Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Pavol Habšuda, Mária Habšudová, Ing. Viktor Wolf, Ing. Viera Wolfová, Ing. Štefan Vereš, Ľudovít Mandalík, Štefánia Mandalíková, Ing. Milan Lauko, Lýdia Lauková, Ing. Peter Kňažek, Anna Kňažeková, Kajetán Fajer, Gabriela Fajereová, Bc. Tibor Kramár, PaedDr. Jana Kramárová, Ing. Ivan Lokšeninec, Viera Lokšenincová, Ing. Vladimír Mazán, Ľubomíra Mazánová, Daniel Dopjera, Zdenka Dopjerová, Jarmila Angermair, Marián Hanták, Ľubomíra Hantáková, Stanislav Ďurovec, Anna Ďurovcová, Cyril Holba, Eva Holbová, Milan Matejdas, Zdena Matejdasová, Ľubomír Ptáček, Zdenka Ptáčková, Ing. Marián Drga, Jaroslava Drgová, Ing. Pavol Rieger, Emília Riegerová, Ing. Branislav Hric, Ing. Viera Hricová, Marián Horecký, Janka Horecká, Pavol Štrauch, Ing. Dana Štrauchová, Vladislav Michálik, Darina Micháliková, Ing. Rudolf Adame, Marta Adameová, Ing. Katarína Horváthová, Ing. Radovan Zelíska, Peter Buček, Ing. Eva Masárová, Jozef Vráblik, Ing. Emil Horňák, Jarmila Horňáková, Žaneta Púdelková, Ing. Ľubomír Blažej, Ing. Jela Blažejová, Eva Hronková, Ing. Peter Slaninka, Eva Slaninková, Ing. Slavomír Kubo, Gabriela Kubová, Pavol Beňo, Margita Beňová
Záložný dlžník: Okresné stavebné bytové družstvo, Pavol Habšuda, Mária Habšudová, Ing. Viktor Wolf, Ing. Viera Wolfová, Ing. Štefan Vereš, Ľudovít Mandalík, Štefánia Mandalíková, Ing. Milan Lauko, Lýdia Lauková, Ing. Peter Kňažek, Anna Kňažeková, Kajetán Fajer, Gabriela Fajereová, Bc. Tibor Kramár, PaedDr. Jana Kramárová, Ing. Ivan Lokšeninec, Viera Lokšenincová, Ing. Vladimír Mazán, Ľubomíra Mazánová, Daniel Dopjera, Zdenka Dopjerová, Jarmila Angermair, Marián Hanták, Ľubomíra Hantáková, Stanislav Ďurovec, Anna Ďurovcová, Cyril Holba, Eva Holbová, Milan Matejdas, Zdena Matejdasová, Ľubomír Ptáček, Zdenka Ptáčková, Ing. Marián Drga, Jaroslava Drgová, Ing. Pavol Rieger, Emília Riegerová, Ing. Branislav Hric, Ing. Viera Hricová, Marián Horecký, Janka Horecká, Pavol Štrauch, Ing. Dana Štrauchová, Vladislav Michálik, Darina Micháliková, Ing. Rudolf Adame, Marta Adameová, Ing. Katarína Horváthová, Ing. Radovan Zelíska, Peter Buček, Ing. Eva Masárová, Jozef Vráblik, Ing. Emil Horňák, Jarmila Horňáková, Žaneta Púdelková, Ing. Ľubomír Blažej, Ing. Jela Blažejová, Eva Hronková, Ing. Peter Slaninka, Eva Slaninková, Ing. Slavomír Kubo, Gabriela Kubová, Pavol Beňo, Margita Beňová
Veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 17196/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia