Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Branislav Mesko, Jana Mesková, Ján Štefánek, Marta Štefáneková, Marek Bachratý, Ladislav Kaszas, Mgr. Zuzana Soukupová, Ing. Viera Kaszasová, Norbert Navrátil, Doc. Ing. Anton Gatial CSc., Ing. Mária Gatialová, Mária Vargová, Doc. Ing. Štefan Gramblička PhD., Ing. Klára Grambličková, Gejza Doval, Daniela Mužlaiová, RNDr. Ivan Košinár CSc., RNDr. Anna Košinárová CSc., Jozef Galata, Mgr. Barbora Streďanská, MUDr. Mariana Galatová, Jozef Chudý, Terézia Chudá, Róbert Buza, Ing. Ladislav Záhumenský CSc., MUDr. Zora Hatiarova, RNDr. Jana Tkáčová, RNDr. Ján Tkáč, Ing. Vladimir Zima, Ing. Marta Zimová, Jozef Vávra, Mária Vávrová, Alena Tothová, Libuša Trutzová, Ing. Anna Reinerová, Jan Beno, Ing. Michal Francisci, Ing. Alžbeta Záhumenská, Ing. Stanislav Stovíček, Mgr. Iveta Stovíčková, JUDr. Jaroslav Balko, Ing. Michal Majek, Ing. Elena Majeková, Emilia Benová, Ing. Zuzana Marková, Dr. Viera Jamriskova, Daniela Cigánková, MUDr. Lea Cigánková, Ing.arch. Leo Cigánek, Jarmila Murínová, Rudolf Lisý, Miroslav Varga, Ing. Helena Lisá
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Branislav Mesko, Jana Mesková, Ján Štefánek, Marta Štefáneková, Marek Bachratý, Ladislav Kaszas, Mgr. Zuzana Soukupová, Ing. Viera Kaszasová, Norbert Navrátil, Doc. Ing. Anton Gatial CSc., Ing. Mária Gatialová, Mária Vargová, Doc. Ing. Štefan Gramblička PhD., Ing. Klára Grambličková, Gejza Doval, Daniela Mužlaiová, RNDr. Ivan Košinár CSc., RNDr. Anna Košinárová CSc., Jozef Galata, Mgr. Barbora Streďanská, MUDr. Mariana Galatová, Jozef Chudý, Terézia Chudá, Róbert Buza, Ing. Ladislav Záhumenský CSc., MUDr. Zora Hatiarova, RNDr. Jana Tkáčová, RNDr. Ján Tkáč, Ing. Vladimir Zima, Ing. Marta Zimová, Jozef Vávra, Mária Vávrová, Alena Tothová, Libuša Trutzová, Ing. Anna Reinerová, Jan Beno, Ing. Michal Francisci, Ing. Alžbeta Záhumenská, Ing. Stanislav Stovíček, Mgr. Iveta Stovíčková, JUDr. Jaroslav Balko, Ing. Michal Majek, Ing. Elena Majeková, Emilia Benová, Ing. Zuzana Marková, Dr. Viera Jamriskova, Daniela Cigánková, MUDr. Lea Cigánková, Ing.arch. Leo Cigánek, Jarmila Murínová, Rudolf Lisý, Miroslav Varga, Ing. Helena Lisá
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 17060/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia