Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Štefan Dvorský, MUDr. Daria Rábarová PhD., Damián Mrva, Mgr. Andrea Buliaková, Jaroslav Oravský, Marieta Oravská, Róbert Hlinka, Miroslav Hejnyš, Vlasta Hejnyšová, Ivan Piroh, Zdenka Pirohová, Mária Dobrodejová, Stanislav Penička, Ing. Ľudmila Peničková, Vladimír Vyšný, Oľga Vyšná, RNDr. Robert Nižňanský CSc.
Záložný dlžník: Štefan Dvorský, MUDr. Daria Rábarová PhD., Damián Mrva, Mgr. Andrea Buliaková, Jaroslav Oravský, Marieta Oravská, Róbert Hlinka, Miroslav Hejnyš, Vlasta Hejnyšová, Ivan Piroh, Zdenka Pirohová, Mária Dobrodejová, Stanislav Penička, Ing. Ľudmila Peničková, Vladimír Vyšný, Oľga Vyšná, RNDr. Robert Nižňanský CSc.
Veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 16154/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia