Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2019 podľa krajov
11055
2,84%
+602
9039
2,58%
+320
11106
3,03%
+371
13509
2,95%
-106
16151
3,89%
+499
28004
6,65%
-189
40862
8,54%
-406
36286
7,81%
-36
166012
4,97%
+1055
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ján Boggero, Katarína Boggerová, Ivan Gasidlo, Ing. Libuša Gasidlová, Ing. Milan Horvát, Eva Horvátová, Ing. František Hrablay, Eva Hrablayová, Libor Kozák, Magdaléna Kozáková, Mgr. Miroslav Molnár, RNDr. Iveta Molnárová, Viera Revajová, Miloš Revaj, Ing. Pavel Strych, Irena Strychová, Ing. Ivan Štefanovič, Viktória Štefanovičová, Miroslav Tarageľ, Zdenka Tarageľová, Viera Nahálková, Pavol Polák, Vilma Poláková, Ing. Gabriel Cibira, Beáta Cibirová, Mgr. Milan Šatka, Mgr. Šatková Mária, Vlasta Hricová, Stanislav Kramoriš, Andrea Kramorišová, Mária Potančoková, Lenka Kanderová, Milan Kováč, Alena Kováčová, Zdenka Zlatohlávková, Jana Jurkovičová, Anton Staroň, Viera Staroňová, Jana Hladká, Ela Obešterová, PaedDr. Jaroslav Uhel, Mgr. Ružena Uhelová, Michal Salák, Laura Saláková, Peter Benický, Milena Kotulková, Ing. Ján Obešter, Milada Kolenčíková
Záložný dlžník: Ján Boggero, Katarína Boggerová, Ivan Gasidlo, Ing. Libuša Gasidlová, Ing. Milan Horvát, Eva Horvátová, Ing. František Hrablay, Eva Hrablayová, Libor Kozák, Magdaléna Kozáková, Mgr. Miroslav Molnár, RNDr. Iveta Molnárová, Viera Revajová, Miloš Revaj, Ing. Pavel Strych, Irena Strychová, Ing. Ivan Štefanovič, Viktória Štefanovičová, Miroslav Tarageľ, Zdenka Tarageľová, Viera Nahálková, Pavol Polák, Vilma Poláková, Ing. Gabriel Cibira, Beáta Cibirová, Mgr. Milan Šatka, Mgr. Šatková Mária, Vlasta Hricová, Stanislav Kramoriš, Andrea Kramorišová, Mária Potančoková, Lenka Kanderová, Milan Kováč, Alena Kováčová, Zdenka Zlatohlávková, Jana Jurkovičová, Anton Staroň, Viera Staroňová, Jana Hladká, Ela Obešterová, PaedDr. Jaroslav Uhel, Mgr. Ružena Uhelová, Michal Salák, Laura Saláková, Peter Benický, Milena Kotulková, Ing. Ján Obešter, Milada Kolenčíková
Veriteľ: Dexia banka Slovensko a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 16790/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia