Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2019 podľa krajov
11975
3,10%
+70
9561
2,76%
+64
11419
3,13%
-75
13577
2,98%
+4
16232
3,89%
-133
27839
6,59%
-120
40214
8,37%
-482
35424
7,59%
-444
166241
4,97%
-1116
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: JAWEX s.r.o.
Záložný dlžník: JAWEX s.r.o.
Veriteľ: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 16324/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia