Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Katarína Marcinová, Drahomíra Leskovská, Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Monika Vodová, Viera Krajčírová, PRIMA ESTATE, Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., Ing. Anna Planková, Mária Leskovská, Ing. Ľuboš Gajdošík, Ing. Karolina Gajdošíková, Ing. Erika Lohyňová CSc., Edita Ďuriaková, Henrieta Horáčková, Ing.arch. Juraj Masný, Dr. Imrich Fábry, PhDr. Elena Revúsová, Miloslava Wosková, Mgr. Justína Maliníková, MUDr. Dušan Hollý, MUDr. Janka Hollá, Gabriela Faltusová, Jozef Faltus, Mgr. Mária Voleková, Mgr. Júlia Turková, Katarina Tekauerova, František Nogely, Eva Nogelyová, Ing. Jozefína Chrástová, Miluša Králiková, Anna Mrázová, Milada Knirschová, Dominik Menďan, Beata Lenhardová, Magda Bátoryová, RNDr. Helena Cabanová, Mgr. Kamil Gróf, Monika Jendreasová, Mgr. Emília Kosibová, Miroslav Píš, Ing. Helena Ondriašová, Kvetoslava Slobodníková, JUDr. Zuzana Olexová, Marta Švardová, PhDr. Viktor Kouřil, PhDr. Viera Huttová CSc., Ing. Ján Bahýl, PhDr. Zora Prušková CSc., Gabriela Ambrová, Nataša Poláková, František Križan, Michal Chňapko, Zuzana Fenešová, Doc. RNDr. Svetozar Kalavsky CSc., Ing. Miriam Dudová, MUDr. Ján Hronec, Mgr. Michaela Hroncová, JUDr. Elena Korvínová, Mária Kramárová, Mária Marcinová, Helena Šoltésová, Ing. Marta Pančíková, Anna Havrilová, Dagmar Fodorová, PhDr. Jana Lengová CSc., Andrea Ondrušková, Andrej Ondrušek, Ing. Mária Tomová, Ing. Jana Matejičková, RNDr. Eva Bergendi, Katarína Facinková, Ing. Elena Spišiaková, Ing. Peter Bernát, Ing. Pavel Paroulek, Marcela Laššová, Daniel Laššo, Igor Nádasdi, Dana Kozáčková, Zuzana Somorovská, Ing. Simona Priecelová, Ing. Ján Nádobrý, Mgr. Miroslava Nádobrá, Jana Czikóová, Ing. Peter Paldan, Ing. Darina Sujová, Danica Giertlová, Ing. Anna Havránková CSc., Klára Brandoburová, Róbert Krajčí, Mgr. Lenka Bujnová, Ing. Roman Pekárek, MUDr. Ivana Šoóšová, Ing. Juraj Fratrič, Ing. Andrea Fratričová, Ing. Iva Rojková, Oľga Polonyová, Marián Šrank, Ing. Katarína Kijacová, Mgr. Kvetoslava Sušková, Edita Slobodníková, Mgr. Jana Dubovská, Miroslav Kadnár, Ing. Ľubor Haluška, Katarína Halušková, Mikuláš Lörincz, Daniela Lörinczová, Jana Eľková, Jozef Vítek, Ing. Viera Vítková, Peter Zachar, Nikoleta Mikovicsová, Marián Raučina, Viera Raučinová
Záložný dlžník: Katarína Marcinová, Drahomíra Leskovská, Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Monika Vodová, Viera Krajčírová, PRIMA ESTATE, Ing. Anna Planková, Mária Leskovská, Ing. Ľuboš Gajdošík, Ing. Karolina Gajdošíková, Ing. Erika Lohyňová CSc., Edita Ďuriaková, Henrieta Horáčková, Ing.arch. Juraj Masný, Dr. Imrich Fábry, PhDr. Elena Revúsová, Miloslava Wosková, Mgr. Justína Maliníková, MUDr. Dušan Hollý, MUDr. Janka Hollá, Gabriela Faltusová, Jozef Faltus, Mgr. Mária Voleková, Mgr. Júlia Turková, Katarina Tekauerova, František Nogely, Eva Nogelyová, Ing. Jozefína Chrástová, Miluša Králiková, Anna Mrázová, Milada Knirschová, Dominik Menďan, Beata Lenhardová, Magda Bátoryová, RNDr. Helena Cabanová, Mgr. Kamil Gróf, Monika Jendreasová, Mgr. Emília Kosibová, Miroslav Píš, Ing. Helena Ondriašová, Kvetoslava Slobodníková, JUDr. Zuzana Olexová, Marta Švardová, PhDr. Viktor Kouřil, PhDr. Viera Huttová CSc., Ing. Ján Bahýl, PhDr. Zora Prušková CSc., Gabriela Ambrová, Nataša Poláková, František Križan, Michal Chňapko, Zuzana Fenešová, Doc. RNDr. Svetozar Kalavsky CSc., Ing. Miriam Dudová, MUDr. Ján Hronec, Mgr. Michaela Hroncová, JUDr. Elena Korvínová, Mária Kramárová, Mária Marcinová, Helena Šoltésová, Ing. Marta Pančíková, Anna Havrilová, Dagmar Fodorová, PhDr. Jana Lengová CSc., Andrea Ondrušková, Andrej Ondrušek, Ing. Mária Tomová, Ing. Jana Matejičková, RNDr. Eva Bergendi, Katarína Facinková, Ing. Elena Spišiaková, Ing. Peter Bernát, Ing. Pavel Paroulek, Marcela Laššová, Daniel Laššo, Igor Nádasdi, Dana Kozáčková, Zuzana Somorovská, Ing. Simona Priecelová, Ing. Ján Nádobrý, Mgr. Miroslava Nádobrá, Jana Czikóová, Ing. Peter Paldan, Ing. Darina Sujová, Danica Giertlová, Ing. Anna Havránková CSc., Klára Brandoburová, Róbert Krajčí, Mgr. Lenka Bujnová, Ing. Roman Pekárek, MUDr. Ivana Šoóšová, Ing. Juraj Fratrič, Ing. Andrea Fratričová, Ing. Iva Rojková, Oľga Polonyová, Marián Šrank, Ing. Katarína Kijacová, Mgr. Kvetoslava Sušková, Edita Slobodníková, Mgr. Jana Dubovská, Miroslav Kadnár, Ing. Ľubor Haluška, Katarína Halušková, Mikuláš Lörincz, Daniela Lörinczová, Jana Eľková, Jozef Vítek, Ing. Viera Vítková, Peter Zachar, Nikoleta Mikovicsová, Marián Raučina, Viera Raučinová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 17053/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia