Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Jozef Troška, Veronika Trošková, Roman Meliš, Andrea Remenárová, Miriam Bezdedová, Ján Tomáška, Vlasta Tomášková, Ing. Marcel Martiška, Ing. Lenka Martišková, Miroslav Treml, Alica Tremlová, Emília Ondreičková, Miroslav Mucha, Ľudmila Muchová, Štefan Kuruc, Renáta Kurucová, Marta Strížencová, Roman Štetinec, Marta Štetinec, František Dubovec, Emília Dubovcová, Ing. Vladimír Kováč, Ing. Helena Kováčová, Ján Harušinec, MUDr. Lýdia Harušincová, Eva Jánošková, Ing. Peter Ružička, Jiří Martínek, Ľudmila Martínková, Ing. Zuzana Bartošková, Marta Melišová, Ing. Jiří Kouřil, Ing. Emília Kouřilová, Dušan Gunár, Ing. Igor Loduha, Ing. Ivana Loduhová, Jana Vlčková, Libuše Dohnanská, Pavol Hanták, Eva Hantáková, Ing. Ján Sivčo, Jana Sivčová, Lukáš Jakubec, Miroslava Jakubcová, Ing. Pavol Škara, Božena Matejíčková, Jaroslav Jaroš, Anna Jarošová, Zuzana Štuchalová, Pavol Radimák, Marta Radimáková, Vladimír Fúsik, Daniela Fúsiková
Záložný dlžník: Jozef Troška, Veronika Trošková, Roman Meliš, Andrea Remenárová, Miriam Bezdedová, Ján Tomáška, Ing. Marcel Martiška, Ing. Lenka Martišková, Miroslav Treml, Alica Tremlová, Emília Ondreičková, Miroslav Mucha, Ľudmila Muchová, Štefan Kuruc, Renáta Kurucová, Marta Strížencová, Roman Štetinec, Marta Štetinec, František Dubovec, Emília Dubovcová, Ing. Vladimír Kováč, Ing. Helena Kováčová, Ján Harušinec, MUDr. Lýdia Harušincová, Eva Jánošková, Ing. Peter Ružička, Jiří Martínek, Ľudmila Martínková, Ing. Zuzana Bartošková, Marta Melišová, Ing. Jiří Kouřil, Ing. Emília Kouřilová, Dušan Gunár, Ing. Igor Loduha, Ing. Ivana Loduhová, Jana Vlčková, Libuše Dohnanská, Pavol Hanták, Eva Hantáková, Ing. Ján Sivčo, Jana Sivčová, Lukáš Jakubec, Miroslava Jakubcová, Ing. Pavol Škara, Božena Matejíčková, Jaroslav Jaroš, Anna Jarošová, Zuzana Štuchalová, Pavol Radimák, Marta Radimáková, Vladimír Fúsik, Daniela Fúsiková
Veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 15111/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia