Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2020 podľa krajov
16172
4,27%
+1966
15159
4,85%
+1299
17366
5,27%
+1646
21451
5,60%
+1892
23184
6,04%
+1690
35403
9,56%
+1900
48824
10,93%
+1776
41600
9,77%
+2510
219159
7,20%
+14679
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: MESTO ŽILINA, Ing. Miroslav Bacur, Jana Bacurová, Anna Harnasová, Juraj Skacel, Viera Skacelová, Ing. Ondrej Antal CSc., Ing. Viera Antalová, Ing. Adalbert Uherkovich, Anton Klimo, Agnesa Klimová, Ing. Peter Matušík, Andrea Migrová, Ladislav Beles, Jana Belesová, Ing. Miroslav Dubovský, Karol Dubský, Milan Tabak, Zuzana Tabaková, Soňa Okuliarová, Ing. Ján Javorík, Anna Javoríková, Ing. Martin Lukášik, Ing. Ľudmila Lukášiková, Ing. Alexander Babiš, Anna Babišová, Monika Brodanská, Ingrid Žideková, Ľubomír Struhárik, Ing. Adela Tomová, Pavol Krkoška, Mária Krkošková, Peter Fiabáne, Anna Fiabaneová, Albína Stuchla, Helena Dvornáková, Bohuslav Skopal, Eva Skopalová, Peter Mišák, Eva Mišáková, Rastislav Racko, Kristína Janotová, Božena Vráblová, Ing. Juraj Miček, Ing. Mária Mičeková, Dušan Vrtěna, Mária Vašková, Matoušek Michal, Dagmar Kirnerová, Margita Lacková, Lucia Ďurechová, Mgr. Monika Kedzierska, Ing. Július Rapko, Darina Rapková, Ján Ovsonka, Zita Ovsonková, Ing. Otto Goldammer, Peter Goldammer, Iveta Závodská, Iveta Samsonová, Daroslav Moravčík, Olina Moravčíková, Anna Horecká, Mgr. Juraj Labanič, Mgr. Anna Labaničová, Branislav Horánsky, Andrea Lucke, Katarína Švíková, Peter Sedmak, Ing. Róbert Muhlberger, Ing. Lucia Muhlbergerová, Ing. Eva Minarovičová, Peter Krško, Marek Dzurilla, Ing. Jana Dzurillová, Vilma Remišová, Ing. Milan Grandtner, Anna Grandtnerová, Ing. Roman Péchy, Monika Slotová, Emilie Hatašová, Andrea Velflová, Antónia Záhumenská, Ing. Michal Pacek, MUDr. Peter Johannik, Zdenka Johanniková, Elena Matulová, Ing. Hedviga Helová, Anton Múdry
Záložný dlžník: MESTO ŽILINA, Ing. Miroslav Bacur, Jana Bacurová, Anna Harnasová, Juraj Skacel, Viera Skacelová, Ing. Ondrej Antal CSc., Ing. Viera Antalová, Ing. Adalbert Uherkovich, Anton Klimo, Agnesa Klimová, Ing. Peter Matušík, Andrea Migrová, Ladislav Beles, Jana Belesová, Ing. Miroslav Dubovský, Karol Dubský, Milan Tabak, Zuzana Tabaková, Soňa Okuliarová, Ing. Ján Javorík, Anna Javoríková, Ing. Martin Lukášik, Ing. Ľudmila Lukášiková, Ing. Alexander Babiš, Anna Babišová, Monika Brodanská, Ingrid Žideková, Ľubomír Struhárik, Ing. Adela Tomová, Pavol Krkoška, Mária Krkošková, Peter Fiabáne, Anna Fiabaneová, Albína Stuchla, Helena Dvornáková, Bohuslav Skopal, Eva Skopalová, Peter Mišák, Eva Mišáková, Rastislav Racko, Kristína Janotová, Božena Vráblová, Ing. Juraj Miček, Ing. Mária Mičeková, Dušan Vrtěna, Mária Vašková, Matoušek Michal, Dagmar Kirnerová, Margita Lacková, Lucia Ďurechová, Mgr. Monika Kedzierska, Ing. Július Rapko, Darina Rapková, Ján Ovsonka, Zita Ovsonková, Ing. Otto Goldammer, Peter Goldammer, Iveta Závodská, Iveta Samsonová, Daroslav Moravčík, Olina Moravčíková, Anna Horecká, Mgr. Juraj Labanič, Mgr. Anna Labaničová, Branislav Horánsky, Andrea Lucke, Katarína Švíková, Peter Sedmak, Ing. Róbert Muhlberger, Ing. Lucia Muhlbergerová, Ing. Eva Minarovičová, Peter Krško, Marek Dzurilla, Ing. Jana Dzurillová, Vilma Remišová, Ing. Milan Grandtner, Anna Grandtnerová, Ing. Roman Péchy, Monika Slotová, Emilie Hatašová, Andrea Velflová, Antónia Záhumenská, Ing. Michal Pacek, MUDr. Peter Johannik, Zdenka Johanniková, Elena Matulová, Ing. Hedviga Helová, Anton Múdry
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 15692/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia