Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Václav Leško, Sylvia Sovičová, Ing. Jozef Feťko, Ing. Laurencia Jancurová, MUDr. Michal Doliak, Ing. Magdaléna Doliaková, Vladimír Fecura, Katarína Fecurová, Ing. Peter Lieskovský, Eliška Lieskovská, PhDr. Milan Ferenčík, Ing. Otília Ferenčíková, Anna Mamraková, Mgr. Juliána Bocková, Mária Šafranková, Anna Chomová, Mgr. Andrej Grocký, Augustína Jacošová, Ján Jacoš, Hedvika Grocká, Vladimír Pivovarník, Erika Harčárová, Ing. Václav Mihok, Mária Mihoková, Milan Kočerha, Helena Kočerhová, Milan Barborik, Anna Barboriková, Mária Krajňáková, MVDr. Zuzana Vargová, Mgr. Katarína Hajdúnová, MUDr. Peter Herdický
Záložný dlžník: Václav Leško, Sylvia Sovičová, Ing. Jozef Feťko, Ing. Laurencia Jancurová, MUDr. Michal Doliak, Ing. Magdaléna Doliaková, Vladimír Fecura, Katarína Fecurová, Ing. Peter Lieskovský, Eliška Lieskovská, PhDr. Milan Ferenčík, Ing. Otília Ferenčíková, Anna Mamraková, Mgr. Juliána Bocková, Mária Šafranková, Anna Chomová, Mgr. Andrej Grocký, Augustína Jacošová, Ján Jacoš, Hedvika Grocká, Vladimír Pivovarník, Erika Harčárová, Ing. Václav Mihok, Mária Mihoková, Milan Kočerha, Helena Kočerhová, Milan Barborik, Anna Barboriková, Mária Krajňáková, MVDr. Zuzana Vargová, Mgr. Katarína Hajdúnová, MUDr. Peter Herdický
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 15749/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia