Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 29.2.2020 podľa krajov
11097
2,83%
-107
9684
2,80%
+269
11795
3,21%
-394
13753
3,04%
+69
16995
4,07%
-309
28945
6,94%
+511
41022
8,45%
-115
35574
7,70%
+184
168865
5,05%
+108
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Zoltán Német, Mária Straková, Vladimír Bumbala, Renáta Bumbalová, Eva Zajarošová, Mária Jašová, Ing. Roman Taliga, Marta Blahová, Matúš Uhrín, Mariana Poláková, Marián Trubíni, Ľuboš Andel, Iveta Andelová, Ivana Vojteková, Milan Ágh, Štefan Sasko, Milan Hudec, Štefan Vrták, Anna Vrtáková, Ivan Blaha, Mgr. Mária Blahová, Mária Beneová, Ing. Miroslava Gavorová, Mgr. Eva Brajerová, Ladislav Filipčík, Jana Filipčíková, Tatriana Kozárová, Katarína Nagyová, Ladislav Nagy, Ján Majlát, Mária Majlátová, Tomáš Füle, Denisa Granátová, Zdenka Walaska, Jaromír Komlóši, Daniela Füleová, Jeremiáš Vnuk, Júlia Neubauerová, Bc. Veronika Nagyová
Záložný dlžník: Zoltán Német, Mária Straková, Vladimír Bumbala, Renáta Bumbalová, Eva Zajarošová, Mária Jašová, Ing. Roman Taliga, Marta Blahová, Matúš Uhrín, Mariana Poláková, Marián Trubíni, Ľuboš Andel, Iveta Andelová, Ivana Vojteková, Milan Ágh, Štefan Sasko, Milan Hudec, Štefan Vrták, Anna Vrtáková, Ivan Blaha, Mgr. Mária Blahová, Mária Beneová, Ing. Miroslava Gavorová, Mgr. Eva Brajerová, Ladislav Filipčík, Jana Filipčíková, Tatriana Kozárová, Katarína Nagyová, Ladislav Nagy, Ján Majlát, Mária Majlátová, Tomáš Füle, Denisa Granátová, Zdenka Walaska, Jaromír Komlóši, Daniela Füleová, Jeremiáš Vnuk, Júlia Neubauerová, Bc. Veronika Nagyová, Erika Gajdošová, Juraj Gajdoš, Katarína Trubíniová, Emília Tóthová, Róbert Křapka, Mária Křapková, Vladimíra Horváthová, Soňa Romeová, Alena Kráľová, Ružena Skačanová, Igor Skačan, Eva Trubíniová, Ing. Roman Taliga, Zdenka Zárubová, Miroslava Tadialová, Norbert Tadial, Ľubica Čepanová, Július Nagy, Ondrej Vrzala, Jozefína Vrzalová, Milan Horvát, Jozef Malý, Katarína Malá, Ing. Imrich Penzeš, Gabriela Matušková, Anna Žilková, Mária Kriváneková, Jaroslav Toman, Juraj Kéri, Eva Trungelová, Renáta Chrenková, Jozef Hujavý, Marek Koprda, Jozef Nagy, Marta Nagyová, Ivan Kováč, Marta Kováčová, Jaroslav Toman, Igor Studený, Zoltán Uhrin, Helena Uhrinová
Veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 15427/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia