Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Igor Chrapčiak, Peter Bučko, Jaroslav Ivančík, Anna Ivančíková, Jozef Pinkas, Valeria Pinkasova, Róbert Krchniak, Anna Krchniaková, Rudolf Štiglic, Katarína Štiglicová, Júlia Kajanová, Ladislav Šebedovský, Janka Šebedovská, Jaroslav Foltán, Neonila Foltánová, Imrich Gažovič, Katarína Gažovičová, Vladimír Šimek, Terézia Šimeková, Karol Peťko, Mária Peťková, Ľuboš Zúber, Daniela Zúberová, Janka Pukáčová, Milan Chrappa, Ing. Marta Chrappová, Ladislav Paninár, Adelaida Paninárová, Terézia Kandalaftová, Bolous Kandalaft, Jaroslav Konečný, Margita Konečná, Ing. František Vančo, Anna Vančová, Helena Grofová, Tibor Koza, RNDr. Eva Kozová, Ing. Ivan Burger, Ing. Elena Burgerová, Filip Krejčík, Daša Bučková, Ing. Jozef Tomek, RNDr. Anežka Tomeková, Jozef Tvarog, Ivan Soboňa, Margita Soboňová, Ing. Zoltán Sýkora, Agnesa Sýkorová, Daniel Filo, Mária Filová, Lýdia Zálesňáková, JUDr. Kamil Ivánek, Ján Chovanec, Dana Chovancová, Ing. Juraj Sciranko, Mgr. Eva Sciranková, Ing. Alexandra Chrapčiaková, Ladislav Kovács, Ing. Stanislav Pauliny, Božena Paulinyová, Ing. Robert Urban, Andrea Urbanová, JUDr. Ružena Čuláková, Jozef Mentus, Ing. Vladislava Mentusová, Ľuboš Barborík, Božena Barboríková, Marianna Besedová, PaedDr. Marianna Bellová, Ing. Luboš Kusenda, Mgr. Helena Kusendová, Ing. Ľubomír Paulík, Tatiana Paulíková, Ing.arch. Alexander Németh, Ing. Peter Tomiš, Ing. Peter Sulík, Ing. Janka Sulíková, Ing. Pavel Krajčík, PaedDr. Viera Krajčíková, RNDr. Mojmír Mach PhD., Ing. Paula Budošová, Ing. Jozef Mader, Mgr. Sylvia Maderová, Ing. Adrián Leško, Ing. Adriana Lešková, Ing. Stanislav Vašica, Ing. Viera Vašicová, Ing. Valentín Chorvát, Eva Chorvátová, Milan Koplík, Iveta Koplíková, RNDr. Slavomír Vríčan, Mgr. Ema Kovácsová, Anna Vríčanová, Katarína Porubänová, MUDr. Danuta Holecová, Andrea Adamcová, Štefan Gašparovič, Silvia Gašparovičova, Milan Ďuriš, Ľubomíra Ďurišová, Zdeno Sedlák, Elena Sedláková, Ing. Boris Gula, Pavel Botka, Danuša Botková, Ing. Ľudmila Šlapáková, Ing. Zdenek Šlapák, Emil Jankovič, Ing. Jana Jankovičová PhD.
Záložný dlžník: Ing. Igor Chrapčiak, Peter Bučko, Jaroslav Ivančík, Anna Ivančíková, Jozef Pinkas, Valeria Pinkasova, Róbert Krchniak, Anna Krchniaková, Rudolf Štiglic, Katarína Štiglicová, Júlia Kajanová, Ladislav Šebedovský, Janka Šebedovská, Jaroslav Foltán, Neonila Foltánová, Imrich Gažovič, Katarína Gažovičová, Vladimír Šimek, Terézia Šimeková, Karol Peťko, Mária Peťková, Ľuboš Zúber, Daniela Zúberová, Janka Pukáčová, Milan Chrappa, Ing. Marta Chrappová, Ladislav Paninár, Adelaida Paninárová, Terézia Kandalaftová, Bolous Kandalaft, Jaroslav Konečný, Margita Konečná, Ing. František Vančo, Anna Vančová, Helena Grofová, Tibor Koza, RNDr. Eva Kozová, Ing. Ivan Burger, Ing. Elena Burgerová, Filip Krejčík, Daša Bučková, Ing. Jozef Tomek, RNDr. Anežka Tomeková, Jozef Tvarog, Ivan Soboňa, Margita Soboňová, Ing. Zoltán Sýkora, Agnesa Sýkorová, Daniel Filo, Mária Filová, Lýdia Zálesňáková, JUDr. Kamil Ivánek, Ján Chovanec, Dana Chovancová, Ing. Juraj Sciranko, Mgr. Eva Sciranková, Ing. Alexandra Chrapčiaková, Ladislav Kovács, Ing. Stanislav Pauliny, Božena Paulinyová, Ing. Robert Urban, Andrea Urbanová, JUDr. Ružena Čuláková, Jozef Mentus, Ing. Vladislava Mentusová, Ľuboš Barborík, Božena Barboríková, Marianna Besedová, PaedDr. Marianna Bellová, Ing. Luboš Kusenda, Mgr. Helena Kusendová, Ing. Ľubomír Paulík, Tatiana Paulíková, Ing.arch. Alexander Németh, Ing. Peter Tomiš, Ing. Peter Sulík, Ing. Janka Sulíková, Ing. Pavel Krajčík, PaedDr. Viera Krajčíková, RNDr. Mojmír Mach PhD., Ing. Paula Budošová, Ing. Jozef Mader, Mgr. Sylvia Maderová, Ing. Adrián Leško, Ing. Adriana Lešková, Ing. Stanislav Vašica, Ing. Viera Vašicová, Ing. Valentín Chorvát, Eva Chorvátová, Milan Koplík, Iveta Koplíková, RNDr. Slavomír Vríčan, Mgr. Ema Kovácsová, Anna Vríčanová, Katarína Porubänová, MUDr. Danuta Holecová, Andrea Adamcová, Štefan Gašparovič, Silvia Gašparovičova, Milan Ďuriš, Ľubomíra Ďurišová, Zdeno Sedlák, Elena Sedláková, Ing. Boris Gula, Pavel Botka, Danuša Botková, Ing. Ľudmila Šlapáková, Ing. Zdenek Šlapák, Emil Jankovič, Ing. Jana Jankovičová PhD.
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 16629/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia