Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ervín Bamburák, VRK REAL PLUS s.r.o., Mgr. Štefan Cibuliak, Mgr. Alena Cibuliaková, Andrea Andrlikova, Miroslav Cuclak, Anna Cuclakova, Nataša Tekacova, Ing. Jaroslav Jacoš, Gabriela Jacošová, Ing. Peter Veľas, Martina Veľasová, Katarína Pivovarníková, Anna Parkanská, Daniel Dianovsky, Svetluša Dianovska, Miroslav Jasko, Zlata Jasková, Ľudovít Barča, Katarína Barčová, Ing. Zolt Cejka, Ing. Zuzana Cejková, Imrich Jacko, Klára Jacková, Jolana Popovičova, Darina Petlušová, Ing. Slavomír Stano, Marta Lojová, Ing. Vladimír Turlik, Mária Hricková, Mária Turzakova, Július Andrlík, Stanislav Tekáč, Viliam Kičin, Marta Kičinová, Ladislav Witkovský, Lýdia Witkovská, Mária Hribová, Ing. Oldrich Kopecký, Lýdia Kopecká, Šarlota Abošiová, Ján Vargovčak, Alžbeta Vargovčáková, Ľudovít Hyros, Helena Hyrosová, Róbert Hyros, Mária Tothová, Juraj Didič, Elena Didičová, Mária Pinčaková, Stanislav Ilenin, Ing. Margita Fulekyová, Jozef Šoffa, Anna Šoffová, Eva Lemešaniová, Mgr. Martina Mikulová, Irena Harajbičová, Michal Kormoš, Anna Kormošová, Milan Roman, Mária Romanová, Veronika Saksunová, Peter Antoška, Jana Antošková, Ing. Miroslav Praščák, Ing. Mária Praščáková PhDr., Ing. Mikuláš Komorovský, JUDr. Zuzana Komorovská, Jozef Tarnoci, Eva Tarnociová, Marián Lazur, Silvia Lazurová, Radovan Sedláček, Karol Majernik, Mária Majernikvoá, Ing. Štefan Tarajčak, Angelina Tarajčaková, Bc. Viktória Merc, Mária Pinčaková, Mgr. Lucia Jasinská, Ing. Róbert Jasinský, Anna Zavadská, Ing. Roman Berko, Mgr. Peter Zimovčak, Mgr. Gabriela Zimovčáková, Ján Hric, Lýdia Hricová, Ing. Richard Kubička, Mgr. Katarína Kubičková, Ing. Peter Uhrín, Albert Vaszily, Mária Vaszilyová, Bartolomej Vereš, Irena Verešová, Lucia Vámošiová, Ing. Róbert Skriab, Anna Mesárošová, Mária Mesárošová, Mária Bodrogová, Gabriel Nagy, Eva Nagyová, Ing. Slavomír Popovič, Eva Popovičová, Anna Tlučková, Darina Klemová, Pavel Miensky, Ing. Miroslav Fáber, Mária Fáberová, Štefan Huzvar, Anna Huzvarová, Eva Lorincova, Judita Rigová, Štefan Lengyel, Ivan Mózer, Tatiana Mózerová, Anton Liptak, Mária Liptaková, Natália Jevčáková, Vladimír Weisz, Vladimíra Weiszová, Ing. Anton Mudry, Veronika Mudryová, JUDr. Dominika Šlárková, Pavol Gres, Iveta Gresová, Milan Fedor, Anna Fedorová, Jozef Brestovič, Oliver Svitáč, Mária Jurková, Patrik Hajduk, Sylivia Pašková, Ján Sajko, Alžbeta Sajková, Martin Kropuch, Zuzana Račáková, Silvia Cenknerová, Andrej Merta, Magdaléna Mertová, Štefan Sakoš, Viera Pintérová, Imrich Tóth, Lenka Tóthová, Dušan Rusin, Monika Rusinová, Mária Tomková, Štefan Tóth, Helena Tóthová, Ing. Peter Jankura, Eva Jankurová, Igor Getlík, Martina Getlíková, Daniel Tamas, Irena Tamasová, Ivan Pavlik, Eva Pavliková, Gustáv Jonec, Júlia Olexáková, Ján Cocuľa, Mikuláš Szucs, Eva Szucsová, Miroslav Koči, Jolana Kočiová, Ing. Ladislav Mozer, Mgr. Eva Mozerová, Peter Fedor, Eva Fedorová, Soňa Bačová, Ing. Martin Petraššovitš, Ing. Beáta Petraššovitšová, Jozef Halko, Ivan Volak, Jana Volaková, Tomáš Kačur, Anna Kačurová, PhDr. Gabriela Jašková CSc., Oto Sliva, Ing. Albin Kropuch, Margita Kropuchová, Milan Staba, Veronika Stabová, Monika Kandalíková, Miroslav Balog, Jarmila Balogová, Ladislav Kušnir, Magdaléna Kušnirova, Stanislav Greš, Magda Belanová, Miloš Simek, Zuzana Simeková, Ľudmila Davidova, Angela Pinterová, Martina Havrilová, Jozef Brazina, Mária Brazinová, Anna Fejesová, Ján Majdák, Bibiana Majdáková, Peter Lippart, Dana Lippartová, Emília Vozárová, Anna Mucková, Ján Borsc, Jiřina Borscová, Peter Kelbel, Jozef Novák, Mária Nováková, Júlia Baloghová, JUDr. Mikuláš Zoľák, Júlia Zoľáková, František Jerga, Miroslav Bačo, Adriana Bačová, Božena Matisová, Tomáš Tarajcak, Jolana Popovičová, Gabriel Slarko, MVDr. Slavomír Marcinčák, MVDr. Dana Marcinčáková, Eduard Bukoviny, Štefan Csepej, Ing. Kamil Laurinc
Záložný dlžník: Ervín Bamburák, VRK REAL PLUS s.r.o., Mgr. Štefan Cibuliak, Mgr. Alena Cibuliaková, Andrea Andrlikova, Miroslav Cuclak, Anna Cuclakova, Nataša Tekacova, Ing. Jaroslav Jacoš, Gabriela Jacošová, Ing. Peter Veľas, Martina Veľasová, Katarína Pivovarníková, Anna Parkanská, Daniel Dianovsky, Svetluša Dianovska, Miroslav Jasko, Zlata Jasková, Ľudovít Barča, Katarína Barčová, Ing. Zolt Cejka, Ing. Zuzana Cejková, Imrich Jacko, Klára Jacková, Jolana Popovičova, Darina Petlušová, Ing. Slavomír Stano, Marta Lojová, Ing. Vladimír Turlik, Mária Hricková, Mária Turzakova, Július Andrlík, Stanislav Tekáč, Viliam Kičin, Marta Kičinová, Ladislav Witkovský, Lýdia Witkovská, Mária Hribová, Ing. Oldrich Kopecký, Lýdia Kopecká, Šarlota Abošiová, Ján Vargovčak, Alžbeta Vargovčáková, Ľudovít Hyros, Helena Hyrosová, Róbert Hyros, Mária Tothová, Juraj Didič, Elena Didičová, Mária Pinčaková, Stanislav Ilenin, Ing. Margita Fulekyová, Jozef Šoffa, Anna Šoffová, Eva Lemešaniová, Mgr. Martina Mikulová, Irena Harajbičová, Michal Kormoš, Anna Kormošová, Milan Roman, Mária Romanová, Veronika Saksunová, Peter Antoška, Jana Antošková, Ing. Miroslav Praščák, Ing. Mária Praščáková PhDr., Ing. Mikuláš Komorovský, JUDr. Zuzana Komorovská, Jozef Tarnoci, Eva Tarnociová, Marián Lazur, Silvia Lazurová, Radovan Sedláček, Karol Majernik, Mária Majernikvoá, Ing. Štefan Tarajčak, Angelina Tarajčaková, Bc. Viktória Merc, Mária Pinčaková, Mgr. Lucia Jasinská, Ing. Róbert Jasinský, Anna Zavadská, Ing. Roman Berko, Mgr. Peter Zimovčak, Mgr. Gabriela Zimovčáková, Ján Hric, Lýdia Hricová, Ing. Richard Kubička, Mgr. Katarína Kubičková, Ing. Peter Uhrín, Mária Vaszilyová, Bartolomej Vereš, Irena Verešová, Lucia Vámošiová, Ing. Róbert Skriab, Anna Mesárošová, Mária Mesárošová, Mária Bodrogová, Gabriel Nagy, Eva Nagyová, Ing. Slavomír Popovič, Eva Popovičová, Anna Tlučková, Darina Klemová, Pavel Miensky, Ing. Miroslav Fáber, Mária Fáberová, Štefan Huzvar, Anna Huzvarová, Eva Lorincova, Judita Rigová, Štefan Lengyel, Ivan Mózer, Tatiana Mózerová, Anton Liptak, Mária Liptaková, Natália Jevčáková, Vladimír Weisz, Vladimíra Weiszová, Ing. Anton Mudry, Veronika Mudryová, JUDr. Dominika Šlárková, Pavol Gres, Iveta Gresová, Milan Fedor, Anna Fedorová, Jozef Brestovič, Oliver Svitáč, Mária Jurková, Patrik Hajduk, Sylivia Pašková, Ján Sajko, Alžbeta Sajková, Martin Kropuch, Zuzana Račáková, Silvia Cenknerová, Andrej Merta, Magdaléna Mertová, Štefan Sakoš, Viera Pintérová, Imrich Tóth, Lenka Tóthová, Dušan Rusin, Monika Rusinová, Mária Tomková, Štefan Tóth, Helena Tóthová, Ing. Peter Jankura, Eva Jankurová, Igor Getlík, Martina Getlíková, Daniel Tamas, Irena Tamasová, Ivan Pavlik, Eva Pavliková, Gustáv Jonec, Júlia Olexáková, Ján Cocuľa, Mikuláš Szucs, Eva Szucsová, Miroslav Koči, Jolana Kočiová, Ing. Ladislav Mozer, Mgr. Eva Mozerová, Peter Fedor, Eva Fedorová, Soňa Bačová, Ing. Martin Petraššovitš, Ing. Beáta Petraššovitšová, Jozef Halko, Ivan Volak, Jana Volaková, Tomáš Kačur, Anna Kačurová, PhDr. Gabriela Jašková CSc., Oto Sliva, Ing. Albin Kropuch, Margita Kropuchová, Milan Staba, Veronika Stabová, Monika Kandalíková, Miroslav Balog, Jarmila Balogová, Magdaléna Kušnirova, Stanislav Greš, Magda Belanová, Miloš Simek, Zuzana Simeková, Ľudmila Davidova, Angela Pinterová, Martina Havrilová, Jozef Brazina, Mária Brazinová, Anna Fejesová, Ján Majdák, Bibiana Majdáková, Peter Lippart, Dana Lippartová, Emília Vozárová, Anna Mucková, Ján Borsc, Jiřina Borscová, Peter Kelbel, Jozef Novák, Mária Nováková, Júlia Baloghová, JUDr. Mikuláš Zoľák, Júlia Zoľáková, František Jerga, Miroslav Bačo, Adriana Bačová, Božena Matisová, Tomáš Tarajcak, Jolana Popovičová, Gabriel Slarko, MVDr. Slavomír Marcinčák, MVDr. Dana Marcinčáková, Eduard Bukoviny, Štefan Csepej, Ing. Kamil Laurinc
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 16364/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia