Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2021 podľa krajov
18469
4,99%
-43
16612
5,44%
+4
17627
5,55%
-17
21847
5,94%
+7
24799
6,71%
-315
37317
10,37%
-211
51659
12,15%
-160
46142
11,28%
+265
234472
8,00%
-470
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Eva Molišová, Jozef Haršány, Ľubica Haršányová, MUDr. Darina Lopušná, Mária Ružičková, Ivan Grnáč, Danica Grnáčová, Bc. Milan Podhradský, Pavol Šima Juríček, Mária Šima Juríčková, Milan Motola, Jarmila Motolová, Radomír Vago, Zuzana Vagová, Jana Machová, Dušan Pavlík, Eva Pavlíková, Anna Berkyová, Ján Zámečník JUDr., Ľubuša Zámečníková, Vladimir Klucik, Anna Kujovičová, Radoslav Hudek, Andrea Hudeková, Pavel Záleský, Gabriela Záleská, Emília Štrbová, Michal Kráľ, Andrea Kráľová, Petra Durdovanská, Pavel Zemanovič, Michaela Zemanovičová Ing., Emil Šimonovič, Daniela Šimonovičová, Jozef Dobšovič, Libuša Dobšovičová, Oľga Pavúková, MESTO MODRA, Richard Rovenský Ing., Svetoslav Peško, Rastislav Galovič, Anna Mesíková, Milan Štrba Ing., Silvia Kluciková, Katarína Pešková, Marek Lukačovič, Marian Sečkár, Marta Vavrinčíková, Tibor Ruman Ing., Eva Rumanová Ing., Jozef Dubský, Daniela Dubská, Emília Sečanská, Štefan Vojtek, Helena Vojteková
Záložný dlžník: Eva Molišová, Jozef Haršány, Ľubica Haršányová, MUDr. Darina Lopušná, Mária Ružičková, Ivan Grnáč, Danica Grnáčová, Bc. Milan Podhradský, Pavol Šima Juríček, Mária Šima Juríčková, Milan Motola, Jarmila Motolová, Radomír Vago, Zuzana Vagová, Jana Machová, Dušan Pavlík, Eva Pavlíková, Anna Berkyová, Ján Zámečník JUDr., Ľubuša Zámečníková, Vladimir Klucik, Anna Kujovičová, Radoslav Hudek, Andrea Hudeková, Pavel Záleský, Gabriela Záleská, Emília Štrbová, Michal Kráľ, Andrea Kráľová, Petra Durdovanská, Pavel Zemanovič, Michaela Zemanovičová Ing., Emil Šimonovič, Daniela Šimonovičová, Jozef Dobšovič, Libuša Dobšovičová, Oľga Pavúková, MESTO MODRA, Richard Rovenský Ing., Svetoslav Peško, Rastislav Galovič, Anna Mesíková, Milan Štrba Ing., Silvia Kluciková, Katarína Pešková, Marek Lukačovič, Marian Sečkár, Marta Vavrinčíková, Tibor Ruman Ing., Eva Rumanová Ing., Jozef Dubský, Daniela Dubská, Emília Sečanská, Štefan Vojtek, Helena Vojteková
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 16695/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia