Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Marcel Antoni
Záložný dlžník: Marcel Antoni
Veriteľ: ESSOX SK s.r.o.
Výpis zo spisu záložného práva č. 16318/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia