Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Ján Mišura, MUDr. Pavol Brunclík, Milan Kameništiak, Alena Kameništiaková, Katarína Hrnčiarová, Zdenka Mišurová, Stanislav Milo, Božena Milová, Emil Murčo, Jana Murčová, Ing. Lubomír Berka, Eva Berková, Ivan Šťastný, Eva Šťastná, Dušan Páleš, Janka Pálešová, Karol Kramárek, Alena Kramáreková, Ing. Radoslav Rendek, Ľubomíra Rendeková, Ing. Helena Vráblová, PaedDr. Michal Červený, Ing. Jarmila Červená, Katarína Krebesová, Mgr. Marta Brunclíková, Martina Jadrná, Peter Czimmermann, PaedDr. Oľga Czimmermannová, Stanislav Koža, Edita Kožová, Janka Hullová, Jozef Ondrija, Vladimír Rychnavský, Darina Rychnavská, JUDr. Ján Rybárik, Tatiana Rybáriková, Ľubor Majerík, Renáta Majeríková, Jozef Mužík, Emília Mužíková, RNDr. Vladimír Guldan, Helena Guldanová, Ing. Drahomír Vnuk, Ing. Janka Vnuková, Dalibor Stopka, RNDr. Jozef Šramo CSc., Viera Šramová, Vasil Dorovský, RNDr. Elena Dorovská, Peter Psica, Gabriela Psicová, Jozef Horníček, Slávka Horníčková, Anna Cajchanová, Oľga Cajchanová, Mária Beloridová, Branislav Belorid, Miroslav Belorid, Jozef Kuchar, Jozef Mičík, Marta Mičíková, Ing. Václav Poppe, Ing. Viera Poppeová CSc., Mikuláš Petrovaj, Kamila Petrovajová, Anton Melišík, Emília Melišíková, Ľubomír Petráš, Mária Petrášová, Ján Lalinský, Eva Lalinská, Jozef Zahornacký, Stanislava Materlinová, Ján Hulla
Záložný dlžník: Ing. Ján Mišura, MUDr. Pavol Brunclík, Milan Kameništiak, Alena Kameništiaková, Katarína Hrnčiarová, Zdenka Mišurová, Stanislav Milo, Božena Milová, Emil Murčo, Jana Murčová, Ing. Lubomír Berka, Eva Berková, Ivan Šťastný, Eva Šťastná, Dušan Páleš, Janka Pálešová, Karol Kramárek, Alena Kramáreková, Ing. Radoslav Rendek, Ľubomíra Rendeková, Ing. Helena Vráblová, PaedDr. Michal Červený, Ing. Jarmila Červená, Katarína Krebesová, Mgr. Marta Brunclíková, Martina Jadrná, Peter Czimmermann, PaedDr. Oľga Czimmermannová, Stanislav Koža, Edita Kožová, Janka Hullová, Jozef Ondrija, Vladimír Rychnavský, Darina Rychnavská, JUDr. Ján Rybárik, Tatiana Rybáriková, Ľubor Majerík, Renáta Majeríková, Jozef Mužík, Emília Mužíková, RNDr. Vladimír Guldan, Helena Guldanová, Ing. Drahomír Vnuk, Ing. Janka Vnuková, Dalibor Stopka, RNDr. Jozef Šramo CSc., Viera Šramová, Vasil Dorovský, RNDr. Elena Dorovská, Peter Psica, Gabriela Psicová, Jozef Horníček, Slávka Horníčková, Anna Cajchanová, Oľga Cajchanová, Mária Beloridová, Branislav Belorid, Miroslav Belorid, Jozef Kuchar, Jozef Mičík, Marta Mičíková, Ing. Václav Poppe, Ing. Viera Poppeová CSc., Mikuláš Petrovaj, Kamila Petrovajová, Anton Melišík, Emília Melišíková, Ľubomír Petráš, Mária Petrášová, Ján Lalinský, Eva Lalinská, Jozef Zahornacký, Stanislava Materlinová, Ján Hulla
Veriteľ: Dexia banka Slovensko a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 16740/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia