Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Bytové družstvo Prešov, RNDr. Daniel Jančuška, RNDr. Danica Jančušková, Helena Mihalová, Juraj Mihalov, Peter Kováč, Mariana Tóthová, Mária Sopková, Mária Baranová, Katarína Kyseľová, Pavol Magač, Marta Magačová, Mária Múdra, Mgr. Štefan Kovalčík, Emília Jeníková, Ing. Tomáš Hajda, Jozef Balucha, Jozef Čelovský, Mária Čelovská, Mária Mináriková, Eva Baluchová, Jozef Jeník, Ing. Martina Uhrínová, Peter Pažin, Anna Pažinová, Juraj Kresila, Mgr. Jolana Tomková, Jolana Benková, PaedDr. Tatiana Repková, Antónia Kráľovská, Marianna Kokošková, Ján Varga, PaedDr. Anna Vargová, Tibor Jenčo, Silvia Jenčová, Ing. Viera Kandová, Štefan Drigan, Ľudmila Driganová, Michal Dzugas, Helena Dzugasová, Marta Lenhardtová, MUDr. Eva Sinajová, Štefan Staš, Miroslava Stašová, Ján Lechvár, Jana Lechvárová, Ing. Zdenko Valášek, Jarmila Peregrinová, PaedDr. Svetlana Havlíková, Vincent Kašper, Cecília Kašperová, Ing. Marek Kanda, Ing. Dušan Čakan, Anna Čakanová, Ľudmila Koščová, Ing. Ján Peregrin
Záložný dlžník: Bytové družstvo Prešov, RNDr. Daniel Jančuška, RNDr. Danica Jančušková, Helena Mihalová, Juraj Mihalov, Peter Kováč, Mariana Tóthová, Mária Sopková, Mária Baranová, Katarína Kyseľová, Pavol Magač, Marta Magačová, Mária Múdra, Mgr. Štefan Kovalčík, Emília Jeníková, Ing. Tomáš Hajda, Jozef Balucha, Jozef Čelovský, Mária Čelovská, Mária Mináriková, Eva Baluchová, Jozef Jeník, Ing. Martina Uhrínová, Peter Pažin, Anna Pažinová, Juraj Kresila, Mgr. Jolana Tomková, Jolana Benková, PaedDr. Tatiana Repková, Antónia Kráľovská, Marianna Kokošková, Ján Varga, PaedDr. Anna Vargová, Tibor Jenčo, Silvia Jenčová, Ing. Viera Kandová, Štefan Drigan, Ľudmila Driganová, Michal Dzugas, Helena Dzugasová, Marta Lenhardtová, MUDr. Eva Sinajová, Štefan Staš, Miroslava Stašová, Ján Lechvár, Jana Lechvárová, Ing. Zdenko Valášek, Jarmila Peregrinová, PaedDr. Svetlana Havlíková, Vincent Kašper, Cecília Kašperová, Ing. Marek Kanda, Ing. Dušan Čakan, Anna Čakanová, Ľudmila Koščová, Ing. Ján Peregrin
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 15201/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia