Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Peter Kliment, Rudolf Královič, Štefan Radványi, Eva Radványi, Terézia Frištacká, Slávka Staňová, Alexander Szalay, Zuzana Szalayová, Ladislav Horváth, Jozef Kovács, Viera Kovácsová, Slávka Horváthová, Karol Filipčík, Anna Filipčíková, Ing. Marián Surovka, Ing. Eva Surovková, István Langmáhr, Anna Langmáhrová, Jana Královičová, Rastislav Radics, Maroš Radics, Ladislav Mészároš, Katarína Mészárošová, Helena Benčová, Pavel Polák, Terézia Poláková, Došan Janoška, Marta Prokopová, Emília Valentová, Elena Friedlanderova, Alexandra Klimentová, Ing. Nadežda Takácsová, František Astaloš, Mária Astalošová, Ing. Ivan Pick, Eva Picková, Ing. Zdenek Solnička, Ing. Anna Solničková, Ing. Ján Gajdoš, Ing. Anna Gajdošová, Vojtech Babinec, Anna Babincová, Martina Calajová, Mgr. Veronika Kostolianska, Anežka Kokavcová, Ing. Adriana Ďurigová, Štefan Hrvol, Helena Hrvolová, Martin Tirinda, Helena Tirindová, Ľudovít Schieszler, Alena Schieszlerová, Ing. Pavol Ovečka, Štefan Mesároš, Soňa Mesárošová, Ladislav Szabó, Gizela Szabóová, Peter Laluch, Helena Laluchová, Pavel Bakoš, Eliška Bakošová, Anna Balážová, Rozália Weinfortnerová, Karol Polgár, Alena Polgárová, Marta Marčeková, Lukáš Kvokačka, Lýdia Kiseľaková, Jaroslava Ertlová, Anna Markova, Branislav Krajačič, Ing. Lýdia Ovečková
Záložný dlžník: Peter Kliment, Rudolf Královič, Štefan Radványi, Eva Radványi, Terézia Frištacká, Slávka Staňová, Alexander Szalay, Zuzana Szalayová, Ladislav Horváth, Jozef Kovács, Viera Kovácsová, Slávka Horváthová, Karol Filipčík, Anna Filipčíková, Ing. Marián Surovka, Ing. Eva Surovková, István Langmáhr, Anna Langmáhrová, Jana Královičová, Rastislav Radics, Maroš Radics, Ladislav Mészároš, Katarína Mészárošová, Helena Benčová, Pavel Polák, Terézia Poláková, Došan Janoška, Marta Prokopová, Emília Valentová, Elena Friedlanderova, Alexandra Klimentová, Ing. Nadežda Takácsová, František Astaloš, Mária Astalošová, Ing. Ivan Pick, Eva Picková, Ing. Zdenek Solnička, Ing. Anna Solničková, Ing. Ján Gajdoš, Ing. Anna Gajdošová, Vojtech Babinec, Anna Babincová, Martina Calajová, Mgr. Veronika Kostolianska, Anežka Kokavcová, Ing. Adriana Ďurigová, Štefan Hrvol, Helena Hrvolová, Martin Tirinda, Helena Tirindová, Ľudovít Schieszler, Alena Schieszlerová, Ing. Pavol Ovečka, Štefan Mesároš, Soňa Mesárošová, Ladislav Szabó, Gizela Szabóová, Peter Laluch, Helena Laluchová, Pavel Bakoš, Eliška Bakošová, Anna Balážová, Rozália Weinfortnerová, Karol Polgár, Alena Polgárová, Marta Marčeková, Lukáš Kvokačka, Lýdia Kiseľaková, Jaroslava Ertlová, Anna Markova, Branislav Krajačič, Ing. Lýdia Ovečková
Veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 15945/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia