Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., MUDr. Irena Haluzová, Djordje Savič, Helena Savičová, Martin Rajnoha, Gabriela Peťová, Vladimír Jančuš, Beáta Jančušová, Mariana Handzová, František Sloboda, Jozefína Slobodová, PhDr. Irena Galátová, Doc.PhDr. Vladimír Skalský CSc., Mária Skalská, Ing. Marta Husarovičová, Ivan Husarovič, Ing. Ivan Bezák, RNDr. Darina Bezáková, Peter Majerčík, Mária Majerčíková, Ing. Jozef Ďurčo, Dana Jančíková, Ján Dančík, JUDr. Jana Purgatová, Jarmila Mančušková, Michal Jurčo, JUDr. Daniela Simanová, Ing. Václav Haluza, Ing. Jozef Oravec, Darina Oravcová, Ing. Kamila Lukačovičová, Juraj Sarmir, Helena Sarmirová, Marta Fitková, JUDr. Peter Siman, Monika Simanová, Mária Mahrová, Ing. Dušan Pleško, Ing. Daniela Plešková, Ing. Ivan Galanda, Soňa Galandová, Alojz Nemec, Verona Nemcová, Ing. Simona Véghová, Viliam Végh, Viera Skjerve, Ing. Norbert Czikhardt, Ing. Irena Czikhardtová, JUDr. Mária Krošláková, JUDr. Andrea Otáhalová, Miroslav Guláš, Hana Gulášová, Mgr.Ing. Miroslava Kunicová, František Pír, Júlia Pírová, Viola Radicsová, Vojtech Radics, Ing. Daniela Pavlovičová, Ing. Šidová Beatrix, Darina Šimová, Rudolf Šimo, Miroslav Buček, Margita Bučeková, Ing. Ladislav Kanyai, Ladislava Kanyaiová, Mgr. Jozef Matúšek, Eva Matúšková, Róbert Matúšek
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., MUDr. Irena Haluzová, Djordje Savič, Helena Savičová, Martin Rajnoha, Gabriela Peťová, Vladimír Jančuš, Beáta Jančušová, Mariana Handzová, František Sloboda, Jozefína Slobodová, PhDr. Irena Galátová, Doc.PhDr. Vladimír Skalský CSc., Mária Skalská, Ing. Marta Husarovičová, Ivan Husarovič, Ing. Ivan Bezák, RNDr. Darina Bezáková, Peter Majerčík, Mária Majerčíková, Ing. Jozef Ďurčo, Dana Jančíková, Ján Dančík, JUDr. Jana Purgatová, Jarmila Mančušková, Michal Jurčo, JUDr. Daniela Simanová, Ing. Václav Haluza, Ing. Jozef Oravec, Darina Oravcová, Ing. Kamila Lukačovičová, Juraj Sarmir, Helena Sarmirová, Marta Fitková, JUDr. Peter Siman, Monika Simanová, Mária Mahrová, Ing. Dušan Pleško, Ing. Daniela Plešková, Ing. Ivan Galanda, Soňa Galandová, Alojz Nemec, Verona Nemcová, Ing. Simona Véghová, Viliam Végh, Viera Skjerve, Ing. Norbert Czikhardt, Ing. Irena Czikhardtová, JUDr. Mária Krošláková, JUDr. Andrea Otáhalová, Miroslav Guláš, Hana Gulášová, Mgr.Ing. Miroslava Kunicová, František Pír, Júlia Pírová, Viola Radicsová, Vojtech Radics, Ing. Daniela Pavlovičová, Ing. Šidová Beatrix, Darina Šimová, Rudolf Šimo, Miroslav Buček, Margita Bučeková, Ing. Ladislav Kanyai, Ladislava Kanyaiová, Mgr. Jozef Matúšek, Eva Matúšková, Róbert Matúšek
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 15395/2008

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia