Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: INTERPHARM Slovakia a.s., Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Vlasta Barlay, Marián Hájek Ing., Róbert Brunegraf, Jana Brunegrafová, Darina Kukumbergová, Bibiana Kubeková, Eva Baričová, Karol Ondrejkovič, Peter Labdafský, Miroslav Gála, Alena Labdafská, Ľubomír Svoboda, Viera Svobodová, Anna Hesková, Katarína Rieglová, Igor Kašša, Angela Kaššová, Jozef Zelinka, Oľga Zelinková, Helena Gašparovičová, Alžbeta Varjasiová, Janka Marinkovičová, Bedřich Hájos, Iveta Hájosová, Viera Hajasteková, Jaroslava Drenková, Elena Matysková, Petra Minarčíková, Marek Matyska, Štefan Mihalo, Nadežda Zvolenská, Peter Zvolenský, Juraj Žilavý, Ľudmila Žilavá, Pavlína Šišková, Alexander Slezárik, Viera Slezáriková, Helena Žilinská, Alžbeta Károlyiová, Zlatica Bogdanová, Jana Vetráková, Eva Kohutiarová, Lenka Paráková, Jozef Zelenay, Mária Zelenayová, Vladimír Pirč, Mária Haidinová, Daniel Butyka, Alžbeta Butyková, Viera Konečná, Ondrej Györög, Zuzana Györögová, Tomáš Bartakovics, Miroslava Kolštromová, František Kolštrom, Alojz Vika, Peter Varga, Gizela Šiketová, Karol Vida, Eva Vidová, Martin Kudovský, Martina Kusovská, Alžbeta Nosáľová, Katarína Bahurinská, Jiří Kovář, Anna Kovářová, Dominik Olšanský, Martin Juraško, Eva Jurašková, Amália Nagyová, Viera Honzová, Ivena Bučková, Tatiana Matejčíková, Júlia Lovásová, Štefan Gergel, Štefánia Gergelová, Magdaléna Kuchárová, Kamil Nosáľ, Edita Valuchová, František Pátek, Adriana Hosszúová, Ivana Kubánková, Linda Kočišová, Ivona Lukáčová, Lucia Vargová, Gejza Varga, Ján Raček, Mária Račeková, Mária Mičková, Mária Kohaniová, Elena Hájeková, René Ház, Katarína Sidorová, Mária Brestovanská, Viera Panáková, Andrea Barlogová, Jaroslav Susko, Iveta Susková, Pavol Jurík, Ivica Juríková, Darina Ludovická, Marek Džupin, Alžbeta Johosová, Andrej Sršeň, Beáta Mackovičová, Jana Hyžová
Záložný dlžník: INTERPHARM Slovakia a.s., Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Vlasta Barlay, Marián Hájek Ing., Róbert Brunegraf, Jana Brunegrafová, Darina Kukumbergová, Bibiana Kubeková, Eva Baričová, Karol Ondrejkovič, Peter Labdafský, Miroslav Gála, Alena Labdafská, Ľubomír Svoboda, Viera Svobodová, Anna Hesková, Katarína Rieglová, Igor Kašša, Angela Kaššová, Jozef Zelinka, Oľga Zelinková, Helena Gašparovičová, Alžbeta Varjasiová, Janka Marinkovičová, Bedřich Hájos, Iveta Hájosová, Viera Hajasteková, Jaroslava Drenková, Elena Matysková, Petra Minarčíková, Marek Matyska, Štefan Mihalo, Nadežda Zvolenská, Peter Zvolenský, Juraj Žilavý, Ľudmila Žilavá, Pavlína Šišková, Alexander Slezárik, Viera Slezáriková, Helena Žilinská, Alžbeta Károlyiová, Zlatica Bogdanová, Jana Vetráková, Eva Kohutiarová, Lenka Paráková, Jozef Zelenay, Mária Zelenayová, Vladimír Pirč, Mária Haidinová, Daniel Butyka, Alžbeta Butyková, Viera Konečná, Ondrej Györög, Zuzana Györögová, Tomáš Bartakovics, Miroslava Kolštromová, František Kolštrom, Alojz Vika, Peter Varga, Gizela Šiketová, Karol Vida, Eva Vidová, Martin Kudovský, Martina Kusovská, Alžbeta Nosáľová, Katarína Bahurinská, Jiří Kovář, Anna Kovářová, Dominik Olšanský, Martin Juraško, Eva Jurašková, Amália Nagyová, Viera Honzová, Ivena Bučková, Tatiana Matejčíková, Júlia Lovásová, Štefan Gergel, Magdaléna Kuchárová, Kamil Nosáľ, Edita Valuchová, František Pátek, Adriana Hosszúová, Ivana Kubánková, Linda Kočišová, Ivona Lukáčová, Lucia Vargová, Gejza Varga, Ján Raček, Mária Račeková, Mária Mičková, Mária Kohaniová, Elena Hájeková, René Ház, Katarína Sidorová, Mária Brestovanská, Viera Panáková, Andrea Barlogová, Jaroslav Susko, Iveta Susková, Pavol Jurík, Ivica Juríková, Darina Ludovická, Marek Džupin, Alžbeta Johosová, Andrej Sršeň, Beáta Mackovičová, Jana Hyžová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 16229/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia