Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2019 podľa krajov
11229
2,87%
-317
9209
2,59%
-208
11713
3,17%
+215
13516
2,95%
-2
16275
3,85%
-210
28330
6,76%
+285
40228
8,26%
-107
35062
7,55%
-396
165562
4,92%
-740
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Štefan Dvorský, MUDr. Daria Rábarová PhD., Damián Mrva, Mgr. Andrea Buliaková, Jaroslav Oravský, Marieta Oravská, Róbert Hlinka, Miroslav Hejnyš, Vlasta Hejnyšová, Ivan Piroh, Zdenka Pirohová, Mária Dobrodejová, Stanislav Penička, Ing. Ľudmila Peničková, Vladimír Vyšný, Oľga Vyšná, RNDr. Robert Nižňanský CSc.
Záložný dlžník: Štefan Dvorský, MUDr. Daria Rábarová PhD., Damián Mrva, Mgr. Andrea Buliaková, Jaroslav Oravský, Marieta Oravská, Róbert Hlinka, Miroslav Hejnyš, Vlasta Hejnyšová, Ivan Piroh, Zdenka Pirohová, Mária Dobrodejová, Stanislav Penička, Ing. Ľudmila Peničková, Vladimír Vyšný, Oľga Vyšná, RNDr. Robert Nižňanský CSc.
Veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 16154/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia