Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2024 podľa krajov
12088
2,98%
+169
10532
3,64%
-63
11034
3,80%
+79
14448
4,13%
+90
15616
4,29%
+18
28157
8,85%
-128
40720
10,29%
-294
32825
8,84%
-280
165420
5,94%
-409
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov, Jana Kolenčíková, František Kubík, Ľubica Georgievská, Drahomíra Madarasová, Peter Púry, Dana Púryová, Vojtech Škultéty, Eva Škultétyová, Miloš Anguš, Mgr. Diana Angušová, Juraj Pokorný, Tatiana Biringerová, Peter Lukáň, JUDr. Adriana Zajacová, Alfonz Pitoňák, Emília Pitoňáková, Emília Földesová, Katarína Saganová, Rozina Mikšíková, Oľga Smékalová, Ing. Peter Novák, Mária Melničáková, Melánia Purdešová, Viliam Bolech, Ing. Elena Kellová, František Nistelberger, Ivan Podmanický, Zuzana Podmanická, Jozef Mrkva, Jana Ježová, Adriana Arbetová, Jozef Majerský, Vladimír Kurill, Ivana Kurillová, Rudolf Sloboda, Elvíra Kováčiková, Edita Potočková, Ľubomíra Gregorová, Mgr. Peter Sýkora, MUDr. František Šteiner, Dagmar Šteinerová, Marta Mezeiová, Zuzana Molnárová, Lívia Bolechová, Dana Pilariková, Ľudovít Mezei, Zuzana Bírová, Martina Jurenková, Júlia Poláková, Lýdia Babková, Igor Kmoško, RNDr. Jana Kmošková, Viera Koreňová, Rastislav Koreň, Denisa Prokšová, MVDr. Marián Gajdoš, Mgr. Martina Gajdošová, Karol Weis, Jana Tomcsiková, Ing. Richard Kasanický, Alžbeta Christofová, Alena Zlatinská, Ing. Štefan Šišlák, Ing. Ľubica Šišláková, František Popelár, Gabriela Popelárová, Ing. Pavol Hoťka, Ing. Diana Hoťková, Ing. Tomáš Lacher, Ing. Vladimír Simonides, Mgr. Vlasta Simonidesová, Ing. Jozef Janovský, Mária Janovská, Oľga Hupková, Ing. Peter Takáč, Želmíra Takáčová, Ján Kadlečík, Mária Kadlečíková, JUDr. Vladimír Hrtko, Mgr. Daniela Hrtková, Dragan Gliševič, Gabriela Gliševičová, Eduard Žiška, Miroslava Žišková, Eva Jordánová, Ing. Peter Hlavna, Mgr. Helena Hlavnová, Ing. Jozef Rehuš, Milan Kolenčík, Mgr. Maroš Pavelko, RNDr. Renáta Pavelková, Benedikta Rehušová, Ing. Stanislav Korec, Gabriela Korcová, Ladislav Konrád, Ľubica Konrádová, František Zábojník, Ivana Zábojníková, Gabriela Pridalová, Ing. Alojz Kitta, Ing. Lýdia Kittová, Alžbeta Šrámeková, Jana Švarcová, Ivona Kmeťová, Mgr. Miriam Košecká, Ing. Dezider Džačovský, JUDr. Agáta Džačovská, Oľga Gráfiková, Ing. Ladislav Vanko, Viliam Szerelem, Iveta Aliuová, Vladimír Bucko, Matilda Bucková, Ing. Martina Piecková, RNDr. Alena Fekárová CSc., Andrej Fekár, Ing. Renáta Juríková, Irena Korchanová, Ingrid Kovačičová, Slávko Kovačič, Ján Petráš, Marta Petrášová, Lenka Sitárová, Tibor Pluhár, Ivan Pridala, Miroslava Rawska, Mgr. Bronislava Petríková, Gyorgyi Dobiašová, Ing. Marek Pohorelý, Ing. Barbora Jellúšová, Ing. Alena Zlatinská, Iveta Domoráková, Mgr. Júlia Lieskovanová
Záložný dlžník: Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov, Jana Kolenčíková, František Kubík, Ľubica Georgievská, Drahomíra Madarasová, Peter Púry, Dana Púryová, Vojtech Škultéty, Eva Škultétyová, Miloš Anguš, Mgr. Diana Angušová, Juraj Pokorný, Tatiana Biringerová, Peter Lukáň, JUDr. Adriana Zajacová, Alfonz Pitoňák, Emília Pitoňáková, Emília Földesová, Katarína Saganová, Rozina Mikšíková, Oľga Smékalová, Ing. Peter Novák, Mária Melničáková, Melánia Purdešová, Viliam Bolech, Ing. Elena Kellová, František Nistelberger, Ivan Podmanický, Zuzana Podmanická, Jozef Mrkva, Jana Ježová, Adriana Arbetová, Jozef Majerský, Vladimír Kurill, Ivana Kurillová, Rudolf Sloboda, Elvíra Kováčiková, Edita Potočková, Ľubomíra Gregorová, Mgr. Peter Sýkora, MUDr. František Šteiner, Dagmar Šteinerová, Marta Mezeiová, Zuzana Molnárová, Lívia Bolechová, Dana Pilariková, Ľudovít Mezei, Zuzana Bírová, Martina Jurenková, Júlia Poláková, Lýdia Babková, Igor Kmoško, RNDr. Jana Kmošková, Viera Koreňová, Rastislav Koreň, Denisa Prokšová, MVDr. Marián Gajdoš, Mgr. Martina Gajdošová, Karol Weis, Jana Tomcsiková, Ing. Richard Kasanický, Alžbeta Christofová, Alena Zlatinská, Ing. Štefan Šišlák, Ing. Ľubica Šišláková, František Popelár, Gabriela Popelárová, Ing. Pavol Hoťka, Ing. Diana Hoťková, Ing. Tomáš Lacher, Ing. Vladimír Simonides, Mgr. Vlasta Simonidesová, Ing. Jozef Janovský, Mária Janovská, Oľga Hupková, Ing. Peter Takáč, Želmíra Takáčová, Ján Kadlečík, Mária Kadlečíková, JUDr. Vladimír Hrtko, Mgr. Daniela Hrtková, Dragan Gliševič, Gabriela Gliševičová, Eduard Žiška, Miroslava Žišková, Eva Jordánová, Ing. Peter Hlavna, Mgr. Helena Hlavnová, Ing. Jozef Rehuš, Milan Kolenčík, Mgr. Maroš Pavelko, RNDr. Renáta Pavelková, Benedikta Rehušová, Ing. Stanislav Korec, Gabriela Korcová, Ladislav Konrád, Ľubica Konrádová, František Zábojník, Ivana Zábojníková, Gabriela Pridalová, Ing. Alojz Kitta, Ing. Lýdia Kittová, Alžbeta Šrámeková, Jana Švarcová, Ivona Kmeťová, Mgr. Miriam Košecká, Ing. Dezider Džačovský, JUDr. Agáta Džačovská, Oľga Gráfiková, Ing. Ladislav Vanko, Viliam Szerelem, Iveta Aliuová, Vladimír Bucko, Matilda Bucková, Ing. Martina Piecková, RNDr. Alena Fekárová CSc., Andrej Fekár, Ing. Renáta Juríková, Irena Korchanová, Ingrid Kovačičová, Slávko Kovačič, Ján Petráš, Marta Petrášová, Lenka Sitárová, Tibor Pluhár, Ivan Pridala, Miroslava Rawska, Mgr. Bronislava Petríková, Gyorgyi Dobiašová, Ing. Marek Pohorelý, Ing. Barbora Jellúšová, Ing. Alena Zlatinská, Iveta Domoráková, Mgr. Júlia Lieskovanová
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 16232/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia