Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Alžbeta Sláviková, Eva Škatulárová, Kamila Holecyová, Marek Varga, PhDr. Katarína Vargová, Mária Vargová, Peter Ambrózy, Mária Šidlovská, Ing. Jozef Soták, Anna Barančíková, Emil Gdovin, Viera Henkeľová, František Šulc, Mária Šulcová, Žofia Dobranská, Anton Podraza, Božena Podrazová, Anna Jenčová, Rastislav Holečko, Jozef Hrižo, František Adam, Gabriel Világi, Anna Dvorská, Štefan Jeleň, Helena Jeleňová, Mária Kreheľová, PhDr. Juraj Daňo, Danka Lorenzová, Mgr. Erika Bilá, Mária Ižariková, Alena Macková, Zuzana Stachová, Natália Daňová, PhDr. Jozef Stanislav, Anna Mitrová, Ľudmila Jureková, Kušnírová Eva, Ing. Marián Váhovský, Ľubica Kimáková, Jozef Holovač
Záložný dlžník: Alžbeta Sláviková, Eva Škatulárová, Kamila Holecyová, Marek Varga, PhDr. Katarína Vargová, Mária Vargová, Peter Ambrózy, Mária Šidlovská, Ing. Jozef Soták, Anna Barančíková, Emil Gdovin, Viera Henkeľová, František Šulc, Mária Šulcová, Žofia Dobranská, Anton Podraza, Božena Podrazová, Anna Jenčová, Rastislav Holečko, Jozef Hrižo, František Adam, Gabriel Világi, Anna Dvorská, Štefan Jeleň, Helena Jeleňová, Mária Kreheľová, PhDr. Juraj Daňo, Danka Lorenzová, Mgr. Erika Bilá, Mária Ižariková, Alena Macková, Zuzana Stachová, Natália Daňová, PhDr. Jozef Stanislav, Anna Mitrová, Ľudmila Jureková, Kušnírová Eva, Ing. Marián Váhovský, Ľubica Kimáková, Jozef Holovač
Veriteľ: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 15718/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia