Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2021 podľa krajov
18469
4,99%
-43
16612
5,44%
+4
17627
5,55%
-17
21847
5,94%
+7
24799
6,71%
-315
37317
10,37%
-211
51659
12,15%
-160
46142
11,28%
+265
234472
8,00%
-470
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Dušan Daniel, Andrej Zafka, Lenka Zafková, Alena Pergerová, Valéria Bergerová, Ján Berger, Ľudovít Vícen, Barbora Krázelová, Elena Vícenová, Milan Baláž, Mgr. Peter Lauček, Alojzia Suchánková, Zsolt Tipary, Jarmila Tipary, Ing. Peter Ivanka, Darina Antalová, Miroslav Marienčík, Gabriela Marienčíková, Kamila Janíčková, Štefánia Pokorná, Ing. Stanislav Stacho, Ing. Elena Stachová, Eva Plencnerová, Miroslav Rovňák, Dušan Plencner, Ing. Beata Renertová, Jana Rovňáková, Zuzana Pokorná, Ľubica Pokorná, Ondrej Šarközi, Anna Šarköziová, Ing. Vladimír Duraník, Mária Duraníková, Kamil Faigl, Svetluša Faiglová, Daniela Dugovičová, Ing. Štefan Hakaľ, Mgr. Eva Hakaľová, Helena Ondrusová, Irena Malá, Jozef Malý, Martin Mudrík, Andrea Vaňová, Dáša Vaľková, Ľudmila Nosková, Walter Čihala, Ružena Čihalová, Nadežda Turňová, Vasil Kahúň, Hana Kahúňová, Tibor Poder, Ing. Silvia Košová, Lenka Lackovičová, Rudolf Kalman, Eva Ďurechová, Anna Komarová, Ján Komara, Kamil Boďo, Jozef Ábel, Vlasta Ábelová, Mgr. Jana Macáková, Stanislav Macák, Mária Jurčeková, Jozef Jurček, JUDr. Michal Šimko, Jaroslav Švinger, Gabriela Švingerová, Soňa Pavelková, Michaela Kollárová, Martin Lehocký, Radomír Baláž, Walter Čihala
Záložný dlžník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Dušan Daniel, Andrej Zafka, Lenka Zafková, Alena Pergerová, Valéria Bergerová, Ján Berger, Ľudovít Vícen, Barbora Krázelová, Elena Vícenová, Milan Baláž, Mgr. Peter Lauček, Alojzia Suchánková, Zsolt Tipary, Jarmila Tipary, Ing. Peter Ivanka, Darina Antalová, Miroslav Marienčík, Gabriela Marienčíková, Kamila Janíčková, Štefánia Pokorná, Ing. Stanislav Stacho, Ing. Elena Stachová, Eva Plencnerová, Miroslav Rovňák, Dušan Plencner, Ing. Beata Renertová, Jana Rovňáková, Zuzana Pokorná, Ľubica Pokorná, Ondrej Šarközi, Anna Šarköziová, Ing. Vladimír Duraník, Mária Duraníková, Kamil Faigl, Svetluša Faiglová, Daniela Dugovičová, Ing. Štefan Hakaľ, Mgr. Eva Hakaľová, Helena Ondrusová, Irena Malá, Jozef Malý, Martin Mudrík, Andrea Vaňová, Dáša Vaľková, Ľudmila Nosková, Walter Čihala, Ružena Čihalová, Nadežda Turňová, Vasil Kahúň, Hana Kahúňová, Tibor Poder, Ing. Silvia Košová, Lenka Lackovičová, Rudolf Kalman, Eva Ďurechová, Anna Komarová, Ján Komara, Kamil Boďo, Jozef Ábel, Vlasta Ábelová, Mgr. Jana Macáková, Stanislav Macák, Mária Jurčeková, Jozef Jurček, JUDr. Michal Šimko, Jaroslav Švinger, Gabriela Švingerová, Soňa Pavelková, Michaela Kollárová, Martin Lehocký, Radomír Baláž, Walter Čihala
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 15824/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia