsiarová, Mária Zuzáková, Ing. Ján Bílý, PhDr. Klára Bílá, Rastislav Šmátrala, Ing. Oliver Karlík, Ing. Darina Šurmanová, Ing. Sidónia Karlíková, RNDr. Ľudmila Kováčiková, Ing. Ctibor Hlinka, Ing. Ivana Hlinková, RNDr. Jarmila Mináriková, Ing. Peter Škutil, MUDr. Eva Škutilová, Mgr. Ladislav Ballek, Anna Balleková, Ing. Jozef Baran, Baranová Jiřina, Dr. CSc. Anton Gajdoš, Marta Gajdošová, Ing. Peter Tóth, Ing. Ingrid Tóthová, Ervín Vrba, Janka Vrbová, Mgr. Karol Pecze, PhDr. Eleonóra Peczeová, Viktor Karel, Ing. Jozef Adamkov, Mária Adamková, Ing. Miroslav Vanko, Darina Vanková, RNDr., CSc. Kamil Strelka, PhDr., CSc. Katarína Strelková, Ing. Štefan Lesňák, Eva Lesňáková, Jaroslav Šnajnar, Erika Šnajnarová, Ing. František Gbelský, Ing. Radoslava Gbelská, PhDr. Margita Petrovičová, Andrej Seifried, MUDr. Branimír Brozman, Olga Tesařová, Ing. Miroslav Jablonský, Ing. Dragica Jablonská, Peter Jedinák, Viera Jedináková, Mgr. Martin Valentovič, Michal Králik, Ing. Katarína Csomorová, Ing. Peter Lisý, Ing. Katarína Seifriedová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 17740/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia