Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2021 podľa krajov
18296
4,91%
+170
16452
5,36%
-23
17904
5,55%
-90
21810
5,88%
+216
25255
6,77%
+135
37325
10,22%
+270
51643
12,00%
+388
45603
10,97%
+383
234288
7,90%
+1449
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Dušan Boor, Mária Gregušová, Valéria Tothová, Štefan Solcer, Alica Královičová, Marian Královič, Peter Čabák, Ján Kútny, Ľudmila Kútna, Peter Kummer, Beatrica Vrbovská, Daniel Vrbovský, Ľuboš Šablatúra, Bronislava Kreiselová, Mgr. Pavol Balun, Mgr. Ľubica Balunová, Jana Belašicová, Ing. Katarína Belašicová, Ing. František Belašic, Ladislav Haramia, Ružena Haramiová, Marcela Paulovičová, Michal Brejka, Jozef Vozár, Iveta Vozárová, František Novosád, Agáta Novosadová, Tibor Hanuška, Margita Hanušková, Viera Požgayová, Miroslav Babinský, Mgr. Michal Lašo, Mgr. Lenka Lašová, Ing. Matúš Strelec, Ing. Michaela Strelcová, Renata Al Ghoubariová, Anna Sojková, Jozef Barila, Mária Barilová, Michaela Babovic, Roman Babka, Andrea Reffeková, RNDr. Emília Boorová, Dušan Boor, Ing. Blanka Dananaiová, Milan Vontorčík, Mário Kačmarský, Klaudia Kondelová, Beata Balogová, Zoltán Flickinger, Anna Flickingerová, Miroslav Grežo
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Dušan Boor, Mária Gregušová, Valéria Tothová, Štefan Solcer, Alica Královičová, Marian Královič, Peter Čabák, Ján Kútny, Ľudmila Kútna, Peter Kummer, Beatrica Vrbovská, Daniel Vrbovský, Ľuboš Šablatúra, Bronislava Kreiselová, Mgr. Pavol Balun, Mgr. Ľubica Balunová, Jana Belašicová, Ing. Katarína Belašicová, Ing. František Belašic, Ladislav Haramia, Ružena Haramiová, Marcela Paulovičová, Michal Brejka, Jozef Vozár, Iveta Vozárová, František Novosád, Agáta Novosadová, Tibor Hanuška, Margita Hanušková, Viera Požgayová, Miroslav Babinský, Mgr. Michal Lašo, Mgr. Lenka Lašová, Ing. Matúš Strelec, Ing. Michaela Strelcová, Renata Al Ghoubariová, Anna Sojková, Jozef Barila, Mária Barilová, Michaela Babovic, Roman Babka, Andrea Reffeková, RNDr. Emília Boorová, Dušan Boor, Ing. Blanka Dananaiová, Milan Vontorčík, Mário Kačmarský, Klaudia Kondelová, Beata Balogová, Zoltán Flickinger, Anna Flickingerová, Miroslav Grežo
Veriteľ: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 15483/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia