Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2020 podľa krajov
16812
4,45%
+640
15759
5,08%
+600
17970
5,46%
+604
22406
5,86%
+955
23989
6,27%
+805
35949
9,60%
+546
49758
11,18%
+934
42865
9,93%
+1265
225508
7,40%
+6349
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Štefan Dvorský, MUDr. Daria Rábarová PhD., Damián Mrva, Mgr. Andrea Buliaková, Jaroslav Oravský, Marieta Oravská, Róbert Hlinka, Miroslav Hejnyš, Vlasta Hejnyšová, Ivan Piroh, Zdenka Pirohová, Mária Dobrodejová, Stanislav Penička, Ing. Ľudmila Peničková, Vladimír Vyšný, Oľga Vyšná, RNDr. Robert Nižňanský CSc.
Záložný dlžník: Štefan Dvorský, MUDr. Daria Rábarová PhD., Damián Mrva, Mgr. Andrea Buliaková, Jaroslav Oravský, Marieta Oravská, Róbert Hlinka, Miroslav Hejnyš, Vlasta Hejnyšová, Ivan Piroh, Zdenka Pirohová, Mária Dobrodejová, Stanislav Penička, Ing. Ľudmila Peničková, Vladimír Vyšný, Oľga Vyšná, RNDr. Robert Nižňanský CSc.
Veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 16154/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia